Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AIR CARGO GLOBAL, s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 301 383 € 5 745 292 € 6 984 422 € 10 789 093 € 6 468 724 € 709 356 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
112 074 € 122 226 € 106 489 € 130 197 € 156 157 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
11 020 € 11 020 € 26 718 € 64 179 € 74 839 €
005
A.I.2
Software
2 334€ 2 334€ 18 620€ 8 510€ 25 665€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
862€ 2 341€ 3 819€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
16 942€ 42 355€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 686€ 8 686€ 7 236€ 36 386€ 3 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
101 054 € 111 206 € 79 771 € 66 018 € 81 318 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
38 457€ 62 369€ 31 277€ 56 298€ 81 318€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
62 597€ 48 837€ 48 494€ 9 720€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 935 804 € 5 501 359 € 6 781 691 € 10 029 545 € 5 899 251 € 703 109 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
38 243 € 35 281 € 80 699 € 51 877 € 154 829 €
035
B.I.1
Materiál
38 243€ 35 281€ 80 699€ 51 877€ 154 829€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 321 221 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 717 265€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
603 956€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 323 304 € 5 135 476 € 6 209 268 € 7 131 029 € 4 359 537 € 549 405 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 062 147 € 2 719 778 € 3 808 132 € 3 448 414 € 2 551 951 € 53 977 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 062 147€ 2 719 778€ 3 808 132€ 3 448 414€ 2 551 951€ 53 977€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 693€ 31 414€ 11 590€ 10 543€ 12 348€ 36€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 245 464€ 2 384 284€ 2 389 546€ 3 672 072€ 1 795 238€ 495 392€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
574 257 € 330 602 € 491 724 € 525 418 € 1 384 885 € 153 704 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 614€ 12 507€ 5 552€ 5 854€ 4 292€ 305€
073
B.V.2.
Účty v bankách
563 643€ 318 095€ 486 172€ 519 564€ 1 380 593€ 153 399€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
253 505 € 121 707 € 96 242 € 629 351 € 413 316 € 6 247 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
253 505€ 121 707€ 96 242€ 629 351€ 413 316€ 6 247€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 301 383 € 5 745 292 € 6 984 422 € 10 789 093 € 6 468 724 € 709 356 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-20 972 840 € -13 581 307 € -10 780 158 € -5 812 593 € -3 083 873 € -35 122 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
209 € 209 € 209 € 209 € 209 € 209 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
209€ 209€ 209€ 209€ 209€ 209€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-14 081 516 € -11 138 618 € -7 384 725 € -3 584 083 € -535 331 € -5 865 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 142€ 3 142€ 3 142€ 3 142€ 3 142€ 3 142€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-14 084 658€ -11 141 760€ -7 387 867€ -3 587 225€ -538 473€ -9 007€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-7 391 533 € -2 942 898 € -3 895 642 € -2 728 719 € -3 048 751 € -529 466 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
24 857 849 € 18 603 929 € 17 121 251 € 16 149 714 € 9 552 597 € 744 478 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 862 886 € 2 750 100 € 1 951 644 € 27 099 € 664 770 € 50 391 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 857 875€ 2 693 238€ 1 897 353€ 600 163€ 50 358€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 011€ 3 459€ 2 768€ 1 431€ 688€ 33€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
53 403€ 51 523€ 25 668€ 63 919€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
15 845 757 € 11 429 454 € 9 653 474 € 11 540 672 € 5 013 522 € 127 338 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
14 043 620 € 9 975 773 € 8 774 857 € 10 812 760 € 4 696 762 € 28 132 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
14 043 620€ 9 975 773€ 8 774 857€ 10 812 760€ 4 696 762€ 28 132€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
175 712€ 184 170€ 163 998€ 20 290€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
198 620€ 175 468€ 93 271€ 9 858€ 26 325€ 12 451€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
56 831€ 53 308€ 23 716€ 21 844€ 17 387€ 6 544€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
566 739€ 563 924€ 445 339€ 506 272€ 206 937€ 73 753€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
804 235€ 476 811€ 152 293€ 169 648€ 66 111€ 6 458€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
471 273 € 157 677 € 326 945 € 78 951 € 163 262 € 15 788 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
262 278€ 157 677€ 15 403€ 78 951€ 36 322€ 2 210€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
208 995€ 0€ 311 542€ 126 940€ 13 578€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
40 402€ 42 688€ 33 127€ 46 246€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
5 637 531€ 4 224 010€ 5 156 061€ 4 456 746€ 3 711 043€ 550 961€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
416 374 € 722 670 € 643 329 € 451 972 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
416 374€ 722 670€ 643 329€ 451 972€