Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Complex Plus, s.r.o. v konkurze [zrušená]

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 1K/18/2012 [ukončené]
  • Spisová značka 1K/18/2012
  • Prvý a posledný záznam 22.10.2010 - 9.10.2018
  • Detekcia ukončenia: 21.8.2018dátumom zrušenia firmy

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
9.10.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
7.9.2018
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
2.8.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
31.7.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
19.7.2018
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
31.5.2018
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
24.5.2018
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
15.5.2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
20.4.2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
6.4.2018
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
6.3.2018
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
7.2.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
27.6.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
22.5.2017
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
24.3.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
15.1.2015
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
1.8.2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
29.7.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
23.6.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
2.5.2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
19.3.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
14.3.2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
10.2.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
3.2.2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
27.12.2013
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
26.11.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
22.11.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
15.10.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
17.4.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
25.3.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
12.3.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
7.3.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
6.3.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
27.2.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
8.2.2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
31.1.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
17.1.2013
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
21.12.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
3.12.2012
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
14.11.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
13.11.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
13.11.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
13.11.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
6.11.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
6.11.2012
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
19.10.2012
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
8.10.2012
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
8.10.2012
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
27.9.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
19.9.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
10.8.2012
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
10.8.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
7.8.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
24.7.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
3.7.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský

Podania z Obchodného vestníka nezaradené ku konaniam

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
13.11.2013
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
13.11.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
13.11.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
9.11.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Krajský súd v Košiciach Humenné Prešovský