Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 831€ 1 658€ 1 184€ 186€ 9€ 11 041€ 177€ 132€ 393€ 210€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 299€ 1 251€ 890€ 52€ 2€ 9 123€ 47€ 35€ 105€ 57€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
532 € 407 € 294 € 134 € 7 € 1 918 € 130 € 97 € 288 € 153 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
5 693 389 € 5 747 440 € 5 249 021 € 4 941 994 € 4 941 784 € 5 112 015 € 4 661 284 € 4 283 219 € 4 825 813 € 4 167 450 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 561 723€ 5 639 817€ 5 210 388€ 4 892 998€ 4 971 591€ 4 987 556€ 4 613 505€ 4 258 476€ 4 851 083€ 4 164 470€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
92 008€ 39 523€ 8 221€ 18 509€ -60 238€ 80 603€ 25 069€ 10 816€ -53 020€ -34 902€
07
II.3
Aktivácia
39 658€ 68 100€ 30 412€ 30 487€ 30 431€ 43 856€ 22 710€ 13 927€ 27 750€ 37 882€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 193 846 € 3 412 201 € 3 059 858 € 3 008 960 € 3 122 872 € 3 194 473 € 2 926 677 € 2 666 811 € 2 942 679 € 2 610 316 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
354 946€ 400 687€ 334 398€ 333 010€ 367 318€ 404 077€ 363 268€ 346 898€ 394 420€ 334 644€
10
B.2
Služby
2 838 900€ 3 011 514€ 2 725 460€ 2 675 950€ 2 755 554€ 2 790 396€ 2 563 409€ 2 319 913€ 2 548 259€ 2 275 672€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 500 075 € 2 335 646 € 2 189 457 € 1 933 168 € 1 818 919 € 1 919 460 € 1 734 737 € 1 616 505 € 1 883 422 € 1 557 287 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 530 849 € 1 529 568 € 1 354 034 € 1 354 747 € 1 275 733 € 1 293 030 € 1 240 456 € 1 198 159 € 1 133 117 € 1 110 318 €
13
C.1
Mzdové náklady
975 442€ 1 001 153€ 880 127€ 873 698€ 839 417€ 854 951€ 819 185€ 787 403€ 754 177€ 760 672€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
56 136€ 37 569€ 36 219€ 35 445€ 34 504€ 33 273€ 32 518€ 31 714€ 13 613€ 5 933€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
408 680€ 413 023€ 366 114€ 365 551€ 346 695€ 354 221€ 339 248€ 318 047€ 291 793€ 269 972€
16
C.4
Sociálne náklady
90 591€ 77 823€ 71 574€ 80 053€ 55 117€ 50 585€ 49 505€ 60 995€ 73 534€ 73 741€
17
D
Dane a poplatky
38 440€ 41 176€ 34 700€ 46 170€ 43 930€ 51 355€ 38 993€ 37 969€ 81 464€ 81 367€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
527 202€ 444 031€ 426 172€ 451 944€ 401 835€ 376 614€ 297 622€ 331 428€ 349 668€ 310 355€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
69 954€ 91 014€ 43 467€ 85 212€ 6 386€ 63 446€ 64 763€ 8 702€ 17 303€ 43 216€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
232€ 521€ 596€ 54 580€ 6 614€ 11 503€ 11 098€ 4 447€ 7 512€ 54 905€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 071€ 1 304€ 20 749€ 20 241€ 2 043€ 42 489€ 52 657€ 1 609€ 7 033€ 3 024€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
213 335€ 143 925€ 116 662€ 136 374€ 76 719€ 170 130€ 96 101€ 157 742€ 222 047€ 269 827€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
140 840€ 71 095€ 112 696€ 61 637€ 26 353€ 161 642€ 54 923€ 22 250€ 130 563€ 116 571€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
542 730 € 482 890 € 400 639 € 165 435 € 145 516 € 216 403 € 199 852 € 187 087 € 413 415 € 193 790 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 45€ 285€ 804€ 1 001€ 4 088€ 9 433€ 3 959€
39
N
Nákladové úroky
62€ 317€ 580€ 941€ 4 364€ 6 780€ 13 726€ 12 298€
40
XI.
Kurzové zisky
1€
41
O
Kurzové straty
38€ 45€ 4€ 3€ 13€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 516€ 2 205€ 2 306€ 2 155€ 2 119€ 2 071€ 2 229€ 1 936€ 1 815€ 3 689€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 516 € -2 243 € -2 366 € -2 472 € -2 414 € -2 212 € -5 595 € -4 627 € -6 121 € -12 028 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
540 214 € 480 647 € 398 273 € 162 963 € 143 102 € 214 191 € 194 257 € 182 460 € 407 294 € 181 762 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
109 433 € 113 720 € 88 804 € 38 632 € 12 572 € 78 411 € 65 830 € 32 579 € 72 340 € 36 084 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
140 754€ 116 825€ 110 649€ 55 596€ 37 011€ 65 984€ 71 932€ 48 349€ 105 885€ 28 626€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-31 321€ -3 105€ -21 845€ -16 964€ -24 439€ 12 427€ -6 102€ -15 770€ -33 545€ 7 458€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
430 781 € 366 927 € 309 469 € 124 331 € 130 530 € 135 780 € 128 427 € 149 881 € 334 954 € 145 678 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
12 202€ 3 092€ 10 421€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
12 202 € 3 092 € 10 421 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
2 318 € 587 € 1 980 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
2 318€ 587€ 1 980€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
9 884 € 2 505 € 8 441 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
540 214 € 480 647 € 398 273 € 162 963 € 143 102 € 214 191 € 194 257 € 194 662 € 410 386 € 192 183 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
430 781 € 366 927 € 309 469 € 124 331 € 130 530 € 135 780 € 128 427 € 159 765 € 337 459 € 154 119 €