Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia VÚB , Bratislava'
za rok 2009

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Poskytovanie sociálnej pomoci: UNICEF 1 700 € Linka detskej istoty
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Slovenská Národná galéria 5 000 € Výstava Maľba 2010
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ pre telesne postihnuté deti Poprad 1 000 € Benefičný koncert pre telesne postihnuté deti z okolia Popradu, Kežmarku a Spiša
Podpora vzdelávania: Univerzita Komenského v Bratislave 12 841 € Hosťovanie prof. Černého
Podpora vzdelávania: Technická univerzita Košice 2 620 € Hosťovanie prof. Horvátha
Podpora vzdelávania: OZ Brána do života 4 569,07 € Cesta k vzdelaniu
Poskytovanie sociálnej pomoci: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu 12 000 € Zdravé komunity II
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Rímskokatolícka cirkev farnosť Stará Halič 3 900 € Reštaurovanie oltárnych sôch
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Diadém združenie na záchranu hradu Blatnica 670 € Kameň ku kameňu
Poskytovanie sociálnej pomoci: S.P.A.C.E. 24 000 € Všetci sú doma
Podpora vzdelávania: Plavecký klub Vodnár 25 000 € Čisté vody
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Rímskokatolícka cirkev farnosť Banská Štiavnica 1 800 € Reštaurovanie obrazu A. Schmidta „Klaňanie pastierov“
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Spolok sv. Cyrila a Metoda 6 500 € Neobjavený románsky klenot Zemplína
Podpora vzdelávania: OZ Odyseus 2 500 € Vzdelávaním k zvýšenej kvalite služieb
Poskytovanie sociálnej pomoci: AOZPO 30 000 € Žiť bez bariér II.
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Mestská časť Bratislava Staré Mesto 9 500 € Putovanie za hudbou
Poskytovanie sociálnej pomoci: Nadácia Harmony P. Dvorského 10 000 € Realizácia a rozvoj sociálneho programu nadácie Harmony r. 2011
Podpora vzdelávania: OZ Supertrieda 25 000 € Supertrieda finančné vzdelávanie
Poskytovanie sociálnej pomoci: Inštitút Krista Veľkňaza 4 040 € Mám tu svoje miesto
Poskytovanie sociálnej pomoci: EFFETA stredisko Františka Saleského 5 092 € Pomáhajme naplno
Poskytovanie sociálnej pomoci: DSS pre dospelých Báhoň 2 430 € Dotyk svetla s tmou
Poskytovanie sociálnej pomoci: Wellnea s.r.o. 5 950 € Sociálna inklúzia v seneckej komunite
Poskytovanie sociálnej pomoci: Marketin CEE 5 650 € Podpora uplatnenia telesne postihnutých analytikov a konzultantov v chránenej dielni v Senci
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Arabeska 3 000 € Spolu sme to dokázali
Poskytovanie sociálnej pomoci: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom 3 000 € Autisti študentom
Poskytovanie sociálnej pomoci: DSS pre deti a dospelých Sibírska Bratislava 2 400 € Vytvorenie priestoru na pracovnú terapiu klientov
Poskytovanie sociálnej pomoci: Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom 3 000 € Rozvoj talentu a prezentácia kultúry sluchovo postihnutých detí a mládeže
Poskytovanie sociálnej pomoci: Myslím- centrum kultúry Nepočujúcich 3 670 € Podpora vzdelávacích služieb chráneného pracoviska nepočujúcich
Poskytovanie sociálnej pomoci: Rehabilitačné centrum Claudium 3 000 € Naučme sa pestovať kvety a pracovať s drevom
Poskytovanie sociálnej pomoci: DOSOS n.o. 730 € Vytvorenie pracovného miesta
Poskytovanie sociálnej pomoci: DSS KOMPA 2 960 € Komunikačný počítačový program Boardmakker
Poskytovanie sociálnej pomoci: DSS Méta 2 291 € Muzikálové predstavenie
Poskytovanie sociálnej pomoci: Komunikujme spolu n.o. 2 698 € Úvod do podpornej a náhradnej komunikácie
Poskytovanie sociálnej pomoci: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Švabinského Bratislava 4 098 € Lepšie žiť
Poskytovanie sociálnej pomoci: Gréckokatolícka charita Prešov 3 000 € Aj my sme tu
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Tekla 4 500 € Zariadenie podporovaného bývania Tekla
Poskytovanie sociálnej pomoci: Nadácia LUMEN Ústavu sociálnej starostlivosti pre mládež Šoporňa- Štrkovec 2 310 € Počúvať srdcom nestačí
Poskytovanie sociálnej pomoci: Združenie Lepší svet pre znevýhodnených 6 000 € Dobudovanie chránenej dielne Lepší svet
Poskytovanie sociálnej pomoci: Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality 2 450 € Otvorená akadémia
Poskytovanie sociálnej pomoci: Dom Svitania, n.o. 2 852 € Zlepšenie postavenia Domu Svitania
Poskytovanie sociálnej pomoci: DSS Kalinov 2 888 € S hudbou ku krajším dňom
Poskytovanie sociálnej pomoci: Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku 5 500 € Plamienok nádeje aktivity pri výrobe sviečok
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím Iskierka 3 340 € Chránené pracovisko Iskierka
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Obec Sobotište 10 083,6 € Záchrana hodín na Habánskej zvonici
Poskytovanie sociálnej pomoci: Plaváček 10 000 € Vítr do plachet- podpora talentovaných detí
Poskytovanie sociálnej pomoci: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 3 000 € Neviditeľné divadlo
Poskytovanie sociálnej pomoci: Fond pomoci Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých 2 985 € Hlina v rukách nevidiacich
Poskytovanie sociálnej pomoci: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Petržalka Bratislava 5 600 € Kontakt s hlinou -cesta k sebe a k iným
Poskytovanie sociálnej pomoci: Agentúra Manna 5 781,35 € Chceme rásť ďalej
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza 9 997,2 € Záchrana hodín
Zachovanie kultúrnych hodnôt: OZ Kalvarský fond Banská Štiavnica 66 387,83 € Projekt záchrany a využitia Kalvárie v Banskej Štiavnici
Poskytovanie sociálnej pomoci: Nemocnica Poprad 66 000 € Modernizácia materiálno-technického zabezpečenia nemocnice
Poskytovanie sociálnej pomoci: Onkológia- rádioterapia Poprad 22 000 € Skvalitnenie starostlivosti o onkologických pacientov v regióne Spiša
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Slovenská Národná galéria 1 000 € Výstava Maľba
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Rehoľa menších bratov Františkánov 30 000 € Reštaurovanie slnečných hodín
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Rímskokatolícka cirkev farnosť sv. Mikuláša 17 973,2 € Záchrana hodín
Poskytovanie sociálnej pomoci: Vranovská nemocnica 20 000 € Zakúpenie prístroja Vertigo
Poskytovanie sociálnej pomoci: Debra SR 1 880 € Život bez bolesti
Podpora vzdelávania: Haliganda 1 950 € Recyklácia kreativity
Poskytovanie sociálnej pomoci: Asociácia Divadelná Nitra 2 000 € Darujem Ti tulipán
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Daruj Nádej 2 000 € Delfinoterapia 2011
Podpora vzdelávania: ZŠ Saratovská Levice 2 000 € Záľudnosti dopravy vštepíme si do hlavy
Poskytovanie sociálnej pomoci: Kvitnúca nádej 1 950 € Tvoríme si krajší svet
Podpora vzdelávania: ZŠ s MŠ Krásno nad Kysucou 1 460 € V škole nie je žiadna nuda
Podpora vzdelávania: ZŠ Požiarnicka Košice 2 000 € Zážitková výuka vo vzťahu k prírodopisu a ochrane ŽP
Podpora vzdelávania: OZ FONTIS 1 170 € Svätojánska noc má čarovnú moc
Podpora vzdelávania: ZŠ s MŠ Brodno 2 000 € Oáza zelene školské arborétum
Podpora vzdelávania: špeciálna ZŠ internátna Spišské Vlachy 1 995 € Bezpečne do školy
Podpora vzdelávania: Súkromná škola Waldorfská 2 000 € Ja som malý remeselník
Poskytovanie sociálnej pomoci: DSS Most 10 000 € Komplexné služby pre ľudí s duševnými poruchami
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Život- Nádej 3 000 € Rozvoj zručností a talentu
Poskytovanie sociálnej pomoci: Obec Jasenov 1 500 € Ihrisko pre každého
Poskytovanie sociálnej pomoci: Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie 2 000 € Bezbariérová rampa pre vozíčkarov
Voľnočasové aktivity: OZ Senická volejbalová akadémia 2 000 € Senická volejbalová akadémia
Poskytovanie sociálnej pomoci: Fond Uško 2 000 € Podpora športu a telesnej aktivity prevencia kardiovaskulárnych ochorení
Poskytovanie sociálnej pomoci: Autistické centrum Andreas 2 000 € Autisti- Artisti
Podpora vzdelávania: Envirosvet 865 € Ekovýchova bez bariér
Podpora vzdelávania: OZ Mládežnícka organizácia Plusko 1 844 € Školenie inštruktorov zážitkovej pedagogiky
Podpora vzdelávania: OZ Slovenský skauting 1 963 € Staň sa lídrom
Podpora vzdelávania: OZ Život bez závislosti 2 000 € Ak mi pomôžeš tak to zvládnem
Podpora vzdelávania: Asociácia na ochranu práv pacientov SR 2 000 € Viem sa správať u lekára
Podpora vzdelávania: Rodičovské združenie pri MŠ Lachova 2 000 € Voda zdroj života
Podpora vzdelávania: OZ Našim deťom- Modra 500 € Pomoc v profesionálnej orientácii žiakom
Podpora vzdelávania: OZ Socia 979 € Podpora vzdelávania a rehabilit.detí s postihnutím
Podpora vzdelávania: Evanjelické gymnázium Tisovec 2 000 € Vdýchnime našej knižnici život
Podpora vzdelávania: Svet ticha 2 000 € Pripravujeme sa na reálny život
Podpora vzdelávania: ZŠ a MŠ Vitanová 2 000 € Na tej našej Orave
Poskytovanie sociálnej pomoci: Združenie na záchranu Lietavského hradu 37 565 € Statické zabezpečenie a obnova JV steny stredného hradu
Podpora vzdelávania: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Spišská Nová Ves 2 000 € Škola dobrovoľníkov na Katarínke
Podpora vzdelávania: Obchodná akadémia Sabinov 2 000 € Končím školu- začínam podnikať
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Harify 2 000 € Pretancujeme prázdniny
Podpora vzdelávania: OZ Inklúzia 2 000 € Súťažím o najlepšieho čašníka
Poskytovanie sociálnej pomoci: 3lobit 2 000 € Letné tábory pre deti s autizmom
Poskytovanie sociálnej pomoci: Slovenské hnutie špeciálnych olympiád 2 000 € Účasť športovcov SHSO na svetovej letnej olympiáde -Atény 2011
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Lepší svet 2 000 € Vybudovanie zrkadlovej telocvične
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 9 849,6 € Záchrana vežových hodín na katedrále sv. Jána Krstiteľa
Poskytovanie sociálnej pomoci: Gréckokatolícka charita Prešov 15 000 € Vhodné priestory+spokoj.personálu = kvalitné služby
Poskytovanie sociálnej pomoci: ADELI 25 000 € Rovnaké šance III.
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Nadácia centrum súčasného umenia 10 000 € BLAF- BA Art festival
Poskytovanie sociálnej pomoci: Tanečný klub Danube Bratislava 8 000 € ARS Integra
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Lepší svet 20 000 € Krajší svet pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Medzi nami 12 000 € Medzi nami slušný život
Poskytovanie sociálnej pomoci: Mesto Handlová 2 000 € Spokojná jeseň života
Poskytovanie sociálnej pomoci: Všeobecná nemocnica Lučenec 10 000 € Rekonštrukcia a vybavenie nemocnice- detskej kliniky
Podpora vzdelávania: ZŠ Kružlová 5 000 € Zlepšenie materiálno- technickej ZŠ
Podpora vzdelávania: Univerzitná knižnica v Bratislave 10 000 € Doplnenie knižničného fondu
Podpora vzdelávania: Ekotopfilm 15 000 € Medzinárodný festival filmov o TUR 2011
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Stupavský okrášľovací spolok 6 000 € Záchrana grófskeho skleníka v Stupave
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Obec Závod 1 000 € Záchrana lesnej studničky
Zachovanie kultúrnych hodnôt: OZ Hrad Tematín 5 930 € Projekt Severák (konzervácia muriva)
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Obec Mýtna 6 000 € Záchrana sklárskych tradícií v Dolnej Bzovej
Zachovanie kultúrnych hodnôt: SARAHS 5 780 € Rekonštrukcia fontány v Spišskom Hrhove
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Mesto Trebišov 6 000 € Rekonštrukcia vstupnej historickej brány mestského parku
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Pro Castello Comariomiensi 6 000 € Kartuša v Novej pevnosti v Komárne
Zachovanie kultúrnych hodnôt: OZ Hradčan 3 676,26 € Grófska ľadovňa G. Balašu Modrý Kameň
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Obec Háj 3 662 € Oprava a prezentácia historického orgánu
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Mestská časť Bratislava Staré Mesto 3 000 € Prešporský Paganini, Putovanie za hudbou
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Ministerstvo kultúry 4 500 € Maľba 2011
Poskytovanie sociálnej pomoci: S.P.A.C.E. 7 000 € Všetci sú doma
Realizácia programu zameraného na záchranu kultúrneho dedičstva a komunitného rozvoja v r. 2010 51 967,22 € Nadačný program Umenie- Poklady môjho srdca, Zamestnanecké granty
Realizácia programu zameraného na rozvoj podporovaného bývania a zamestnávania ľudí s postihnutím, rozvoja ich talentu a osobnosti 4 620 € Nadačný program Nádej
Realizácia programu zameraného na zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách ekonomického zamerania v roku 2010 23 100,1 € Nadačný program Vzdelávanie- Economicus a Hosťujúci profesor
Realizácia programu v oblasti umenia - podpora talentovaných fotografov 2 380 € súťaž FOTO
Realizácia programu v oblasti umenia - podpora talentovaných výtvarníkov v roku 2010 19 649,28 € súťaž Maľba 2010
Realizácia programu v oblasti umenia - podpora talentovaných výtvarníkov v roku 2011 36 225,76 € súťaž Maľba 2011
Realizácia programu zameraného na záchranu kultúrneho dedičstva v roku 2011 2 150,4 € Nadačný program Umenie- Poklady môjho srdca
Realizácia programu zameraného na zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách ekonomického zamerania v roku 2011 23 703,29 € súťaž Hosťujúci profesor
Spolu 1 015 072,16 €
Výrok auditora

gdpr_placeholder