Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZF SACHS Slovakia, a.s. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti ZF SACHS Slovakia, a.s. [zrušená]

 • Názov ZF SACHS Slovakia, a.s. [zrušená]
 • IČO 36234621
 • DIČ 2020164707
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa štvrtok, 2. októbra 2014
 • Sídlo Strojárenská 2, 917 02 Trnava
 • Dátum vzniku 30. novembra 1999, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10131/T
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: 18 436 000 €
 • Historický názov SACHS Slovakia, a.s.
  (platné do 14. októbra 2003 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 1.októbra 2014
 • Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
 • Spoločnosť zrušená od 16. septembra 2014
 • Právny dôvod zrušenia zrušenie spoločnosti bez likvidácie, zlúčením so spoločnosťou: ZF Slovakia, a.s., IČO: 36 707 341, so sídlom: Strojárenská 2, 917 02 Trnava, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,vložka č. 10622/T, na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 16.09.2014 a zmluvy o zlúčení zo dňa 16.09.2014
 • Právny nástupca [Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia] ZF Slovakia, a.s. [36707341]
  Strojárenská 2, 917 02 Trnava
Predmety podnikania
Názov Vznik
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti 14.10.2003
prenájom priemyselných strojov a zariadení 14.10.2003
prenájom všetkých druhov tovaru s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie 14.10.2003
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení) 17.12.2004
obstarávanie služieb spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky nehnuteľností 17.12.2004
činnosť organizačného, ekonomického a účtovného poradcu 27.6.2007
vedenie účtovníctva 27.6.2007
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 27.6.2007
školiaca a poradenská činnosť v oblasti manažmentu kvality 27.6.2007
poradenská činnosť v oblasti životného prostredia v rozsahu voľnej živnosti 27.6.2007
administratívna činnosť 27.6.2007
poradenská činnosť v oblasti elektronického spracovania dát 27.6.2007
vývoj, výroba a odbyt komponentov a modulov hnacieho ústrojenstva pre motorové vozidlá a koľajové vozidlá, ako aj pre výrobu strojov a zariadení 1.7.2013
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené rozhodnutím jediného akcionára formou notárskej zápisnice č. N 170/99, Nz 146/99 zo dňa 16.11.1999 podľa slovenského práva.
2. Rozhodnutím zakladateľa zo dňa 25. mája 2000 do notárskej zápisnice č. Nz 55/2000, N 67/2000 a Zmluvy o zlúčení zo dňa 25. mája 2000 došlo k zlúčeniu spoločnosti SACHS Slovakia a.s. Trnava IČO: 36 234 621 so spoločnosťou SACHS Slovakia spol. s r.o. so sídlom Coburgova č. 84, 917 00 Trnava, IČO: 31 447 317, ku dňu 01.07.2000, ktorá bola zrušená bez likvidácie v súlade s § 68 ods. 3 písm. e) Obchodného zákonníka.
Všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zrušenej spoločnosti SACHS Slovakia spol. s r.o., IČO: 31 447 317 prechádzajú na jej právneho nástupcu. Spoločnosť SACHS Slovakia a.s. Strojárenská 2, Trnava IČO: 36 234 621.
3. Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 07.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 208/02, Nz 205/02.
4. Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 18.09.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 293/2003, NZ 81788/2003.
Zmena obchodného mena zo SACHS Slovakia, a.s. na ZF SACHS Slovakia, a.s..