Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia VÚB, Bratislava'
za rok 2012

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Poskytovanie sociálnej pomoci: Ticho v Tme detí v Červenici n.f. 1 500 € Prírodný amfiteáter a renovácia ihriska pre žiakov s hluchoslepotou
Podpora vzdelávania: Slovenská debatná asociácia 1 500 € Bratislvský stredoškolský debatný turnaj
Podpora vzdelávania: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže 1 500 € Schola practica- naučiť mladých dobrovoľníkov o minulosti
Poskytovanie sociálnej pomoci: INEX Slovakia o.z. 1 500 € Dobrovoľníctvom k aktívnej komunite, vyškolenie mladých lídrov
Podpora vzdelávania: Evanjelické gymnázium Tisovec 1 500 € Výstrahy minulosti- inovatívne vyučovanie udalostí spojených s druhou svetovou vojnou
Poskytovanie sociálnej pomoci: Psychosociálne centrum Košice 1 500 € Krehké duše svojim Košiciam III. - prehliadka tvorivosti hendikepovaných detí a mládeže
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Aktívny vozík 1 500 € Svetlo pre NÁS- Snoezelen terapia
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Silnejší- Slabším 1 500 € Tvorivé divadielko Chichi-Chacha
Poskytovanie sociálnej pomoci: Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri Strednej odbornej škole pre žiakov so zdravotným postihnutím 1 500 € Hrnčiarska dielňa
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Realizácia programu v oblasti umenia 55 792,09 € Organizácia súťaže FOTO roka a Maľba roka
Zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, poskytnutie sociálnej pomoci: Realizácia nadačných programov Nádej, Umenie, Vzdelávanie 27 431,48 € Zabezpečenie projektov na podporu vzdelávania a sociálnej pomoci
Poskytovanie sociálnej pomoci: S.P.A.C.E. Centrum pre analýzy sociálnej politiky 16 000 € Všetci sú doma- vzdelávacie aktivity náhradných rodín
Poskytovanie sociálnej pomoci: Magna Harmonia n.o. 1 475,23 € Krištáľové mosty slov, rozširovanie komunikačných zručností detí a mládeže s autizmom
Podpora vzdelávania: Preventista- združenie pre bezpečnosť a prevenciu o.z. 3 000 € Prevencia IT kriminality- šírenie prevencie počítačovej kriminality medzi deťmi a mládežou
Poskytovanie sociálnej pomoci: Slovenský výbor pre UNICEF 500 € Linka detskej istoty
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Čarovný prútik 666 € Pomoc deťom s viacnásobným postihnutím: Šikovníček
Poskytovanie sociálnej pomoci: Dom detí Božieho milosrdenstva 1 500 € Projekt Žijeme hudbou- muzikoterapia
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ pri Základnej škole Marianka 1 500 € Bezpečný príchod do školy
Poskytovanie sociálnej pomoci: Rodinné Centrum Prešporkovo o.z. 1 500 € Bezpečný dvorček- oddychová zóna pre všetkých
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Barlička 1 460 € Margarétafest 2014- medzinárodný festival pre zdravotne postihnutých
Podpora vzdelávania: Mestská časť Bratislava Staré Mesto 5 000 € Poznaj Staré Mesto III
Poskytovanie sociálnej pomoci: F84 o.z. 1 500 € Keď nemáš na to, tak si požičaj- knižnica pomôcok pre deti s autizmom
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Archangelos 1 450 € Umenie lieči. Arteterapia pre ľudí žijúcich s onkologickým ochorením
Poskytovanie sociálnej pomoci: Združenie Kampino Plus o.z. 1 090 € Delfinoterapia
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Bona Voluntas 1 410 € Krytá jazdiareň pre hipoterapiu
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Rímskokatolícka cirkev sv. Kríža Bratislava 23 000 € Obnova portálu na kostole sv. Kríža v Bratislave mestská časť Devín
Poskytovanie sociálnej pomoci: Drahuška a my o.z. 1 000 € Komunitné centrum Drahuškovo
Podpora vzdelávania: Ekonomická univerzita v Bratisleve 4 996,6 € Letná škola slovenských ekonómov 2014
Zachovanie kultúrnych hodnôt: OZ Kalvarský fond 59 749,05 € Záchrana Bansko-Štiavnickej Kalvárie
Poskytovanie sociálnej pomoci: Dobrovoľnícka skupina Vŕba 1 000 € Odložme osamelosť bokom
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Mestská časť Bratislava Staré Mesto 7 000 € Prešporský Pagannin, Putovanie za hudbou
Zachovanie kultúrnych hodnôt: CNM- Classical Music Maniacs 1 000 € Koncerty detských hudobných talentov
Podpora vzdelávania: Ekotopfilm- Lím Pavol Ing. 7 000 € Medzinárodný filmový festival o TUR
Podpora vzdelávania: súťaž Economicus 11 000 € podpora mladých ekonómov- Výhry v súťaži Economicus
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica 15 000 € Zreštaurovanie kolekcie Mortuárií
Podpora vzdelávania: Technická univerzita v Košiciach 35 000 € Hosťovanie profesora Patricka Musso
Podpora vzdelávania: Ekonomická univerzita v Bratisleve 35 000 € Hosťovanie profesora Nikolasa Georgantzisa
Podpora vzdelávania: Ekonomická univerzita v Bratislave 3 000 € Výskum podpory ekonomickej sebestačnosti znevýhodnených skupín obyvateľstva
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Mesto Košice 8 000 € Vyhotovenie kópie troch historických reliéfov na súsoší Immanculata
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Milosrdní 5 000 € Zakúpenie prístroja pre II. Kliniku LF UK a UNsP Milosrdní bratia
Podpora vzdelávania: Sinfonietta Bratislava 10 000 € Majstrovské lekcie svetoznámych huslových virtuózov
Realizácia nadačných programov Nádej, Umenie, Vzdelávanie 2 600 € Podpora sociálne slabších a hendikepovaných, záchrana kultúrneho dedičstva, rozvoj a podpora vzdelávania
Realizácia programu v oblasti umenia - podpora mladých fotografov 10 000 € Súťaž FOTO roka
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako 5 000 € Projekt Integrácia 2014- interkultúrny dialóg
Poskytovanie sociálnej pomoci: Domov sociálnych služieb Merema 1 400 € Amerem- arteterapia
Poskytovanie sociálnej pomoci: Diagnostické centrum Bratislava 1 600 € Zriadenie arteterapeutickej hrnčiarskej dielne
Poskytovanie sociálnej pomoci: Špeciálna základná škola Martin 1 700 € Sebavyjadrenie pomocou výtvarných techník- arteterapia
Poskytovanie sociálnej pomoci: Klub priateľov koní n.o. 1 900 € Využitie muzikoterapie v hipoterapii detí s vážnym zdravotným postihnutím
Poskytovanie sociálnej pomoci: Maják n.o. 2 000 € Farebné dotyky- hluchoslepí ľudia môžu cítiť farbu - arteterapia
Poskytovanie sociálnej pomoci: Fond detí, n.f. pri Spojenej škole Dúbravská BA 2 000 € Neznámi maľujú diela známych III. - arteterapia
Poskytovanie sociálnej pomoci: Súcit n.o. Združenie sociálnych služieb Veľké Kapušany 2 000 € Nový zmysel každému dňu- animoterapia
Poskytovanie sociálnej pomoci: Domov sociálnych služieb Čeláre- Kírť 1 400 € Láska k zvieratám lieči- animoterapia
Poskytovanie sociálnej pomoci: Zariadenie sociálnych služieb pri Psychiatrickej liečebni Samuela Bluma v Plešivci 1 995,68 € Kontrasty Kontinua- arte ateliér
Poskytovanie sociálnej pomoci: ADELI 10 000 € Rovnaké šance VI. -pomoc ťažko telesne postihnutým pacientom
Poskytovanie sociálnej pomoci: Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami Krídla o.z. 2 000 € Farby nám pomáhajú- arteterapia
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Miestny úrad Záhorská Bystrica 3 000 € Obnova pomníku padlých hrdinov 1. a 2. svetovej vojny
Poskytovanie sociálnej pomoci: Onkológia- rádioterapia n.f. 13 600 € Zakúpenie špeciálneho zdravotníckeho materiálu na chemoterapi
Poskytovanie sociálnej pomoci: Nemocnica Poprad, a.s. 34 000 € Modernizácia materiálno- technického a prístrojového zabezpečenia
Podpora vzdelávania: Nenápadní hrdinovia 1 500 € Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom VI. Ročník
Podpora vzdelávania: Tymián, ekologické, vzdelávacie a mládenícke centrum o.z. 1 500 € Vzdelávanie mladých dobrovoľníkov
Poskytovanie sociálnej pomoci: Francesco- regionálne autistické centrum o.z. 2 000 € Autizmus vpísaný do hliny- arteterapia
Spolu 462 716,13 €