Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
379€ 764€ 150€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 209€ 409€ 22€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 170 € 355 € 128 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 180 919 € 1 031 625 € 1 025 090 € 1 093 635 € 1 166 299 € 905 419 € 881 601 € 848 741 € 841 500 € 1 641 652 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 180 919€ 1 031 625€ 1 025 090€ 1 093 635€ 1 166 299€ 905 419€ 881 601€ 848 741€ 841 500€ 1 641 652€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
338 096 € 301 341 € 319 786 € 335 444 € 418 995 € 330 299 € 337 290 € 335 194 € 603 847 € 1 590 197 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
171 785€ 151 270€ 170 283€ 185 612€ 177 235€ 173 704€ 177 056€ 184 949€ 202 547€ 242 139€
10
B.2
Služby
166 311€ 150 071€ 149 503€ 149 832€ 241 760€ 156 595€ 160 234€ 150 245€ 401 300€ 1 348 058€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
842 823 € 730 284 € 705 304 € 758 191 € 747 304 € 575 120 € 544 311 € 513 717 € 238 008 € 51 583 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
822 025 € 730 981 € 686 301 € 664 855 € 680 437 € 647 368 € 654 720 € 668 862 € 751 342 € 952 406 €
13
C.1
Mzdové náklady
593 008€ 519 361€ 491 352€ 484 143€ 490 912€ 460 904€ 465 591€ 501 045€ 576 772€ 752 512€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
206 381€ 178 689€ 169 485€ 161 431€ 164 622€ 160 452€ 161 504€ 143 114€ 155 620€ 173 011€
16
C.4
Sociálne náklady
22 636€ 32 931€ 25 464€ 19 281€ 24 903€ 26 012€ 27 625€ 24 703€ 18 950€ 26 883€
17
D
Dane a poplatky
44 760€ 43 426€ 44 862€ 52 688€ 39 662€ 39 254€ 39 170€ 37 249€ 38 727€ 38 282€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
110 479€ 100 062€ 102 791€ 103 532€ 106 346€ 136 691€ 142 030€ 155 913€ 164 348€ 221 454€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 767€ 0€ 23 730€ 128€ 2 465€ 307 411€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
97€ 10 342€ 124 576€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 726€ 436€ 2 211€ 7€ 2 850€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
191 049€ 86 826€ 103 021€ 76 132€ 97 582€ 132 197€ 133 409€ 265 853€ 233 922€ 1 085 646€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
19 889€ 32 241€ 13 226€ 11 210€ 13 878€ 14 601€ 17 087€ 19 251€ 93 357€ 50 167€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
37 663 € -90 036 € -41 066 € 2 031 € 1 713 € -130 597 € -161 899 € -101 577 € -573 379 € 57 755 €
38
X.
Výnosové úroky
89€ 101€ 105€ 99€ 82€ 168€ 3 890€ 232€ 1 082€ 408€
40
XI.
Kurzové zisky
10€
41
O
Kurzové straty
2€ 45€ 76€ 2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 670€ 1 802€ 1 722€ 1 529€ 1 490€ 1 392€ 1 729€ 2 172€ 6 324€ 7 688€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 581 € -1 701 € -1 617 € -1 430 € -1 408 € -1 224 € 2 159 € -1 985 € -5 308 € -7 282 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
35 082 € -91 737 € -42 683 € 601 € 305 € -131 821 € -159 740 € -103 562 € -578 687 € 50 473 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 259 € 580 € 1 493 € -2 842 € 2 301 € 15 726 € 25 399 € 10 954 € 60 441 € -25 735 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
941€ 18€ 2 900€ 2 898€ 2 895€ 2 911€ 30€ 44€ 205€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
318€ 562€ -1 407€ -5 740€ -594€ 12 815€ 25 369€ 10 910€ 60 236€ -25 735€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
33 823 € -92 317 € -44 176 € 3 443 € -1 996 € -147 547 € -185 139 € -114 516 € -639 128 € 76 208 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
35 082 € -91 737 € -42 683 € 601 € 305 € -131 821 € -159 740 € -103 562 € -578 687 € 50 473 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
33 823 € -92 317 € -44 176 € 3 443 € -1 996 € -147 547 € -185 139 € -114 516 € -639 128 € 76 208 €