Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia VÚB, Bratislava'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 30 000 € OZ PUNKT - Dobrý trh- rozvoj miestnych komunít r. 2021
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 90 000 € Nadácia Cvernovka- Podpora kultúrneho programu a aktivít kreatívnej komunity v Novej Cvernovke
g) ochrana a tvorba životného prostredia 70 000 € Hlavné mesto SR Bratislava - Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady, ochrana a tvorba životného prostredia
g) ochrana a tvorba životného prostredia 38 429,25 € Hlavné mesto SR Bratislava - Projekt 10 000 stromov. Systematická obnova a zabezpečenie udržateľnosti drevín pre lepšiu adaptáciu mesta Bratislava na klimatické zmeny
g) ochrana a tvorba životného prostredia 9 470 € OZ Brána do Narnie - Prinavrátenie biodiverzity do areálu školy uprostred Petržalky
g) ochrana a tvorba životného prostredia 12 000 € Nadácia Integra: Férová káva bez odpadu
g) ochrana a tvorba životného prostredia 12 000 € OZ MYesto: Vybudovanie environmentálneho centra BUDU
g) ochrana a tvorba životného prostredia 11 406,04 € OZ Prales: Výsadba a starostlivosť o vysadené stromy
g) ochrana a tvorba životného prostredia 12 000 € OZ Vysoký vrch: Ochrana biodoverzity tradičným spôsobom hospodárenia pod Vysokým vrchom
g) ochrana a tvorba životného prostredia 12 000 € OZ kRaj: Ekovorkshop - Vzkriesenie remesiel ekologickým prístupom
g) ochrana a tvorba životného prostredia 12 000 € Obec Vinosady: Rodová stromová alej na cyklotrase vo Vinosadoch
g) ochrana a tvorba životného prostredia 12 000 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - Prvý prírodný cintorín na Slovensku
g) ochrana a tvorba životného prostredia 9 370 € Obec Čierne Pole - Oáza Biodiverzity s množstvom stromov a kríkov
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením - Podporované zamestnávanie rodičov detí so zdravotným znevýhodnením
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Evanjelická základná škola - Revitalizácia školského dvora, vytvorenie zelenej oázy
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Mesto Pezinok - Vytvorenie oddychovej zóny pre seniorov v zariadení opatrovateľskej služby
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Liga proti rakovine - Revitalizácia záhrady v dennom Centre pomoci v Košiciach
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Detičky lastovičky - Pretvorenie nevyužitého priestoru v areáli školy
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Revitalizácia školského átria a jeho adaptácia na multifunkčný, relaxačný, tvorivý a výstavný priestor
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Budmeričania deťom o.z. - Pretvorenie nevyužitého pozemku obce - Bumerická záhrada
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 490 € Domka – združenie saleziánskej mládeže stredisko BA Trnávka - Vytvorenie oddychovo- edukačnej zóny v areáli Rodinného centra Mamy Margity v Trnávke
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Malíček o.z. - Pomoc predčasne narodeným deťom umiestneným v inkubátoroch
e) podpora vzdelávania 1 500 € Waldkind o.z. - Zážitkové vzdelávanie detí v oblasti ekológie
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Senica 2.0 o.z. - Obnova ovocného sadu pre opeľovače
c) poskytovanie sociálnej pomoci 15 000 € Asociácia pomoci postihnutým APPA – Pomoc hendikepovaným deťom zo sociálne slabších rodín
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 500 € Spojená škola, Dobšiná - Zriadenie domova pre týraných a opustených psíkov v exteriéri školy
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Mesto Trstená - Revitalizácia nevyužitého trávnatého priestoru
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 497,06 € Jaskynná Záchranná skupina Slovenský kras - Vyčistenie a vynesenie odpadu v Ponore z Jašteričieho jazera
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 356,05 € Klub Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského - Realizácia zelených opatrení ktoré spríjemnia nádvorie gymnázia
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 477,2 € Občianske združenie Život pod Tópartom - Obnova a úprava artézskej studne v obci Horná Kráľová
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 470 € ZŠ s MŠ Svätý kríž - Vybudovanie školskej včelnice na ktorej budú deti spoznávať život včely medonosnej
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € OZ Novovešťan - Vytvorenie komunitnej záhrady v areáli ZŠ Hutnícka v Spišskej Novej Vsi
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Liptovské múzeum v Ružomberku - Vybudovanie ovocného sadu v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Obec Ličartovce - Obnovenie ovocnej aleji, ktorá bola pred 60 rokmi vyrúbaná
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 50 000 € OZ Kalvársky fond - Záchrana Bansko-Bystrickej kalvárie
g) ochrana a tvorba životného prostredia 35 000 € Pre spoločnosť, n.o. - Čistenie najviac znečistených tokov riek na východnom Slovensku
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Občianska iniciatíva Grinava - Vybudovanie ekologického detského ihriska
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Ochrana spodných vôd v okolí odkalísk a retenčných nádrží
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 000 € Starostlivosť o náučný chodník Údolím rieky Slatina, výrobu posedenia a oprava ekocentra v Slatinke
e) podpora vzdelávania 1 000 € Cyklokoalícia - osveta v oblasti školskej mobility
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Rozšírenie aktivít a výsadba malín a levandule v Agro-drevinovom sociálnom podniku
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Vysadenie ovocnej aleje a vybudovanie altánku
e) podpora vzdelávania 7 000 € Realizácia projektu Program Mladí reportéri pre životné prostredie
e) podpora vzdelávania 1 000 € Zakúpenie a inštalácia Lunalónu – modelu mesiaca v areáli ZŠ s MŠ M.Hella, Štiavnické Bane
e) podpora vzdelávania 1 000 € Zážitkový environmentálny program pre deti v Nitre
e) podpora vzdelávania 7 000 € Podpora ekologickej výroby založenej na princípe cirkulárnej ekonomiky - výroba dizajnových produktov primárne z recyklovaných materiálov ľuďmi so znevýhodnením
h) veda a výskum 1 000 € Vývoj gyroskopickej ručnej powerbanky
e) podpora vzdelávania 9 100,62 € Organizácia pravidelných stretnutí, resp. workshopov zameraných na oslovovanie, vzdelávanie a následné zapájanie nových ľudí do aktivít a činnosti iniciatívy Klíma ťa potrebuje
Spolu 500 566,22 €