Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
509 192€ 650 206€ 713 771€ 738 417€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
464 810€ 536 636€ 584 376€ 592 544€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
44 382 € 113 570 € 129 395 € 145 873 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
68 037 834 € 74 561 514 € 76 862 227 € 76 790 303 € 73 641 678 € 75 440 811 € 73 566 809 € 74 991 014 € 47 019 465 € 36 094 092 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
68 037 834€ 74 561 514€ 76 862 227€ 76 790 303€ 73 641 678€ 75 440 811€ 73 566 809€ 74 991 014€ 47 019 465€ 36 094 092€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
4 129 293 € 3 696 807 € 3 960 772 € 3 974 238 € 4 096 592 € 4 138 059 € 3 743 148 € 3 442 176 € 2 707 582 € 2 173 997 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
600 414€ 553 711€ 543 881€ 563 933€ 604 415€ 531 949€ 520 897€ 447 407€ 482 619€ 367 902€
10
B.2
Služby
3 528 879€ 3 143 096€ 3 416 891€ 3 410 305€ 3 492 177€ 3 606 110€ 3 222 251€ 2 994 769€ 2 224 963€ 1 806 095€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
63 952 923 € 70 978 277 € 73 030 850 € 72 961 938 € 69 545 086 € 71 302 752 € 69 823 661 € 71 548 838 € 44 311 883 € 33 920 095 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
5 624 478 € 5 343 425 € 5 706 909 € 5 650 448 € 4 828 667 € 4 457 257 € 4 205 518 € 3 728 665 € 2 831 589 € 2 052 070 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 776 282€ 3 573 486€ 3 813 430€ 3 765 731€ 3 164 351€ 2 901 755€ 2 728 384€ 2 481 600€ 1 901 881€ 1 461 615€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 600 893€ 1 591 700€ 1 655 417€ 1 642 608€ 1 433 832€ 1 356 201€ 1 282 943€ 1 075 976€ 810 592€ 521 443€
16
C.4
Sociálne náklady
247 303€ 178 239€ 238 062€ 242 109€ 230 484€ 199 301€ 194 191€ 171 089€ 119 116€ 69 012€
17
D
Dane a poplatky
2 876 981€ 3 080 647€ 3 222 006€ 3 038 621€ 3 257 024€ 4 011 313€ 4 224 223€ 4 047 652€ 2 750 027€ 2 155 409€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
935 452€ 967 334€ 1 060 746€ 1 031 405€ 850 225€ 987 116€ 1 088 792€ 1 138 380€ 946 421€ 792 748€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 600€ 2 000€ 24 481€ 1€ 80 100€ 76 000€ 2 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 760€ 1€ 94 741€ 188 456€ 233 295€ 113 901€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
35 355€ 961 786€ 2 000€ 940€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 038 170€ 1 274 323€ 1 178 394€ 1 186 330€ 1 263 613€ 1 205 656€ 1 183 918€ 1 000 860€ 766 368€ 627 740€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
55 675 799€ 61 735 346€ 64 020 539€ 64 491 063€ 61 028 906€ 62 737 764€ 60 067 572€ 61 966 567€ 37 800 138€ 28 705 601€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-161 132 € 1 127 847 € 128 784 € -63 268 € -226 265 € 157 663 € 1 309 573 € 1 668 434 € 748 076 € 841 067 €
38
X.
Výnosové úroky
2 720€ 8 231€ 9 893€ 19 976€ 62 124€ 70 546€ 24 330€ 15 435€
39
N
Nákladové úroky
94 033€ 110 575€ 121 047€ 119 412€ 115 673€ 123 466€ 127 059€ 279 013€ 397 890€ 397 890€
40
XI.
Kurzové zisky
2 743€ 6 145€ 12 090€ 13 724€ 13 143€ 12 874€ 5 128€ 4 945€ 4 363€ 11 173€
41
O
Kurzové straty
78€ 874€ 28 703€ 6 745€ 903€ 2 250€ 1 982€ 3 569€ 838€ 957€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
51 491€ 66 455€ 74 911€ 74 509€ 66 068€ 70 045€ 61 845€ 50 665€ 56 622€ 39 266€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-142 859 € -171 759 € -209 851 € -178 711 € -159 608 € -162 911 € -123 634 € -257 756 € -426 657 € -411 505 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-303 991 € 956 088 € -81 067 € -241 979 € -385 873 € -5 248 € 1 185 939 € 1 410 678 € 321 419 € 429 562 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-244 € 202 474 € 3 404 € 10 294 € 163 716 € 104 865 € 415 077 € 319 201 € 94 557 € 110 665 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
-244€ 202 474€ 3 404€ 10 294€ 164 240€ 160 664€ 441 272€ 403 296€ 25 927€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-524€ -55 799€ -26 195€ -84 095€ 68 630€ 110 665€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-303 747 € 753 614 € -84 471 € -252 273 € -549 589 € -110 113 € 770 862 € 1 091 477 € 226 862 € 318 897 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-303 991 € 956 088 € -81 067 € -241 979 € -385 873 € -5 248 € 1 185 939 € 1 410 678 € 321 419 € 429 562 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-303 747 € 753 614 € -84 471 € -252 273 € -549 589 € -110 113 € 770 862 € 1 091 477 € 226 862 € 318 897 €