Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
897 018€ 1 183 775€ 1 031 726€ 1 025 195€ 1 093 733€ 1 166 381€ 905 587€ 909 220€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 143 625 € 1 374 735 € 1 118 451 € 1 128 111 € 1 169 767 € 1 263 881 € 1 037 616 € 1 038 740 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
896 699€ 1 180 919€ 1 031 625€ 1 025 090€ 1 093 635€ 1 166 299€ 905 419€ 881 601€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
236€ 2 767€ 0€ 23 730€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
246 690€ 191 049€ 86 826€ 103 021€ 76 132€ 97 582€ 132 197€ 133 409€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 298 548 € 1 337 072 € 1 208 487 € 1 169 177 € 1 167 736 € 1 262 168 € 1 168 213 € 1 200 639 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
197 684€ 171 785€ 151 270€ 170 283€ 185 612€ 177 235€ 173 704€ 177 056€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
102 978€ 166 311€ 150 071€ 149 503€ 149 832€ 241 760€ 156 595€ 160 234€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
810 077 € 822 025 € 730 981 € 686 301 € 664 855 € 680 437 € 647 368 € 654 720 €
16
E.1.
Mzdové náklady
574 368€ 593 008€ 519 361€ 491 352€ 484 143€ 490 912€ 460 904€ 465 591€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
199 152€ 206 381€ 178 689€ 169 485€ 161 431€ 164 622€ 160 452€ 161 504€
19
E.4.
Sociálne náklady
36 557€ 22 636€ 32 931€ 25 464€ 19 281€ 24 903€ 26 012€ 27 625€
20
F.
Dane a poplatky
44 922€ 44 760€ 43 426€ 44 862€ 52 688€ 39 662€ 39 254€ 39 170€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
121 416€ 110 479€ 100 062€ 102 791€ 103 532€ 106 346€ 136 691€ 142 030€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
121 416€ 110 479€ 100 062€ 102 791€ 103 532€ 106 346€ 136 691€ 142 030€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
97€ 10 342€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
506€ 1 726€ 436€ 2 211€ 7€ 2 850€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 965€ 19 889€ 32 241€ 13 226€ 11 210€ 13 878€ 14 601€ 17 087€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-154 923 € 37 663 € -90 036 € -41 066 € 2 031 € 1 713 € -130 597 € -161 899 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
596 037 € 842 823 € 730 284 € 705 304 € 758 191 € 747 304 € 575 120 € 544 311 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
83 € 89 € 101 € 105 € 99 € 82 € 168 € 3 890 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
83 € 89 € 101 € 105 € 99 € 82 € 168 € 3 890 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
83€ 89€ 101€ 105€ 99€ 82€ 168€ 3 890€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
813 € 2 670 € 1 802 € 1 722 € 1 529 € 1 490 € 1 392 € 1 731 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
813€ 2 670€ 1 802€ 1 722€ 1 529€ 1 490€ 1 392€ 1 729€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-730 € -2 581 € -1 701 € -1 617 € -1 430 € -1 408 € -1 224 € 2 159 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-155 653 € 35 082 € -91 737 € -42 683 € 601 € 305 € -131 821 € -159 740 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-117 € 1 259 € 580 € 1 493 € -2 842 € 2 301 € 15 726 € 25 399 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
15€ 941€ 18€ 2 900€ 2 898€ 2 895€ 2 911€ 30€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-132€ 318€ 562€ -1 407€ -5 740€ -594€ 12 815€ 25 369€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-155 536 € 33 823 € -92 317 € -44 176 € 3 443 € -1 996 € -147 547 € -185 139 €