Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Besteron a.s.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.08.2014
31.12.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
90 884€ 33 946€ 5 547€ 542€ 4€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
90 885 € 33 956 € 8 745 € 534 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
90 884€ 33 946€ 5 547€ 534€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€ 10€ 3 198€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
252 327 € 206 707 € 185 083 € 208 785 € 85 575 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 172€ 3 879€ 7 084€ 10 702€ 5 915€
14
D.
Služby
126 466€ 78 993€ 89 274€ 138 678€ 69 340€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
88 335 € 82 698 € 79 140 € 57 970 € 9 817 €
16
E.1.
Mzdové náklady
63 400€ 59 512€ 56 862€ 41 543€ 7 197€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
22 336€ 20 933€ 20 228€ 14 650€ 2 371€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 599€ 2 253€ 2 050€ 1 777€ 249€
20
F.
Dane a poplatky
105€ 222€ 225€ 131€ 107€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 954€ 39 436€ 6 634€ 1 050€ 350€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 684€ 39 436€ 6 634€ 1 050€ 350€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 270€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 418€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 877€ 1 479€ 2 726€ 254€ 46€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-161 442 € -172 751 € -176 338 € -208 251 € -85 575 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-37 754 € -48 926 € -90 811 € -148 846 € -75 255 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 14 € 15 € 7 € 4 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 5 € 7 € 4 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 5€ 7€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 12€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
10 877 € 4 181 € 2 725 € 2 343 € 381 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 € 2 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3€ 2€
52
O.
Kurzové straty
45€ 18€ 95€ 26€ 21€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 832€ 4 160€ 2 628€ 2 317€ 360€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-10 876 € -4 167 € -2 710 € -2 336 € -377 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-172 318 € -176 918 € -179 048 € -210 587 € -85 952 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
480 € 480 € 594 € 1 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
480€ 480€ 594€ 1€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-172 318 € -177 398 € -179 528 € -211 181 € -85 953 €