Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
54 790 196 € 60 399 164 € 60 562 329 € 63 890 782 € 79 063 482 € 71 420 079 € 73 826 053 € 107 423 796 € 136 018 810 € 141 223 743 € 92 298 820 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
9 550 285 € 10 288 706 € 15 698 460 € 15 228 497 € 15 462 727 € 15 748 820 € 17 569 865 € 30 264 551 € 34 125 055 € 22 834 052 € 13 520 670 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
5 507 € 8 986 € 12 509 € 21 810 € 13 038 € 8 007 € 12 747 € 5 589 € 11 430 € 15 970 € 17 702 €
005
A.I.2
Software
5 507€ 8 986€ 12 509€ 21 810€ 13 038€ 8 007€ 12 747€ 5 589€ 11 430€ 14 680€ 17 702€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 290€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 770 485 € 5 521 198 € 10 936 906 € 10 559 619 € 10 892 132 € 11 601 152 € 13 078 264 € 14 699 606 € 16 430 309 € 18 573 293 € 9 306 469 €
012
A.II.1
Pozemky
1 960 571€ 2 139 737€ 3 507 309€ 3 507 309€ 3 173 463€ 3 173 549€ 3 342 416€ 3 342 416€ 3 342 775€ 3 411 837€ 1 723 452€
013
A.II.2
Stavby
1 099 137€ 1 960 610€ 5 749 862€ 6 097 042€ 6 418 631€ 6 772 170€ 7 394 015€ 7 779 065€ 8 162 162€ 8 663 633€ 2 422 283€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 639 057€ 1 294 772€ 1 329 865€ 949 831€ 1 294 601€ 1 619 993€ 2 336 280€ 3 572 572€ 4 919 314€ 6 475 410€ 5 154 564€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 437€ 5 437€ 5 437€ 5 437€ 5 437€ 5 437€ 5 553€ 5 553€ 5 553€ 5 553€ 5 553€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
66 283€ 120 642€ 344 433€ 30 003€ 505€ 24€ 617€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
16 836€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
4 774 293 € 4 758 522 € 4 749 045 € 4 647 068 € 4 557 557 € 4 139 661 € 4 478 854 € 15 559 356 € 17 683 316 € 4 244 789 € 4 196 499 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
712 318€ 661 660€ 601 787€ 535 881€ 302 045€ 114 456€ 295 626€ 11 574 482€ 13 599 482€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
4 061 975€ 4 096 862€ 4 147 258€ 4 111 187€ 4 255 512€ 4 025 205€ 4 183 228€ 3 984 874€ 4 083 834€ 4 160 967€ 4 196 499€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
83 822€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
44 570 441 € 49 237 033 € 44 596 901 € 48 354 113 € 63 570 110 € 55 634 148 € 56 023 317 € 76 686 173 € 101 578 728 € 114 168 737 € 69 669 222 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
575 013 € 1 825 005 € 784 007 € 675 966 € 1 121 036 € 386 734 € 440 988 € 7 318 360 € 13 749 859 € 32 757 090 € 992 543 €
032
B.I.1
Materiál
487 028€ 1 736 774€ 695 780€ 494 488€ 992 266€ 257 578€ 308 022€ 641 717€ 657 408€ 613 158€ 390 873€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
16 622€ 16 622€ 16 622€ 23 463€ 23 463€ 23 463€ 23 463€ 5 461 712€ 10 511 892€
034
B.I.3
Výrobky
71 363€ 71 363€ 71 605€ 158 015€ 105 307€ 105 693€ 109 503€ 1 212 338€ 2 577 101€ 5 558 414€
035
B.I.4
Zvieratá
95€ 95€
036
B.I.5
Tovar
246€ 2 593€ 3 458€ 381 401€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
3 661 106 € 3 938 670 € 4 163 926 € 3 138 632 € 4 364 202 € 4 244 303 € 8 577 086 € 12 186 399 € 15 727 139 € 17 685 817 € 4 853 393 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 018 846€ 2 284 902€ 2 516 493€ 1 502 758€ 2 709 477€ 1 636 903€ 4 969 702€ 6 309 581€ 8 145 653€ 13 304 575€ 4 043 087€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
15 542€ 7 359€ 619€ 349€ 589€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 626 718€ 1 646 409€ 1 646 814€ 1 635 525€ 1 654 136€ 2 607 400€ 3 607 384€ 5 876 818€ 7 581 486€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
40 148 083 € 42 166 024 € 39 349 619 € 43 932 392 € 56 337 593 € 49 175 666 € 45 307 909 € 54 322 384 € 68 801 594 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
12 192 682€ 7 892 950€ 14 760 683€ 19 332 555€ 17 329 337€ 20 292 592€ 26 870 509€ 30 430 812€ 44 087 074€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
15 117 145€ 14 972 581€ 9 669 195€ 8 644 147€ 791 834€ 6 244 768€ 4 006 452€ 8 574 362€ 9 093 694€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
11 846 516€ 18 089 462€ 13 369 414€ 14 337 717€ 37 141 806€ 2 768€ 1 155€ 0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
21 917 055€ 11 626 609€ 12 854 712€ 7 854 604€ 10 231 575€ 14 345 265€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
102€ 758€ 522€ 298€ 184 523€ 186 532€ 203 368€ 7 683 237€ 4 626 211€ 386 035€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
900 812€ 1 156 136€ 1 334 582€ 1 451 712€ 1 005 072€ 500 550€ 262 683€ 532 401€ 2 531€ 1 715 138€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
90 928€ 54 793€ 214 987€ 165 739€ 69 246€ 36 178€ 2 352 356€ 1 725 574€ 80 454€ 221 536€ 59 604€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
186 239 € 1 307 334 € 299 349 € 607 123 € 1 747 279 € 1 827 445 € 1 697 334 € 2 859 030 € 3 300 136 € 4 553 863 € 3 377 890 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 355€ 5 758€ 3 513€ 9 045€ 3 615€ 3 405€ 5 380€ 8 588€ 50 747€ 75 974€ 19 582€
057
B.IV.2
Účty v bankách
180 884€ 1 301 576€ 295 836€ 598 078€ 1 743 664€ 1 824 040€ 1 691 954€ 2 850 442€ 3 249 389€ 4 477 889€ 3 358 308€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
669 470 € 873 425 € 266 968 € 308 172 € 30 645 € 37 111 € 232 871 € 473 072 € 315 027 € 4 220 954 € 9 108 928 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
422 141€ 557 454€ 0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
247 329€ 297 199€ 266 968€ 308 172€ 19 145€ 19 135€ 61 992€ 62 908€ 175 586€ 243 154€ 167 652€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 606 644€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
18 772€ 11 500€ 17 976€ 170 879€ 410 164€ 139 441€ 3 977 800€ 8 334 632€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
54 790 196 € 60 399 164 € 60 562 329 € 63 890 782 € 79 063 482 € 71 420 079 € 73 826 053 € 107 423 796 € 136 018 810 € 141 223 743 € 92 298 820 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
27 181 294 € 24 450 080 € 21 700 828 € 20 775 611 € 20 542 074 € 29 637 101 € 32 814 682 € 23 800 014 € 30 384 357 € 43 822 254 € 30 560 670 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 660 000 € 1 660 000 € 1 660 000 € 1 660 000 € 1 660 000 € 1 660 000 € 1 660 000 € 1 660 000 € 1 660 000 € 1 660 000 € 1 660 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 660 000€ 1 660 000€ 1 660 000€ 1 660 000€ 1 660 000€ 1 660 000€ 1 660 000€ 1 660 000€ 1 660 000€ 1 660 000€ 1 660 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
14 478 717 € 14 448 527 € 14 603 301 € 14 351 492 € 14 261 981 € 13 844 085 € 14 183 278 € 238 780 € 238 780 € 314 873 € 350 405 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
23 258 992€ 23 258 992€ 23 258 992€ 23 258 992€ 23 258 992€ 23 258 992€ 23 258 992€ 258 992€ 258 992€ 258 992€ 258 992€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-8 760 063€ -8 790 253€ -8 635 479€ -8 887 288€ -8 976 799€ -9 394 695€ -9 055 502€ 76 093€ 111 625€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-20 212€ -20 212€ -20 212€ -20 212€ -20 212€ -20 212€ -20 212€ -20 212€ -20 212€ -20 212€ -20 212€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
398 327 € 398 327 € 398 327 € 398 327 € 398 327 € 398 327 € 398 327 € 398 327 € 398 327 € 398 327 € 398 327 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
398 327€ 398 327€ 398 327€ 398 327€ 398 327€ 398 327€ 398 327€ 398 327€ 398 327€ 398 327€ 398 327€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
7 966 403 € 5 024 737 € 4 443 892 € 4 221 837 € 13 754 838 € 16 561 944 € 21 411 459 € 28 108 600 € 41 449 054 € 40 251 612 € 22 472 538 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 966 403€ 5 024 737€ 4 443 892€ 4 221 837€ 13 754 838€ 16 561 944€ 21 411 459€ 28 108 600€ 41 449 054€ 40 251 612€ 22 472 538€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 677 847 € 2 918 489 € 595 308 € 143 955 € -9 533 072 € -2 827 255 € -4 838 382 € -6 605 693 € -13 361 804 € 1 197 442 € 5 679 400 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
27 608 902 € 35 702 168 € 38 860 112 € 43 115 171 € 58 521 408 € 41 678 257 € 41 010 607 € 83 616 288 € 105 625 087 € 91 722 370 € 57 138 273 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
12 019 730 € 12 144 997 € 11 839 340 € 15 117 504 € 21 495 937 € 11 799 598 € 10 137 508 € 11 689 987 € 16 177 623 € 16 248 260 € 9 081 301 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
841 692€ 1 010 121€ 1 009 104€ 882 318€ 741 191€ 5 110 137€ 3 079 181€ 3 612 049€ 6 784 785€ 7 863 371€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
3 358 337€ 4 468 745€ 5 291 362€ 5 836 722€ 5 371 447€ 3 522 762€ 3 731 983€ 3 556 015€ 4 527 874€ 4 688 649€ 1 324 412€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
7 819 701€ 6 666 131€ 5 538 874€ 8 398 464€ 15 383 299€ 3 166 699€ 3 326 344€ 4 521 923€ 4 864 964€ 3 696 240€ 7 756 889€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 677 672 € 1 755 158 € 1 732 777 € 1 557 381 € 2 128 577 € 2 386 959 € 4 789 199 € 8 420 769 € 11 686 587 € 10 314 664 € 2 120 758 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
1 620 368€ 1 683 363€ 1 625 655€ 1 426 047€ 1 980 492€ 2 219 174€ 3 234 756€ 4 816 743€ 6 822 809€ 8 215 012€ 2 080 782€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 434 527€ 1 434 527€ 697 820€ 2 000 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
57 304€ 71 795€ 107 122€ 131 334€ 148 085€ 167 785€ 118 386€ 144 499€ 115 958€ 99 652€ 39 976€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 530€ 2 025 000€ 4 050 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
13 911 500 € 21 802 013 € 25 287 995 € 26 440 286 € 34 896 894 € 27 491 700 € 26 083 900 € 63 505 532 € 77 760 877 € 65 159 446 € 45 936 214 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
12 231 324€ 19 618 505€ 18 220 098€ 18 246 923€ 21 378 040€ 15 498 478€ 12 254 261€ 16 918 256€ 23 588 167€ 25 055 797€ 37 730 026€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 106 692€ 4 871 774€ 6 968 899€ 5 034 742€ 4 979 321€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
5 097 918€ 6 529 821€ 9 115 189€ 2 000 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
10 150 294€ 8 570 575€ 39 999 712€ 39 672 170€ 30 036 929€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
95 400€ 100 411€ 100 411€ 100 411€ 100 170€ 179 273€ 180 933€ 3 584 736€ 3 278 677€ 727 701€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
877 906€ 1 080 815€ 951 863€ 805 639€ 709 945€ 929 026€ 875 168€ 882 644€ 905 813€ 981 732€ 559 742€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
560 071€ 707 587€ 640 768€ 538 237€ 494 103€ 580 316€ 518 979€ 453 001€ 490 959€ 539 393€ 306 946€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
186 061€ 258 116€ 223 041€ 183 866€ 154 807€ 210 983€ 569 323€ 193 568€ 547 640€ 216 528€ 1 630 885€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
56 138€ 41 590€ 53 896€ 35 389€ 2 944 399€ 22 433€ 9 629€ 5 644€ 2 493€ 15 648€ 1 593€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 € 0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
246 916 € 1 389 € 104 721 € 764 € 7 494 € 9 366 € 5 679 119 € 4 599 877 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
867€ 894€ 2 549€ 644€ 335€ 252€ 309€ 300€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
698 556€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
246 049€ 495€ 102 172€ 120€ 7 159€ 9 114€ 5 678 810€ 3 901 021€