Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/8/2012

HOME STUDIO, a.s.

 • Úpadca HOME STUDIO, a.s.
  IČO: 36783200
  Bajkalská 29
  82105  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 14 z roku 2013 dňa 21.1.2013
 • Spisová značka - súd 6K/8/2012
 • Spisová značka - správca 6K/8/2012 S353
Text

Do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa SPOLOČNOSŤ 7 PLUS s.r.o. Panónska cesta 9, 821 02 Bratislava, IČO: 31347291, doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, v celkovej sume 6 204,60 €, z toho istina 5 340,72 € a úroky z omeškania 863,88 €.