Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RAJO a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
79 076 328 € 82 408 777 € 82 290 916 € 77 455 798 € 77 985 425 € 80 606 242 € 79 497 365 € 77 994 780 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
52 821 647 € 52 757 988 € 50 416 944 € 47 213 140 € 47 143 428 € 46 964 686 € 43 402 827 € 41 043 194 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
379 117 € 588 865 € 551 952 € 644 436 € 318 077 € 451 038 € 625 922 € 859 332 €
005
A.I.2
Software
346 764€ 483 150€ 544 174€ 626 148€ 308 803€ 451 038€ 621 698€ 848 945€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 224€ 8 832€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
32 353€ 105 715€ 7 778€ 18 288€ 9 274€ 1 555€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
51 531 356 € 51 257 949 € 48 331 544 € 45 475 221 € 45 766 869 € 45 455 166 € 41 717 427 € 39 124 384 €
012
A.II.1
Pozemky
1 783 778€ 1 783 778€ 1 783 778€ 1 783 778€ 1 783 778€ 1 783 778€ 1 783 778€ 1 783 778€
013
A.II.2
Stavby
19 610 342€ 20 112 725€ 18 886 771€ 19 076 452€ 18 539 399€ 17 813 006€ 17 489 142€ 17 033 478€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
23 300 331€ 24 815 472€ 23 812 165€ 21 630 502€ 21 259 753€ 23 147 129€ 19 102 385€ 18 472 362€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
660 848€ 585 490€ 458 964€ 431 920€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 637 070€ 2 869 317€ 3 803 826€ 2 911 769€ 2 838 691€ 1 382 985€ 2 883 158€ 905 236€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
199 835€ 1 676 657€ 45 004€ 72 720€ 684 400€ 742 778€ 497 610€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
911 174 € 911 174 € 1 533 448 € 1 093 483 € 1 058 482 € 1 058 482 € 1 059 478 € 1 059 478 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
321 504€ 315 300€ 937 574€ 1 087 279€ 1 058 482€ 1 058 482€ 1 058 482€ 1 058 482€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
589 670€ 589 670€ 589 670€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
6 204€ 6 204€ 6 204€ 996€ 996€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
26 176 841 € 29 443 343 € 31 562 116 € 30 168 239 € 30 758 491 € 33 418 811 € 36 046 787 € 36 904 362 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
10 498 444 € 10 605 913 € 11 448 228 € 10 175 749 € 11 492 483 € 12 485 102 € 13 849 244 € 13 997 292 €
032
B.I.1
Materiál
5 401 357€ 5 721 201€ 4 988 097€ 6 006 778€ 6 143 088€ 5 817 663€ 7 781 702€ 7 811 697€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
84 012€ 85 498€ 139 874€ 134 773€ 83 540€ 151 883€ 123 210€ 192 850€
034
B.I.3
Výrobky
3 726 497€ 3 999 166€ 5 080 066€ 3 386 361€ 4 417 147€ 6 106 249€ 5 131 635€ 4 674 783€
036
B.I.5
Tovar
1 185 930€ 800 048€ 1 240 191€ 633 901€ 848 708€ 409 307€ 812 697€ 1 317 962€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
100 648€ 13 936€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
15 594 599 € 18 541 798 € 19 508 784 € 19 636 345 € 17 405 226 € 19 039 248 € 20 738 808 € 22 730 483 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
15 240 380€ 18 200 203€ 19 122 677€ 19 188 682€ 17 192 473€ 18 780 772€ 20 492 200€ 22 563 059€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
341 822€ 316 529€ 360 608€ 423 298€ 183 179€ 163 286€ 120 614€ 112 376€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
12 397€ 25 066€ 25 499€ 24 365€ 29 574€ 95 190€ 125 994€ 55 048€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
83 798 € 295 632 € 605 104 € 356 145 € 1 860 782 € 1 894 461 € 1 458 735 € 176 587 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 436€ 9 081€ 12 120€ 4 536€ 9 235€ 10 210€ 12 979€ 14 904€
057
B.IV.2
Účty v bankách
75 362€ 286 551€ 592 984€ 351 609€ 1 851 547€ 1 884 251€ 1 445 756€ 161 683€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
77 840 € 207 446 € 311 856 € 74 419 € 83 506 € 222 745 € 47 751 € 47 224 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
77 840€ 207 446€ 311 856€ 74 419€ 83 506€ 222 745€ 47 751€ 31 631€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
15 593€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
79 076 328 € 82 408 777 € 82 290 916 € 77 455 798 € 77 985 425 € 80 606 242 € 79 497 365 € 77 994 780 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
31 377 287 € 27 661 920 € 27 897 238 € 26 566 995 € 25 249 488 € 24 204 299 € 23 291 375 € 23 519 370 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
30 748 000 € 30 748 000 € 30 748 000 € 30 748 000 € 30 748 000 € 30 748 000 € 30 748 000 € 30 748 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
30 748 000€ 30 748 000€ 30 748 000€ 30 748 000€ 30 748 000€ 30 748 000€ 30 748 000€ 30 748 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
81 636 € 81 636 € 81 636 € 81 636 € 81 636 € 81 636 € 37 713 € 37 713 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
81 636€ 81 636€ 81 636€ 81 636€ 81 636€ 81 636€ 81 636€ 81 636€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-43 923€ -43 923€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
836 736 € 1 072 053 € 939 029 € 807 278 € 702 759 € 615 859 € 615 859 € 583 233 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
819 145€ 1 054 462€ 921 438€ 789 687€ 685 168€ 598 268€ 598 268€ 565 642€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
17 591€ 17 591€ 17 591€ 17 591€ 17 591€ 17 591€ 17 591€ 17 591€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-4 004 452 € -4 004 452 € -5 201 672 € -6 387 426 € -7 328 100 € -8 110 197 € -8 022 289 € -8 175 832 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 121 928€ 8 121 928€ 6 924 708€ 5 738 954€ 4 798 280€ 4 016 183€ 4 016 183€ 3 862 640€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 126 380€ -12 126 380€ -12 126 380€ -12 126 380€ -12 126 380€ -12 126 380€ -12 038 472€ -12 038 472€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 715 367 € -235 317 € 1 330 245 € 1 317 507 € 1 045 193 € 869 001 € -87 908 € 326 256 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
47 699 041 € 54 739 314 € 54 379 448 € 50 825 015 € 52 619 484 € 56 215 879 € 55 945 693 € 54 133 919 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
8 355 696 € 6 374 008 € 3 681 121 € 3 662 666 € 2 706 390 € 1 130 124 € 901 456 € 607 283 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
270 500€ 261 751€ 215 291€ 202 052€ 169 668€ 149 877€ 132 975€ 114 250€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 371 400€ 1 361 933€ 1 206 038€ 1 161 839€ 946 623€ 765 897€ 560 131€ 403 933€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 713 796€ 4 750 324€ 2 259 792€ 2 298 775€ 1 590 099€ 214 350€ 208 350€ 89 100€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
9 318 661 € 19 869 380 € 19 096 229 € 8 809 928 € 29 046 615 € 31 399 527 € 1 114 255 € 607 591 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
7 244 977€ 17 423 817€ 17 303 564€ 7 299 026€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
27 810 106€ 30 321 060€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
18 365€ 41 998€ 42 878€ 39 572€ 26 437€ 33 939€ 34 068€ 33 785€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 749 787€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
2 055 319€ 2 403 565€ 1 471 330€ 1 210 072€ 1 044 528€ 1 080 187€ 573 806€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
26 438 958 € 27 309 047 € 29 313 385 € 29 586 614 € 20 779 351 € 23 686 228 € 32 340 851 € 39 279 455 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
13 831 207€ 19 778 638€ 23 068 974€ 18 489 174€ 18 873 843€ 22 374 671€ 20 481 687€ 17 380 933€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 276 914€ 1 359 022€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
10 108 441€ 6 000 000€ 5 000 000€ 10 000 000€ 8 310 824€ 19 319 207€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
686 977€ 580 307€ 552 724€ 476 938€ 436 066€ 459 422€ 423 517€ 492 270€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
422 327€ 382 856€ 362 035€ 300 326€ 283 524€ 292 473€ 277 902€ 242 996€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 390 006€ 566 560€ 328 214€ 320 176€ 1 185 691€ 559 385€ 525 807€ 429 399€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
686€ 1 438€ 227€ 277€ 44 200€ 55 628€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 585 726 € 1 186 879 € 2 288 713 € 8 765 807 € 87 128 € 21 589 131 € 13 639 590 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 585 726€ 1 186 879€ 2 288 713€ 8 765 807€ 87 128€ 21 589 131€ 13 639 590€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
7 543 € 14 230 € 63 788 € 116 453 € 186 064 € 260 297 € 341 491 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
7 543€ 14 230€ 12 090€ 1 005€ 6 866€ 17 349€ 34 793€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
115 448€ 179 198€ 179 198€ 242 948€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
51 698€ 63 750€ 63 750€