Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia VÚB, Bratislava'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 146 000 € Nadácia Cvernovka: Kultúrny HUB, kreatívne centrum, dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry, technické vybavenie, realizácia kultúrnych a edukačných aktivít
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € OZ Kalvársky fond: Záchrana Bansko-Bystrickej kalvárie
e) podpora vzdelávania 10 000 € The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko o.z.: Rozšírenie programu DofE po Slovensku. Realizácia motivačného a vzdelávacieho programu pre mladých ľudí
e) podpora vzdelávania 2 643,56 € Hosťovanie prof. Minea na Ekonomickej univerzite v Bratislave
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Obnova exteriéru Kaplnky Zápoľských Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule
e) podpora vzdelávania 3 000 € Moderné metódy vo výučbe bankového manažmentu. Vzdelávanie 20-25 študentov v oblasti strategického manažmentu na UK v Bratislave
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € História Živeny. Vydanie knihy o 150 ročnej hostórii ženského spolku
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 50 000 € Sanácia a reštaurovanie sochárskej výzdoby atiky priečelia Primaciálneho paláca v Bratislave
e) podpora vzdelávania 21 701,26 € Integrácia vzdelávacích aktivít na úrovni bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na STU Fakulta elektrotechniky a informatiky Bratislava
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 100 000 € Záchrana Bansko-Bystrickej kalvárie
b) podpora a rozvoj športu 8 400 € Poznaj rodiča, spoznaj suseda. Vybudovanie, úprava vonkajších priestorov v areáli školy za účelom podpory pohybových aktivít na ZŠ Felixa
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € OZ Sermo Popula: Vybudovanie priestoru pre aktivity ľudového umenia.
b) podpora a rozvoj športu 4 500 € Poď sa hrať a športovať na ZŠ Andreja Radlinského Kúty. Vybudovanie hracej plochy so športovými prvkami a priestorom na hry
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 999 € Nehádžem do koša - posúvam ďalej na ZŠ s MŠ Bánov. Vybudovanie domčeka za účelom organizovania komunitných akcií
e) podpora vzdelávania 5 000 € Oflajn- moderný mestský kvíz v Trenčíne. Organizovanie mestských kvízov pre širokú verejnosť n.o. Voices.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € OZ Amos: Kráľovstvo plné hier a poznania. Vybudovanie ihriska.
e) podpora vzdelávania 5 000 € OZ Kreatívna spoločnosť Valava: 7 dní tajomstiev mesta. Vytvorenie zábavno-náučného projektu pre obyvateľov Kremnice.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku v Zubrohlave: Láska ide nie len cez žalúdok. Vybudovanie spoločnej kuchyne s cieľom prehĺbiť medzigeneračný dialóg
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 990 € OZ Tialia: Učíme sa vonku, učíme sa so starkými. Úprava štyroch lokalít za účelom výučby detí a miestnej komunity
e) podpora vzdelávania 5 000 € Náučný chodník v Obci Necpali. Vybudovanie náučného chodníka v obci
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 040 € Michalovský domov seniorov Michalovce: Návrat k tradíciám. Vytvorenie tkáčskej dielne v domove seniorov s cieľom viesť mladšiu generáciu k zachovaniu tradícií
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 000 € Záhrada pokoja a života. Vybudovanie bezbariérovej relaxačno-oddychovej zóny v záhrade farského kostola vo farnosti Kráľovnej pokoja, Prešov
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € Adoptuj si svoj kvetináč a skrášli okolie školy. Revitalizácia priestorov pred budovou ZŠ SNP Humenné.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € Turistický prístrešok pod Veľkou Homolou. Zveľadenie turisticky atraktívneho miesta v Meste Modra.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € Detské ihrisko pre deti a kútik pre rodičov. Dobudovanie prvkov detského ihriska v obci Kajal.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 9 940 € Timoteus n.o.: Druhý život. Vytvorenie komunitnej záhrady v zariadení pre seniorov
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € Združenie maďarských rodičov pri ZŠ Lajosa Ponhrácza s VJM Šahy: Rozprávková vtáčia záhradka- ekodvor. Vybudovanie náučného chodníka o stromoch a vtákoch s oddychovými zónami.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € Bojnicko- dubnické cyklotrasy, ich rozvoj, zveľaďovanie a údržba. Rozvíjanie cyklistickej infraštruktúry v Bojniciach
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 9 940 € OZ Oživená: Zlaté časy v Zlatej uličke. Revitalizácia Zlatej uličky v Lučenci, vytvorenie zelenej oázy v centre mesta
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € Stefani n.o.: Chillout zóna Žarnovica. Vytvorenie trávnatej plochy v centre Žarnovice, ktorá bude slúžiť na organizovanie outdoorových cvičení
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 050 € Detské políčka pre červené líčka. Vytvorenie malej oddychovej zóny v ZŠ s MŠ Čadca.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Zveľadenie a zatraktívnenie konečnej stanice Alpinka spravovanej Detskou železnicou Košice o.z.
b) podpora a rozvoj športu 4 924,25 € Enjoy the ride o.z. U- rampa pre areál Dirtpark Drábová. Budovanie komunity inklinujúcej k freestyle športu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 252,27 € Otvor dvor o.z.: Pretváranie budovy bývalého františkánskeho kláštora do podoby Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € Vzácne chvíle so starkými. Vytvorenie komunitného centra v domove dôchodcov v Humennom.
e) podpora vzdelávania 13 000 € Učíme sa učiť sa- dlhodobé uplatnenie inovatívnej FIE metódy pre žiakov z rómskych osád vo Veľkej Ide
e) podpora vzdelávania 5 000 € Ako sa digitálne média rok 1968 stretli: medzigeneračný dialóg. Podpora činností knižnice, podujatí s cieľom budovania komunity Záujmovým združením žien ASPEKT.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € Na polceste k domovu. Program integrácie ľudí bez domova zameraný na rozvoj pracovných zručností
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 50 000 € Reštaurovanie zbierky portrétov richtárov spišských miest v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi.
b) podpora a rozvoj športu 4 995 € Šurianski jazdci o.z.: Revitalizácia areálu športoviska
g) ochrana a tvorba životného prostredia 7 460 € Letná čitáreň pre deti a ekozáhradka, ochrana životného prostredia v Meste Dubnica nad Váhom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € OZ Naše Zálesíčko: Korzo Zálesie- malý amfiteáter
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 30 000 € Dobrý trh - rozvoj miestnych komunít r. 2019
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 15 000 € Majstrovské lekcie svetoznámych husľových virtuózov 7-8. ročník r.2019
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € OZ Mamy Margity: Family park. Vytvorenie atypického ihriska s lezeckou stenou
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Prezentácia zborovej hudby doma a v zahraničí BCHZ
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Scéna pre Devín o.z.: Dokončenie rekonštrukcie suterénnych priestorov pre klubovú sálu s javiskom
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Borinka, Zariadenie sociálnych služieb Nitra: Park pre obyvateľov Nitry a klientov zariadenia s cieľom integrácie do sídliskových komunít
e) podpora vzdelávania 1 500 € EKO učebňa v školskom areáli Spojenej školy Svätej Rodiny Bratislava
e) podpora vzdelávania 1 500 € M-klub - Vytvorenie priestoru relaxačno-informatívneho charakteru vhodného pre mladých ľudí v CVČ Handlová
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Revitalizácia miestneho parku živou sochou s kvetín v Obci Lenartov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Cesta von o.z.: Omama - raná starostlivosť pre deti z vylúčených rómskych komunít
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Orchester detí a mládeže Harmónia Bratislava: Reprezentácia SR na 67. Európskom hudobnom festivale mladých v Neeerpelte Belgicko
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 050 € Ži:va o.z.: Outdoorpvé letné kino. Šírenie kultúry v malom meste, podnietiť ľudí žiť v komunite
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Premena nevyužitého školského dvora na zelenú oddychovú zónu na ZŠ s MŠ Vlčkovce.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 885,09 € OZ Prima: Vyčistenie verejného priestranstva medzi panelákmi v BA Petržalke.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Zatraktívnenie verejného priestranstva na mieste kde sa nachádza čierna skládka v obci Bušince.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 490 € Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Podjavorina: Animoterapia pre celú rodinu. Vytvorenie zóny pre verejnosť pre hipoterapiu a animoterapiu
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 490 € Vytvorenie oddychovej zóny medzi ZŠ a autobusovou zastávkou v Modrom Kameni
e) podpora vzdelávania 1 500 € HANS o.z.: Podpora talentovaných detí s autizmom
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Exteatro o.z: Organizácia a zabezpečenie 16. ročníka divadelných predstavení v Kežmarku.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 940 € OZ Trochu inak: spájanie generácií, zveľadenie okolia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 080 € Revitalizácia areálu nemocnice vo Svidníku
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Vyčistenie priestoru vedúceho k hradu a obnova hradných múrov obci Podhradík.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 20 000 € Absolvovanie liečebných rehabilitácií u 25 handikepovaných detí
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Zveľadenie okolia útulku pre psov v Michalovciach
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Vytvorenie oddychovej zóny pri Tureckom moste na Hornej Rimave.
h) veda a výskum 5 653,39 € Ocenenie mladých talentov za publikačnú činnosť v karentovaných časopisoch v oblasti ekonómie a ekonomickej vedy v súťaži Economicus
Spolu 712 923,82 €