Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
650 741 000 € 696 600 000 € 721 268 000 € 679 393 000 € 584 589 000 € 476 137 000 € 452 799 000 € 589 672 902 € 541 987 601 € 523 004 881 € 527 228 286 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
540 903 000 € 557 958 000 € 581 538 000 € 551 871 000 € 464 718 000 € 328 747 000 € 302 214 000 € 385 814 880 € 385 255 093 € 389 187 837 € 366 643 954 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
13 782 000 € 16 941 000 € 3 717 000 € 374 000 € 365 000 € 799 000 € 1 274 000 € 2 547 004 € 2 830 464 € 2 303 558 € 1 098 985 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 119 208€ 336 228€ 559 889€
005
A.I.2
Software
88 000€ 53 000€ 99 000€ 92 000€ 117 000€ 250 000€ 373 000€ 385 018€ 48 007€ 240 204€ 295 449€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
11 764 000€ 13 951 000€ 2 120 566€ 2 663 249€ 138 867€ 163 982€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 924 000€ 2 856 000€ 3 618 000€ 282 000€ 248 000€ 549 000€ 901 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 000€ 81 000€ 41 420€ 0€ 1 588 259€ 79 665€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
522 399 000 € 536 270 000 € 572 355 000 € 546 064 000 € 458 928 000 € 314 229 000 € 288 405 000 € 226 178 996 € 218 568 009 € 224 593 527 € 241 127 138 €
012
A.II.1
Pozemky
11 121 000€ 11 058 000€ 11 059 000€ 11 085 000€ 11 110 000€ 9 779 000€ 9 718 000€ 10 847 360€ 10 952 012€ 11 353 250€ 11 408 792€
013
A.II.2
Stavby
138 599 000€ 144 057 000€ 144 243 000€ 93 937 000€ 96 561 000€ 94 811 000€ 97 237 000€ 95 967 551€ 98 589 187€ 101 248 119€ 103 172 216€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
343 150 000€ 357 294 000€ 380 047 000€ 106 015 000€ 106 432 000€ 114 983 000€ 122 440 000€ 90 995 016€ 92 990 353€ 96 978 503€ 110 301 541€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
5 837€ 11 341€ 16 844€ 22 348€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
9 166 000€ 8 125 000€ 10 716 000€ 5 550 000€ 5 248 000€ 4 262 000€ 5 776 000€ 5 236 060€ 5 399 152€ 5 456 985€ 6 855 873€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
20 363 000€ 15 736 000€ 26 290 000€ 329 477 000€ 236 214 000€ 79 665 000€ 16 344 000€ 22 485 543€ 10 325 964€ 9 164 281€ 9 122 588€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 3 363 000€ 10 729 000€ 36 890 000€ 641 629€ 300 000€ 375 545€ 243 780€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
4 722 000 € 4 747 000 € 5 466 000 € 5 433 000 € 5 425 000 € 13 719 000 € 12 535 000 € 157 088 880 € 163 856 620 € 162 290 752 € 124 417 831 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
157 011 080€ 163 778 820€ 162 012 952€ 123 511 126€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
3 128 000€ 3 128 000€ 3 114 000€ 3 114 000€ 3 106 000€ 10 353 000€ 10 351 000€ 40 530€ 40 530€ 40 530€ 869 435€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
37 270€ 37 270€ 37 270€ 37 270€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
1 594 000€ 1 619 000€ 2 352 000€ 2 319 000€ 2 319 000€ 3 366 000€ 2 184 000€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 200 000€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
108 897 000 € 136 970 000 € 138 023 000 € 126 048 000 € 118 756 000 € 144 351 000 € 148 066 000 € 203 307 226 € 156 255 132 € 133 499 174 € 159 110 766 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
49 971 000 € 59 887 000 € 56 554 000 € 50 856 000 € 61 668 000 € 73 268 000 € 50 968 000 € 53 429 888 € 38 695 643 € 44 222 160 € 61 474 678 €
032
B.I.1
Materiál
23 023 000€ 24 676 000€ 24 161 000€ 20 203 000€ 16 255 000€ 16 844 000€ 18 869 000€ 20 016 834€ 16 767 660€ 12 299 731€ 23 052 204€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
17 829 000€ 20 622 000€ 23 867 000€ 14 004 000€ 11 235 000€ 15 409 000€ 13 303 000€ 10 996 978€ 9 101 546€ 17 103 397€ 17 444 100€
034
B.I.3
Výrobky
8 873 000€ 12 901 000€ 7 966 000€ 12 781 000€ 22 291 000€ 17 068 000€ 17 850 000€ 21 645 028€ 11 061 949€ 14 688 453€ 20 921 170€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
144 000€ 155 000€ 75 000€ 74 000€ 66 000€ 1 245 000€ 946 000€ 771 048€ 1 764 488€ 130 579€ 57 204€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
102 000€ 1 533 000€ 485 000€ 3 794 000€ 11 821 000€ 22 702 000€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
188 000 € 188 000 € 3 174 871 € 5 203 631 € 5 858 836 € 7 541 615 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
11 466€ 24 743€ 13 944€ 13 444€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
55 556€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
188 000€ 188 000€ 79 322€ 199 381€ 317 080€ 2 982 410€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
3 028 527€ 4 979 507€ 5 527 812€ 4 545 761€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
51 253 000 € 58 344 000 € 74 817 000 € 59 257 000 € 53 499 000 € 69 343 000 € 85 311 000 € 134 170 089 € 100 317 446 € 78 900 990 € 74 089 209 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
42 571 000€ 50 261 000€ 60 952 000€ 46 435 000€ 35 843 000€ 56 551 000€ 62 335 000€ 101 493 726€ 76 983 009€ 64 652 565€ 52 831 671€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
16 566 627€ 4 482 347€ 820 131€ 600 000€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 662 000€ 5 123 000€ 10 086 000€ 10 597 000€ 16 114 000€ 10 400 000€ 15 409 000€ 15 462 778€ 8 236 510€ 11 034 487€ 13 601 475€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 020 000€ 2 960 000€ 3 779 000€ 2 225 000€ 1 542 000€ 2 392 000€ 7 567 000€ 646 958€ 10 615 580€ 2 393 807€ 7 056 063€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
7 485 000 € 18 551 000 € 6 652 000 € 15 935 000 € 3 589 000 € 1 740 000 € 11 787 000 € 12 532 378 € 12 038 412 € 4 517 188 € 16 005 264 €
056
B.IV.1
Peniaze
63 000€ 67 000€ 77 000€ 62 000€ 234 000€ 63 000€ 38 000€ 46 377€ 81 917€ 62 094€ 44 734€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 072 000€ 13 931 000€ 1 361 000€ 13 951 000€ 1 458 000€ 1 668 000€ 4 640 000€ 6 311 726€ 2 865 902€ 3 341 719€ 13 157 261€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
6 350 000€ 4 553 000€ 5 214 000€ 1 922 000€ 1 897 000€ 9 000€ 7 109 000€ 6 174 275€ 9 090 593€ 1 113 375€ 2 803 269€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
941 000 € 1 672 000 € 1 707 000 € 1 474 000 € 1 115 000 € 3 039 000 € 2 519 000 € 550 796 € 477 376 € 317 870 € 1 473 566 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 17 611€ 31 049€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
549 446€ 459 400€ 241 769€ 1 461 275€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 350€ 365€ 45 052€ 12 291€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
650 742 000 € 696 599 000 € 721 268 000 € 679 393 000 € 584 589 000 € 476 133 000 € 452 799 000 € 589 672 902 € 541 987 601 € 523 004 881 € 527 228 286 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
361 459 000 € 352 346 000 € 343 927 000 € 349 802 000 € 337 679 000 € 318 702 000 € 279 635 000 € 386 418 483 € 352 147 109 € 338 680 827 € 345 986 611 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
102 427 000 € 102 427 000 € 102 427 000 € 102 427 000 € 102 427 000 € 102 427 000 € 102 427 000 € 102 426 850 € 102 426 850 € 102 426 850 € 102 426 848 €
069
A.I.1
Základné imanie
102 427 000€ 102 427 000€ 102 427 000€ 102 427 000€ 102 427 000€ 102 427 000€ 102 427 000€ 102 426 850€ 102 426 850€ 102 426 850€ 102 426 848€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
8 955 222 € 9 136 458 € 8 581 609 € 10 019 714 €
074
A.II.1
Emisné ážio
17€ 17€ 17€ 17€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
8 815 202€ 8 815 076€ 8 814 762€ 8 814 762€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-414 344€ -812 441€ -1 366 976€ 71 129€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
554 347€ 1 133 806€ 1 133 806€ 1 133 806€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
21 398 000 € 21 398 000 € 21 398 000 € 21 398 000 € 21 398 000 € 21 398 000 € 21 398 000 € 12 749 129 € 12 749 129 € 12 749 129 € 12 749 129 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
21 398 000€ 21 398 000€ 21 398 000€ 21 398 000€ 21 398 000€ 21 398 000€ 21 398 000€ 12 583 159€ 12 583 159€ 12 583 159€ 12 583 159€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
237 634 000 € 228 521 000 € 220 102 000 € 225 977 000 € 213 854 000 € 194 877 000 € 155 810 000 € 228 290 065 € 214 923 239 € 220 790 918 € 182 483 135 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
237 634 000€ 228 521 000€ 220 102 000€ 225 977 000€ 213 854 000€ 194 877 000€ 155 810 000€ 234 157 744€ 220 790 918€ 220 790 918€ 182 483 135€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 867 679€ -5 867 679€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
33 997 217 € 12 911 433 € -5 867 679 € 38 307 785 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
289 228 000 € 344 200 000 € 377 333 000 € 329 589 000 € 246 907 000 € 157 430 000 € 173 139 000 € 196 607 758 € 184 634 214 € 182 896 583 € 179 234 195 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
12 393 000 € 13 347 000 € 16 277 000 € 10 666 000 € 10 152 000 € 12 754 000 € 8 363 000 € 12 261 101 € 15 318 993 € 11 481 900 € 21 599 218 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
187 956€ 187 956€ 187 956€ 178 168€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 309 271€ 5 355 881€ 1 312 318€ 3 020 745€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
5 476 000€ 5 476 000€ 7 376 000€ 7 133 000€ 7 104 000€ 7 002 000€ 6 921 000€ 8 926 038€ 8 063 862€ 8 234 097€ 8 176 429€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 917 000€ 7 871 000€ 8 901 000€ 3 533 000€ 3 048 000€ 5 752 000€ 1 442 000€ 1 837 836€ 1 711 294€ 1 747 529€ 10 223 876€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
29 453 000 € 27 973 000 € 10 893 000 € 11 445 000 € 10 568 000 € 10 209 000 € 10 948 000 € 13 909 195 € 13 961 588 € 14 446 939 € 14 993 049 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 68 987€ 138 003€ 206 877€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
168 000€ 24 000€ 10 000€ 3 000€ 64 000€ 104 000€ 3 000€ 84 391€ 11 120€ 2 634€ 2 040€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
14 833 000€ 15 842 000€ 972 000€ 130 000€ 183 000€ 237 000€ 271 087€ 771 992€ 1 522 296€ 1 951 053€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
14 452 000€ 12 107 000€ 9 911 000€ 11 312 000€ 10 321 000€ 9 868 000€ 10 945 000€ 13 553 717€ 13 109 489€ 12 784 006€ 12 833 079€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
44 629 000 € 43 284 000 € 54 369 000 € 73 852 000 € 82 595 000 € 64 462 000 € 48 121 000 € 57 292 337 € 41 017 457 € 36 244 347 € 46 698 195 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
36 303 000€ 35 412 000€ 49 279 000€ 66 701 000€ 77 696 000€ 48 704 000€ 41 765 000€ 46 928 837€ 37 203 019€ 32 650 485€ 34 779 204€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 79 000€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
197 696€ 44 647€ 130 278€ 340 305€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 24 510€ 203 669€ 3 319€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 235 000€ 3 734 000€ 3 375 000€ 5 469 000€ 3 425 000€ 4 105 000€ 3 907 000€ 1 662 388€ 1 876 847€ 1 399 679€ 1 495 456€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 723 000€ 1 460 000€ 1 471 000€ 1 375 000€ 1 236 000€ 1 552 000€ 1 507 000€ 1 142 443€ 1 088 508€ 868 024€ 967 530€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
59 000€ 59 000€ 197 000€ 197 000€ 200 000€ 9 778 000€ 478 000€ 6 360 243€ 337 904€ 175 828€ 8 119 992€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 309 000€ 2 619 000€ 47 000€ 110 000€ 38 000€ 323 000€ 385 000€ 1 000 730€ 442 022€ 816 384€ 992 389€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 2 540 315€ 2 376 117€ 2 511 451€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
202 753 000 € 259 596 000 € 295 794 000 € 233 626 000 € 143 592 000 € 70 005 000 € 105 707 000 € 113 145 125 € 111 795 861 € 118 347 280 € 93 432 282 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
47 115 000€ 127 308 000€ 0€ 162 521 000€ 50 000 000€ 5 644 648€ 18 261 700€ 24 724 906€ 26 250 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
155 638 000€ 132 288 000€ 295 794 000€ 71 105 000€ 93 592 000€ 70 005 000€ 105 707 000€ 107 500 477€ 93 534 161€ 93 622 374€ 67 182 282€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
55 000 € 53 000 € 8 000 € 2 000 € 3 000 € 1 000 € 25 000 € 6 646 661 € 5 206 278 € 1 427 471 € 2 007 480 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
55 000€ 53 000€ 8 000€ 2 000€ 3 000€ 1 000€ 24 000€ 106 242€ 174 072€ 278 533€ 124 527€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
523 081€ 615 737€ 819 623€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 1 000€ 6 017 338€ 4 416 469€ 329 315€ 1 882 953€