Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Duslo, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
29 284 000€ 33 955 000€ 31 738 000€ 29 031 000€ 21 215 000€ 59 296 000€ 68 736 000€ 46 837 693€ 28 406 735€ 32 149 737€ 39 086 875€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
27 126 000€ 31 890 000€ 30 229 000€ 27 157 000€ 19 711 000€ 52 354 000€ 62 088 000€ 43 191 485€ 24 908 527€ 29 913 751€ 38 311 709€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 158 000 € 2 065 000 € 1 509 000 € 1 874 000 € 1 504 000 € 6 942 000 € 6 648 000 € 3 646 208 € 3 498 208 € 2 235 986 € 775 166 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
315 525 000 € 364 342 000 € 395 014 000 € 367 677 000 € 337 973 000 € 403 428 000 € 336 962 000 € 426 487 340 € 281 484 146 € 245 855 231 € 434 268 047 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
321 087 000€ 361 459 000€ 383 644 000€ 372 506 000€ 337 375 000€ 399 561 000€ 339 292 000€ 412 936 031€ 292 024 742€ 251 865 203€ 413 472 589€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-5 562 000€ 2 883 000€ 11 370 000€ -4 829 000€ 598 000€ 3 867 000€ -2 330 000€ 12 478 511€ -11 628 210€ -6 573 319€ 19 932 036€
07
II.3
Aktivácia
1 072 798€ 1 087 614€ 563 347€ 863 422€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
195 060 000 € 234 499 000 € 305 733 000 € 269 360 000 € 238 978 000 € 277 685 000 € 259 041 000 € 310 306 284 € 230 668 643 € 198 746 610 € 331 095 469 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
159 394 000€ 197 363 000€ 266 696 000€ 231 226 000€ 201 715 000€ 239 281 000€ 225 977 000€ 275 947 943€ 189 510 084€ 172 719 623€ 290 081 236€
10
B.2
Služby
35 289 000€ 36 671 000€ 39 361 000€ 38 077 000€ 37 865 000€ 37 970 000€ 35 140 000€ 34 358 341€ 41 158 559€ 26 026 987€ 41 014 233€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
122 623 000 € 131 908 000 € 90 790 000 € 100 191 000 € 100 499 000 € 132 685 000 € 84 569 000 € 119 827 264 € 54 313 711 € 49 344 607 € 103 947 744 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
53 891 000 € 52 561 000 € 50 719 000 € 47 290 000 € 45 025 000 € 43 682 000 € 41 934 000 € 40 247 332 € 32 537 930 € 29 855 952 € 36 251 848 €
13
C.1
Mzdové náklady
37 936 000€ 36 598 000€ 35 835 000€ 33 355 000€ 31 563 000€ 30 771 000€ 29 628 000€ 28 465 202€ 23 302 148€ 21 141 442€ 26 056 784€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
10 080€ 10 080€ 15 975€ 24 537€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
13 143 000€ 12 583 000€ 12 491 000€ 11 697 000€ 5 746 000€ 5 407 000€ 4 970 000€ 10 035 187€ 7 862 985€ 7 397 552€ 8 688 621€
16
C.4
Sociálne náklady
2 812 000€ 3 380 000€ 2 393 000€ 2 235 000€ 7 716 000€ 7 504 000€ 7 336 000€ 1 736 863€ 1 362 717€ 1 300 983€ 1 481 906€
17
D
Dane a poplatky
2 986 730€ 2 396 544€ 2 279 236€ 2 429 545€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
50 526 000€ 54 938 000€ 43 113 000€ 30 421 000€ 28 403 000€ 28 966 000€ 25 334 000€ 25 679 994€ 26 326 610€ 22 488 871€ 30 675 672€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€ 151 000€ 1 087 621€ 2 582 656€ 2 188 845€ 4 179 470€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
244 847€ 1 015 086€ 1 792 298€ 4 942 657€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€ -278 000€ 306 508€ -272 122€ -561 107€ 565 473€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 702 000€ 4 191 000€ 10 603 000€ 5 868 000€ 13 556 000€ 9 992 000€ 5 705 000€ 9 263 165€ 35 235 334€ 12 675 127€ 12 448 598€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 970 000€ 13 549 000€ 13 308 000€ 12 845 000€ 17 070 000€ 18 950 000€ 10 280 000€ 6 904 776€ 13 861 869€ 11 791 492€ 14 066 720€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
14 938 000 € 15 051 000 € -5 747 000 € 15 503 000 € 23 557 000 € 51 079 000 € 13 155 000 € 53 807 863 € 16 265 784 € -3 438 163 € 31 643 897 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 1 524 531€ 2 252 500€ 976 427€ 3 306 997€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
1 800 827€ 1 613 231€ 1 156 276€ 3 320 028€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
260 000 € 400 000 € 250 000 € 9 703 € 15 656 € 514 085 € 3 983 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
9 703€ 15 656€ 514 085€ 3 983€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 839 000€ 143 327€ 255 856€ 1 124 931€ 35 977 338€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
176 000€ 652 000€ 611 391€ 688 546€ 973 867€ 20 055 859€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
6 000 000€ 0€ 1 360 951€
38
X.
Výnosové úroky
39 000€ 52 000€ 62 000€ 70 000€ 83 000€ 115 000€ 113 000€ 440 331€ 81 124€ -116 384€ 1 399 820€
39
N
Nákladové úroky
2 712 000€ 3 553 000€ 1 788 000€ 572 000€ 105 000€ 197 000€ 361 000€ 2 745 799€ 2 337 710€ 2 741 673€ 5 225 864€
40
XI.
Kurzové zisky
39 000€ 81 000€ 229 000€ 4 000€ 91 000€ 483 000€ 513 000€ 606 164€ 470 966€ 526 729€ 15 350 824€
41
O
Kurzové straty
146 000€ 74 000€ 6 000€ 447 000€ 89 000€ 228 000€ 945 000€ 2 490 407€ 586 528€ 366 011€ 9 907 551€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
862€ 0€ 51 052€ 1 098 845€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
927 000€ 1 342 000€ 301 000€ 424 000€ 579 000€ 780 000€ 0€ 399 009€ 460 726€ 268 529€ 229 298€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-3 447 000 € -4 436 000 € -1 554 000 € -1 369 000 € -599 000 € -783 000 € -493 000 € -11 322 515 € -2 610 639 € -2 429 516 € 17 038 256 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
11 491 000 € 10 615 000 € -7 301 000 € 14 134 000 € 22 958 000 € 50 296 000 € 12 662 000 € 42 485 348 € 13 655 145 € -5 867 679 € 48 682 153 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 378 000 € 2 196 000 € -1 426 000 € 2 010 000 € 3 977 000 € 11 229 000 € 2 919 000 € 8 488 131 € 743 712 € 0 € 10 374 368 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
33 000€ 0€ -25 000€ 1 019 000€ 3 812 000€ 12 305 000€ 2 723 000€ 6 187 400€ 0€ 11 898 692€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
2 345 000€ 2 196 000€ -1 402 000€ 991 000€ 165 000€ -1 076 000€ 196 000€ 2 300 731€ 743 712€ 0€ -1 524 324€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
9 113 000 € 8 419 000 € -5 875 000 € 12 124 000 € 18 981 000 € 39 067 000 € 9 743 000 € 33 997 217 € 12 911 433 € -5 867 679 € 38 307 785 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
11 491 000 € 10 615 000 € -7 301 000 € 14 134 000 € 22 958 000 € 50 296 000 € 12 662 000 € 42 485 348 € 13 655 145 € -5 867 679 € 48 682 153 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
9 113 000 € 8 419 000 € -5 875 000 € 12 124 000 € 18 981 000 € 39 067 000 € 9 743 000 € 33 997 217 € 12 911 433 € -5 867 679 € 38 307 785 €