Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 231 867 € 4 785 375 € 4 426 387 € 3 918 306 € 4 386 430 € 1 562 330 € 717 848 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 977 176 € 1 872 030 € 1 748 271 € 1 307 248 € 431 332 € 508 610 € 537 146 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 967 926 € 1 834 733 € 1 702 288 € 1 252 579 € 344 414 € 438 401 € 527 877 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
1 734 528€ 1 811 764€ 1 675 319€ 1 232 917€ 319 899€ 400 151€ 372 325€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
7 660€ 11 661€ 15 661€ 19 662€ 23 663€ 27 665€ 31 666€
007
A.I.4
Goodwill
852€ 3 416€ 5 981€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
225 738€ 11 308€ 11 308€ 7 169€ 117 905€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 047 € 11 733 € 20 419 € 55 168 € 38 459 € 2 519 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 047€ 11 733€ 20 419€ 55 168€ 38 459€ 2 519€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
9 250 € 34 250 € 34 250 € 34 250 € 31 750 € 31 750 € 6 750 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
9 250€ 34 250€ 34 250€ 34 250€ 31 750€ 31 750€ 6 750€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 248 468 € 2 706 298 € 2 527 948 € 2 605 594 € 3 760 329 € 1 041 578 € 170 393 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
29 €
035
B.I.1
Materiál
29€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 584 759 € 2 624 450 € 2 510 470 € 2 597 070 € 3 647 949 € 979 368 € 94 246 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 968 411 € 1 917 320 € 1 346 800 € 1 443 854 € 3 070 801 € 363 141 € 49 285 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 940 917€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 968 411€ 1 917 320€ 1 346 800€ 1 443 854€ 129 884€ 363 141€ 49 285€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
310 662€ 62 651€ 350 608€ 304 200€ 412 197€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
642 371€ 790 625€ 759 104€ 486 397€ 177 506€ 28 320€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
22 231€ 88 276€ 89 910€ 22 854€ 16 641€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
305 686€ 2 108€ 206€ 1 636€ 841€ 3 670€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
653 740 €
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
653 740€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
9 969 € 81 848 € 17 478 € 8 524 € 112 351 € 62 210 € 76 147 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 148€ 1 073€ 1 479€ 949€ 1 128€ 997€ 2 213€
073
B.V.2.
Účty v bankách
8 821€ 80 775€ 15 999€ 7 575€ 111 223€ 61 213€ 73 934€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 223 € 207 047 € 150 168 € 5 464 € 194 769 € 12 142 € 10 309 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 223€ 7 047€ 5 158€ 5 464€ 194 769€ 12 142€ 10 309€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
200 000€ 145 010€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 231 867 € 4 785 375 € 4 426 387 € 3 918 306 € 4 386 430 € 1 562 330 € 717 848 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
499 983 € 358 257 € 286 731 € -588 767 € 231 517 € -191 640 € -460 369 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
166 545€ 820 284€ 820 284€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
656 239 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
656 239€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-489 527 € -561 053 € -616 267 € 204 017 € -219 140 € -487 869 € -412 693 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
259 231€ 204 017€ 204 017€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-489 527€ -820 284€ -820 284€ -219 140€ -487 869€ -412 693€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
141 726 € 71 526 € 55 214 € -820 284 € 423 157 € 268 729 € -75 176 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 731 884 € 4 427 118 € 4 139 656 € 4 507 073 € 4 154 913 € 1 753 970 € 1 178 217 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 897 757 € 3 995 803 € 3 014 488 € 2 329 016 € 854 512 € 1 432 662 € 1 012 717 €
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
3 892 941€ 3 578 393€ 2 723 931€ 2 082 990€ 846 819€ 1 413 043€ 1 011 187€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
411 846€ 284 133€ 240 467€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 816€ 5 564€ 6 424€ 5 559€ 4 333€ 3 149€ 1 530€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
3 360€ 16 470€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
555 577 € 406 598 € 734 134 € 1 520 530 € 2 374 844 € 311 803 € 159 717 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
256 939 € 349 139 € 699 536 € 889 075 € 2 255 327 € 200 826 € 137 482 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
721 412€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
256 939€ 349 139€ 699 536€ 889 075€ 1 533 915€ 200 826€ 137 482€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
515 024€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
100 501€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
31 548€ 21 992€ 16 769€ 23 445€ 30 439€ 27 284€ 12 198€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
21 348€ 14 684€ 10 532€ 12 738€ 18 258€ 17 724€ 7 817€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
141 777€ 20 783€ 7 362€ 80 251€ 57 708€ 53 357€ 2 220€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 464€ -65€ -3€ 13 112€ 12 612€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
28 511 € 24 717 € 13 557 € 10 262 € 11 448 € 9 505 € 5 783 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
28 511€ 24 717€ 13 557€ 10 262€ 11 448€ 9 505€ 5 783€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
250 039€ 377 477€ 647 265€ 914 109€