Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Bratislava'
za rok 2009

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Podpora detí z detských domovov - realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti za akým bola zriadená) 2010 (spotreba materiálu) 39 578,49 € úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za poskytnuté služby, ostatné záväzky, hotovostné platby spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
Podpora detí z detských domovov - realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti za akým bola zriadená) 2010 (spotreba energií) 6 131,11 € úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za poskytnuté služby, ostatné záväzky, hotovostné platby spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
Podpora detí z detských domovov - realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti za akým bola zriadená) 2010 (opravy a udržiavanie) 2 136,74 € úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za poskytnuté služby, ostatné záväzky, hotovostné platby spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
Podpora detí z detských domovov - realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti za akým bola zriadená) 2010 (cestovné) 1 947,05 € úhrada ostatných záväzkov, hotovostné platby spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
Podpora detí z detských domovov - realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti za akým bola zriadená) 2010 (ostatné služby) 83 093,41 € úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za poskytnuté služby, ostatné záväzky, hotovostné platby spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
Podpora detí z detských domovov - realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti za akým bola zriadená) 2010 (osobné náklady) 5 596,72 € úhrada mzdových záväzkov, hotovostné platby spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
Podpora detí z detských domovov - realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti za akým bola zriadená) 2010 (dane a poplatky) 1 290,04 € úhrada daní z nehnuteľností a správnych poplatkov spojených s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
Podpora detí z detských domovov - realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti za akým bola zriadená) 2010 (ostatné prevádzkové náklady) 5 226,16 € úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za poskytnuté služby, ostatné záväzky, hotovostné platby a poistenie spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
Podpora detí z detských domovov - realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti za akým bola zriadená) 2010 (poskytnuté príspevky) 33 245,48 € poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám a hotovostné platby spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
Spolu 178 245,2 €
Výrok auditora

gdpr_placeholder