Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Skanska SK a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
969 987€ 980 447€ 656 925€ 802 143€ 2 101 198€ 1 743 204€ 2 293 371€ 2 257 194€ 2 856 912€ 4 355 999€ 512 627€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
923 974€ 1 033 713€ 571 960€ 735 710€ 1 688 036€ 1 561 637€ 2 053 781€ 2 098 739€ 2 614 078€ 3 469 464€ 496 736€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
46 013 € -53 266 € 84 965 € 66 433 € 413 162 € 181 567 € 239 590 € 158 455 € 242 834 € 886 535 € 15 891 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
118 552 558 € 110 653 614 € 112 417 194 € 89 024 317 € 114 187 961 € 65 689 681 € 64 619 655 € 89 664 182 € 112 314 326 € 123 054 456 € 161 668 251 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
111 955 509€ 108 941 182€ 110 768 507€ 88 779 330€ 111 531 370€ 64 956 541€ 62 222 871€ 91 204 898€ 122 032 904€ 121 686 012€ 160 793 006€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-242€ -93 250€ 58 780€ -386€ -3 810€ -1 003 855€ -6 411 015€ -12 627 214€ -660 313€ -2 678 385€
07
II.3
Aktivácia
6 597 049€ 1 712 674€ 1 741 937€ 186 207€ 2 656 977€ 736 950€ 3 400 639€ 4 870 299€ 2 908 636€ 2 028 757€ 3 553 630€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
89 104 121 € 81 914 513 € 87 237 646 € 70 140 495 € 90 052 873 € 43 251 304 € 48 450 339 € 69 908 240 € 95 820 560 € 90 469 508 € 133 714 924 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
37 958 669€ 26 828 539€ 28 219 648€ 22 480 075€ 31 480 535€ 14 632 283€ 15 321 524€ 22 550 752€ 31 424 719€ 24 357 235€ 29 038 541€
10
B.2
Služby
51 145 452€ 55 085 974€ 59 007 248€ 47 661 706€ 58 574 423€ 28 619 021€ 33 128 815€ 47 357 488€ 64 395 841€ 66 112 273€ 104 676 383€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
29 494 450 € 28 685 835 € 25 264 513 € 18 950 255 € 24 548 250 € 22 619 944 € 16 408 906 € 19 914 397 € 16 736 600 € 33 471 483 € 27 969 218 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
25 143 819 € 24 412 482 € 22 733 978 € 19 210 439 € 19 003 234 € 20 616 741 € 19 001 017 € 20 025 833 € 20 728 413 € 21 615 096 € 14 436 308 €
13
C.1
Mzdové náklady
17 769 437€ 17 637 993€ 16 485 148€ 14 133 622€ 14 055 825€ 15 272 204€ 13 917 811€ 14 433 642€ 15 110 703€ 15 970 046€ 11 181 428€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 250 877€ 6 151 953€ 5 713 064€ 4 468 623€ 4 550 871€ 5 070 265€ 4 518 335€ 4 554 508€ 4 614 627€ 4 803 103€ 2 963 250€
16
C.4
Sociálne náklady
1 123 505€ 622 536€ 535 766€ 608 194€ 396 538€ 274 272€ 564 871€ 1 037 683€ 1 003 083€ 841 947€ 291 630€
17
D
Dane a poplatky
652 251€ 471 009€ 531 849€ 238 139€ 341 304€ 424 975€ 250 370€ 189 096€ 237 900€ 394 029€ 169 093€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
626 687€ 760 587€ 896 707€ 635 295€ 999 530€ 1 196 883€ 1 568 615€ 2 060 689€ 2 279 074€ 2 602 772€ 3 895 469€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
966 300€ 5 560 202€ 85 345€ 20 705€ 197 679€ 928 810€ 289 095€ 31 849€ 695 959€ 184 784€ 778 192€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
924 628€ 4 990 814€ 64 352€ 12 924€ 150 693€ 419 779€ 237 792€ 16 708€ 212 641€ 204 947€ 921 677€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
186 001€ 174 268€ -152 545€ 342 589€ 3 781 502€ 1 324 699€ -4 041 363€ -1 325 659€ 5 541 027€ 5 345 842€ 1 318 405€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 154 231€ 4 076 472€ 2 812 485€ 3 650 391€ 1 182 222€ 376 206€ 400 359€ -12 282€ 91 521€ 163 696€ 854 697€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
932 842€ 4 275 236€ 2 978 456€ 1 750 564€ 9 450 782€ 882 909€ 1 919 271€ 2 197 256€ 3 520 736€ 2 853 488€ 1 487 597€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
3 148 753 € 3 238 113 € 1 109 546 € 431 401 € -7 798 894 € -941 026 € -1 837 342 € -3 229 959 € -14 995 711 € 803 789 € 7 373 558 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
990 060€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
1 023 000€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
66 318 € 120 204 € 90 460 € 239 546 € 179 875 € 39 017 € 98 999 € 0 € 0 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
66 318€ 120 204€ 90 460€ 239 546€ 179 875€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
39 017€ 98 999€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
8 194€ 17 867€ 10 883€ 17 750€ 20 969€ 5 749€ 612€ 5 578€ 1 321€ 396€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
2 863€ 13 036€ 24 065€ 6 021€ 11 552€ 21 581€ 11 327€ 2 294€ -1 262€ 2 304€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
-1 040€ 1 040€
38
X.
Výnosové úroky
72 467€ 24 707€ 6 193€ 4 554€ 32 465€ 52 921€ 59 191€ 55 847€ 134 650€ 82 818€ 62 065€
39
N
Nákladové úroky
180 278€ 168 645€ 170 843€ 272 116€ 305 028€ 384 293€ 492 690€ 1 225 880€ 1 065 152€ 722 597€ 6 449€
40
XI.
Kurzové zisky
158 742€ 160 440€ 390 778€ 563 952€ 568 211€ 418 384€ 245 351€ 184 619€ 358 928€ 109 687€ 633 380€
41
O
Kurzové straty
228 226€ 179 839€ 275 965€ 553 896€ 708 981€ 574 992€ 321 651€ 139 080€ 360 544€ 53 731€ 676 967€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
9€ 297€ 1 147€ 1 045€ 82€ 91 103€ 69 530€ -43 119€ 26€ 12 277€ 3 754€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
83 019€ 53 753€ 214 421€ 102 367€ 165 025€ 335 432€ 168 662€ 285 603€ 283 395€ 558 298€ 355 161€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-196 850 € -88 395 € -167 820 € -132 464 € -566 547 € -543 017 € -618 686 € -1 363 892 € -1 213 243 € -1 127 261 € -341 286 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 951 903 € 3 149 718 € 941 726 € 298 937 € -8 365 441 € -1 484 043 € -2 456 028 € -4 593 851 € -16 208 954 € -323 472 € 7 032 272 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
274 056 € 231 229 € 346 418 € 154 982 € 1 167 631 € 1 343 212 € 2 382 354 € 2 011 842 € -2 847 150 € -1 520 914 € 1 352 872 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
254 013€ 231 114€ 356 027€ 136 368€ 214 309€ 343 228€ 112 920€ 307 038€ 353 354€ 239 801€ 1 848 301€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
20 043€ 115€ -9 609€ 18 614€ 953 322€ 999 984€ 2 269 434€ 1 704 804€ -3 200 504€ -1 760 715€ -495 429€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 677 847 € 2 918 489 € 595 308 € 143 955 € -9 533 072 € -2 827 255 € -4 838 382 € -6 605 693 € -13 361 804 € 1 197 442 € 5 679 400 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 951 903 € 3 149 718 € 941 726 € 298 937 € -8 365 441 € -1 484 043 € -2 456 028 € -4 593 851 € -16 208 954 € -323 472 € 7 032 272 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 677 847 € 2 918 489 € 595 308 € 143 955 € -9 533 072 € -2 827 255 € -4 838 382 € -6 605 693 € -13 361 804 € 1 197 442 € 5 679 400 €