Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Orpha SK, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.09.2013
31.12.2013
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 000€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 000€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-1 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
10 758 990 € 9 644 290 € 8 518 839 € 5 923 278 € 2 438 779 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 758 990€ 9 644 290€ 8 518 839€ 5 923 278€ 2 438 779€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 170 375 € 4 464 447 € 1 947 983 € 640 505 € 182 568 € 181 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 378€ 5 512€ 11 370€ 10 607€ 2 381€
10
B.2
Služby
5 164 997€ 4 458 935€ 1 936 613€ 629 898€ 180 187€ 181€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 587 615 € 5 179 843 € 6 570 856 € 5 282 773 € 2 256 211 € -181 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
92 487 € 124 314 € 168 107 € 185 876 € 30 801 €
13
C.1
Mzdové náklady
70 348€ 104 829€ 134 229€ 140 600€ 23 443€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
21 732€ 24 492€ 34 878€ 37 282€ 7 231€
16
C.4
Sociálne náklady
407€ -5 007€ -1 000€ 7 994€ 127€
17
D
Dane a poplatky
111€ 178€ 278€ 204€ 74€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 240 824€ 7 544 036€ 7 548 354€ 7 252 061€ 2 214 692€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
49 639€ 8 417€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
44 921€ 14 282€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
734 130€ 888€ 4 051€ 1 773€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
70 453€ 2 446€ 372 111€ 354 102€ 812€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-14 082 130 € -2 485 525 € -1 519 808 € -2 507 697 € 9 832 € -181 €
38
X.
Výnosové úroky
19 816€ 27 404€ 50 006€ 38 968€ 9 433€
39
N
Nákladové úroky
518€ 513€ 508€ 12 704€ 657€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
278€ 318€ 78€ 390€ 112€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
19 020 € 26 573 € 49 420 € 25 874 € 8 664 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-14 063 110 € -2 458 952 € -1 470 388 € -2 481 823 € 18 496 € -181 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-2 521 853 € 2 880 € 2 890 € 443 926 € 1 053 032 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 890€ 443 926€ 1 053 032€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 521 853€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-11 541 257 € -2 461 832 € -1 473 278 € -2 925 749 € -1 034 536 € -181 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-14 063 110 € -2 458 952 € -1 470 388 € -2 481 823 € 18 496 € -181 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-11 541 257 € -2 461 832 € -1 473 278 € -2 925 749 € -1 034 536 € -181 €