Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/8/2012

HOME STUDIO, a.s.

 • Úpadca HOME STUDIO, a.s.
  IČO: 36783200
  Bajkalská 29
  82105  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 196 z roku 2012 dňa 10.10.2012
 • Spisová značka - súd 6K/8/2012
 • Spisová značka - správca 6K/8/2012 S353
Text

Do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa BK Team Consulting, a.s., Sartorisova 10, Bratislava, IČO: 35681659, doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 01.10.2012, v celkovej sume 679,57 €.