Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tále, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 356 787€ 2 022 689€ 2 850 620€ 3 492 373€ 3 576 291€ 3 518 370€ 3 750 100€ 3 760 856€ 3 936 142€ 4 251 309€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 601 702 € 3 954 631 € 3 216 278 € 3 569 249 € 3 645 772 € 4 013 234 € 3 834 909 € 3 863 045 € 4 218 458 € 4 460 277 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 149 516€ 765 545€ 965 865€ 1 213 802€ 1 288 956€ 1 183 761€ 1 137 812€ 1 085 963€ 998 288€ 972 632€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 207 270€ 1 257 144€ 1 884 755€ 2 278 571€ 2 287 335€ 2 334 609€ 2 612 289€ 2 674 893€ 2 937 854€ 3 278 678€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
50 552€ 32 217€ 38 108€ 42 151€ 42 225€ 38 478€ 35 790€ 37 962€ 38 686€ 44 090€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 423€ 1 600 370€ 49 888€ 4 204€ 9 781€ 448 742€ 7 819€ 5 826€ 7 810€ 13 630€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
190 941€ 299 355€ 277 662€ 30 521€ 17 475€ 7 644€ 41 199€ 58 401€ 235 820€ 151 247€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 250 907 € 4 164 885 € 3 587 120 € 3 936 501 € 3 994 534 € 4 089 638 € 3 969 304 € 3 851 745 € 4 217 490 € 4 341 012 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
473 767€ 305 115€ 398 273€ 502 969€ 511 685€ 483 105€ 511 337€ 505 809€ 477 269€ 499 650€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
731 061€ 415 632€ 503 142€ 519 701€ 539 482€ 551 040€ 542 658€ 527 293€ 531 033€ 606 520€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-5 634€ -1 081€ -15 768€ -7 437€ 10 111€ 17 424€ 19 416€
14
D.
Služby
638 979€ 534 405€ 625 076€ 653 083€ 653 186€ 735 085€ 753 063€ 670 311€ 1 093 031€ 1 066 878€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 712 381 € 1 379 676 € 1 449 453 € 1 667 572 € 1 665 148 € 1 552 009 € 1 436 801 € 1 400 999 € 1 373 946 € 1 345 390 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 209 790€ 958 973€ 1 047 271€ 1 175 648€ 1 197 640€ 1 117 825€ 1 034 463€ 1 005 390€ 980 322€ 961 041€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
429 493€ 348 632€ 353 427€ 417 984€ 417 613€ 387 131€ 357 311€ 356 610€ 335 714€ 330 288€
19
E.4.
Sociálne náklady
73 098€ 72 071€ 48 755€ 73 940€ 49 895€ 47 053€ 45 027€ 38 999€ 57 910€ 54 061€
20
F.
Dane a poplatky
27 788€ 14 330€ 15 771€ 16 228€ 25 069€ 16 074€ 16 275€ 15 016€ 18 801€ 17 574€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
443 512€ 462 218€ 523 373€ 531 827€ 535 427€ 530 045€ 608 806€ 634 470€ 630 705€ 690 546€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
443 512€ 462 218€ 523 373€ 531 827€ 535 427€ 530 045€ 608 806€ 634 470€ 630 705€ 690 546€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 750€ 1 000 904€ 21 834€ 803€ 8 556€ 131 117€ 2 730€ 4 694€ 6 846€ 7 506€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-305€ 305€ -303€ -155€ 428€ -755€ 1 101€ 5 775€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
220 669€ 58 544€ 50 974€ 60 086€ 63 721€ 81 207€ 79 782€ 74 492€ 84 758€ 101 173€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-649 205 € -210 254 € -370 842 € -367 252 € -348 762 € -76 404 € -134 395 € 11 300 € 968 € 119 265 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 563 531 € 805 388 € 1 363 318 € 1 874 539 € 1 921 600 € 1 777 507 € 1 961 409 € 2 075 989 € 1 873 495 € 2 122 352 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
40 000 € 31 902 € 14 € 34 € 152 € 149 € 93 € 4 170 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40 000 € 31 901 € 18 € 83 € 90 € 85 € 146 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
40 000€ 31 901€ 18€ 83€ 90€ 85€ 146€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 14€ 16€ 69€ 59€ -12€ 4 011€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
20€ 13€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
22 641 € 9 938 € 13 968 € 18 931 € 20 421 € 16 757 € 26 825 € 28 441 € 27 781 € 27 408 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 125 € 778 € 10 833 € 15 208 € 15 427 € 13 050 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
8 125€ 778€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
10 833€ 15 208€ 15 427€ 13 050€
52
O.
Kurzové straty
31€ 27€ 46€ 46€ 48€ 19€ 350€ 562€ 1 160€ 1 570€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 485€ 9 133€ 13 922€ 18 885€ 20 373€ 16 738€ 15 642€ 12 671€ 11 194€ 12 788€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
17 359 € 21 964 € -13 954 € -18 931 € -20 421 € -16 723 € -26 673 € -28 292 € -27 688 € -23 238 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-631 846 € -188 290 € -384 796 € -386 183 € -369 183 € -93 127 € -161 068 € -16 992 € -26 720 € 96 027 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-95 905 € -35 308 € -81 852 € -81 875 € -102 937 € -110 781 € -172 634 € -121 060 € 104 544 € 37 078 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
8 324€ 2 880€ 2 880€ 2 883€ 2 896€ 2 897€ 2 896€ 27€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-95 905€ -43 632€ -84 732€ -84 755€ -102 937€ -113 664€ -175 530€ -123 957€ 101 648€ 37 051€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-535 941 € -152 982 € -302 944 € -304 308 € -266 246 € 17 654 € 11 566 € 104 068 € -131 264 € 58 949 €