Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 1 035€ 5 672€ 2 533€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 30 499€ 50 695€ 50 505€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 € -29 464 € -45 023 € -47 972 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
92 457 111 € 91 628 190 € 87 207 207 € 86 470 234 € 86 389 302 € 85 049 294 € 83 136 934 € 80 406 207 € 77 136 484 € 70 559 948 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
89 989 890€ 89 268 171€ 84 787 478€ 83 867 517€ 83 844 711€ 82 829 997€ 80 777 570€ 77 824 586€ 75 103 622€ 68 793 169€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
33 165€ -43 181€ -36 500€ 166 589€ 66 758€ 20 316€ 9 572€ -21 448€ 31 735€ -29 543€
07
II.3
Aktivácia
2 434 056€ 2 403 200€ 2 456 229€ 2 436 128€ 2 477 833€ 2 198 981€ 2 349 792€ 2 603 069€ 2 001 127€ 1 796 322€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
33 212 303 € 32 432 700 € 32 649 430 € 32 048 539 € 31 302 675 € 32 864 099 € 31 880 802 € 30 185 752 € 30 028 877 € 24 104 395 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
19 601 204€ 18 443 270€ 18 683 593€ 18 302 853€ 18 388 194€ 18 345 364€ 19 136 510€ 18 360 944€ 18 837 886€ 17 888 037€
10
B.2
Služby
13 611 099€ 13 989 430€ 13 965 837€ 13 745 686€ 12 914 481€ 14 518 735€ 12 744 292€ 11 824 808€ 11 190 991€ 6 216 358€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
59 244 808 € 59 195 490 € 54 557 777 € 54 421 695 € 55 086 627 € 52 185 195 € 51 226 668 € 50 175 432 € 47 059 635 € 46 455 553 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
36 739 585 € 35 151 544 € 33 835 421 € 32 956 471 € 32 048 141 € 30 764 499 € 28 701 066 € 27 076 169 € 25 761 854 € 24 922 591 €
13
C.1
Mzdové náklady
25 411 417€ 24 356 414€ 22 884 309€ 22 519 357€ 21 957 607€ 21 130 868€ 19 793 596€ 18 911 786€ 18 222 782€ 17 301 799€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
77 209€ 78 603€ 37 292€ 73 292€ 76 545€ 56 563€ 68 247€ 56 563€ 55 899€ 56 562€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
8 978 791€ 8 621 911€ 8 223 836€ 7 948 604€ 7 761 274€ 7 485 273€ 7 323 392€ 6 836 072€ 6 660 936€ 6 308 703€
16
C.4
Sociálne náklady
2 272 168€ 2 094 616€ 2 653 984€ 2 415 218€ 2 252 715€ 2 091 795€ 1 515 831€ 1 271 748€ 822 237€ 1 255 527€
17
D
Dane a poplatky
915 323€ 568 728€ 484 986€ 439 720€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 917 606€ 30 193 260€ 30 208 830€ 27 265 070€ 25 277 562€ 25 771 971€ 24 971 797€ 23 521 045€ 24 704 610€ 21 341 798€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 945 094€ 815 405€ 1 432 610€ 756 923€ 851 547€ 997 571€ 96 638€ 95 647€ 1 752 968€ 4 464 781€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 820 158€ 537 419€ 1 068 724€ 426 020€ 847 706€ 606 402€ 63 637€ -13 307€ 1 036 361€ 3 347 905€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-572 322€ 526 008€ -824 670€ 236 366€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 304 112€ 12 115 877€ 10 379 934€ 9 075 335€ 7 821 734€ 8 585 465€ 7 283 217€ 5 750 784€ 5 695 662€ 3 084 147€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 040 170€ 4 092 576€ 2 240 614€ 2 259 659€ 3 168 205€ 2 851 471€ 2 719 350€ 2 209 987€ 1 136 991€ 2 297 691€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-1 023 505 € 2 151 973 € -983 268 € 1 346 733 € 2 418 294 € 1 773 888 € 1 807 672 € 2 133 233 € 2 208 133 € 1 418 410 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 37 776€ 0€ 11 717€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
13 560€ 9 295€ 3 540€ 452€ 396€ 496€ 399€ 430€ 1 764€ 32 995€
39
N
Nákladové úroky
690 255€ 750 395€ 647 012€ 709 111€ 886 291€ 972 056€ 1 326 633€ 1 137 978€ 1 265 514€ 889 796€
40
XI.
Kurzové zisky
7€ 5€ 0€ 4€ 22€ 648€ 3€ 15€ 11 517€ 1 024 331€
41
O
Kurzové straty
202€ 28€ 29€ 90€ 793€ 559€ 116€ 193€ 60 628€ 39 335€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8€ 4€ 7€ 27€ 123€ 10 545 067€ 2€ 70€ 24€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
154 067€ 138 705€ 136 782€ 102 488€ 126 829€ 122 664€ 127 215€ 794 422€ 671 542€ 601 673€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-830 949 € -879 824 € -742 500 € -811 206 € -1 013 372 € 9 450 932 € -1 453 560 € -1 932 078 € -1 984 379 € -461 761 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 854 454 € 1 272 149 € -1 725 768 € 535 527 € 1 404 922 € 11 224 820 € 354 112 € 201 155 € 223 754 € 956 649 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-96 202 € 600 305 € -95 267 € 338 843 € 617 182 € 101 556 € -758 882 € -195 629 € -432 731 € -211 976 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
75€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-758 957€ -195 629€ -432 731€ -211 976€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 758 252 € 671 844 € -1 630 501 € 196 684 € 787 740 € 11 123 264 € 1 112 994 € 396 784 € 656 485 € 1 168 625 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 854 454 € 1 272 149 € -1 725 768 € 535 527 € 1 404 922 € 11 224 820 € 354 112 € 201 155 € 223 754 € 956 649 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 758 252 € 671 844 € -1 630 501 € 196 684 € 787 740 € 11 123 264 € 1 112 994 € 396 784 € 656 485 € 1 168 625 €