Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia VÚB , Bratislava'
za rok 2013

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Rímskookatolícka cirkev farnosť sv. Alžbety Košice 3 600 € Obnova portálu na Urbanovej veži v Košiciach
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Kláštor Minoritov Levoča 2 820 € Obnova portálu kláštora Minoritov v Levoči
Zachovanie kultúrnych hodnôt: OZ Kalvarský fond 6 638,78 € Záchrana Bansko Štiavnickej Kalvárie
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, podpora vzdelávania, podpora vzdelávania: S.P.A.C.E. 2 000 € Všetci sú doma- vzdelávacie aktivity náhradných rodín
Podpora vzdelávania: Technická univerzita v Košiciach 4 997,12 € Hosťovanie profesora Patricka Musso
Podpora vzdelávania: Ekonomická univerzita v Bratislave 3 914,96 € Hosťovanie profesora Nikolaosa Georgantzisa
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Rímskokatolícka cirkev sv. Kríža Bratislava 2 950 € Obnova portálu na kostole sv. Kríža v Bratislave MČ Devín
Podpora vzdelávania, ochrana životného prostredia: Ekotopfilm Lím Pavol Ing. 8 000 € Medzinárodný filmový festival o Trvalo Udržateľnom Rozvoji
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Beňadik 5 000 € Obnova kultúrnej pamiatky Kláštorisko Skalka
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica 15 000 € Rreštaurovanie kolekcie Mortuárií
Ochrana a podpora zdravia; poskytovanie sociálnej pomoci, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Asociácia pomoci postihnutým ADELI 10 000 € Rovnaké šance VI. Pomoc ťažko telesne postihnutým
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Mesto Košice 8 620 € Vyhotovenie kópie troch historických reléfov na súsoší Immaculata
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Nemocnica Poprad a.s. 34 000 € Modernizácia materiálno- technického a prístrojového zabezpečenia oddelenia Vnútorného lekárstva s JIS metabolickou, Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, Pediatrického oddelenia s JIS, Neurologického oddelenia s JIS, Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Bazár chalaňov o.z. 1 000 € Zážitkové aktivity pre deti z detských domovov, zo sociálne znevýhodneného prostredia, z rómskych osád, telesne postihnutých a utečencov.
Zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, poskytnutie sociálnej pomoci: Realizácia nadačných programov Nádej, Umenie, Vzdelávanie 6 894,7 € Realizácia, organizačné zabezpečenie projektov v oblasti ochrany zdravia, poskytovania sociálnych služieb, vzdelávania a sociálnej pomoci.
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Realizácia programu v oblasti umenia 19 916,35 € Realizácia, organizačné zabezpečenie projektu na podporu talentu mladých výtvarníkov Maľba
Poskytnutie sociálnej pomoci: Realizácia nadačných programov Nádej 6 620 € Realizácia, organizačné zabezpečenie projektov v oblasti ochran zdravia a poskytovania sociálnej pomoci
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Realizácia programu v oblasti umenia 11 364,8 € Príprava realizácie programu na záchranu kultúrneho dedičstva: Poklady môjho srdca
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Realizácia programu v oblasti umenia 3 478,62 € Príprava projektu Maľba a FOTO
Zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, poskytnutie sociálnej pomoci: Realizácia nadačných programov Nádej, Umenie, Vzdelávanie 54 012,43 € Zabezpečenie projektov na podporu vzdelávania, ochrany zdravia a sociálnej pomoci
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Realizácia programu v oblasti umenia 26 666,75 € Projektové náklady Maľba a FOTO
Podpora vzdelávania: Realizácia projektu Hosťujúci profesor a súťaž Economius 27 720 € Príprava projektu Hosťujúci profesor a projektu na rozvoj vedy a publikačnej činnosti mladých ekonómov Economicus
Zachovanie kultúrnych hodnôt: súťaž Maľba 20 000 € Ocenenie talentu a tvorby v súťaži MAĽBA 2014
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Slovenský výbor pre UNICEF 333 € Prevádzkové náklady na chod Linky detskej istoty
Zachovanie kultúrnych hodnôt: OZ Kalvarský fond 59 749,05 € Záchrana Bansko Štiavnickej Kalvárie
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Protect work o.z. 5 000 € Sociálna rehabilitácia ako cesta k uplatneniu zdravotne znevýhodnených
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Rímskokatolícka cirkev farnosť Marianka 24 000 € Reštaurovanie neskororenesančnej výzdoby klenby v severnej bočnej kaplnke v Mariánke
Podpora vzdelávania: OZ Felix Bratislava 1 000 € S robotmi je zábava- učenie hrou
Podpora vzdelávania: Základná škola Námestovo 1 000 € Detský vzdelávací jazykový pobyt
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: OZ Mandala 982 € Centrum pre dieťa a rodinu- rozvoj dieťaťa prostredníctvom vzdelávacích aktivít
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: A-megan, n.o. 1 000 € Šanca pre handicapovaných viesť samostatný život
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Súkromné centrum voľného času Quo vadis 999 € Športom proti extrémizmu
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: OZ Maják nádeje 1 000 € Šijeme pre radosť a úžitok pre matky nachádzajúce sa v sociálnej núdzi
Podpora vzdelávania: Centrum voľného času 990 € Cyklo- elektro a iné pokusy do života- inovatívne vzdelávanie
Podpora vzdelávania: Základná škola Bernolákova 5, Holíč 1 000 € Noc vedy- spopularizovanie poznatkov prírodných vied žiakom
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Evanjelická spojená škola internátna 1 000 € Rekondično- rehabilitačný pobyt pre žiakov s hluchoslepotou
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 1 000 € Snoezelen ako forma terapie
Podpora a rozvoj telesnej kultúry: OZ Slniečko pre všetky deti 967 € A čo deti? Majú si kde hrať? Nákup zariadení na vytvorenie preliezkového parku
Podpora vzdelávania: Základná škola- školský klub detí Handlová 1 000 € Športovanie a učenie v prírode- vybudovanie prekážkových a lezeckých prvkov
Podpora vzdelávania: SOŠKA o.z. 978 € Objavenie dreva- ponúknuť deťom a puberťákom inšpiráciu pre trávenie voľného času
Podpora vzdelávania: Archeopark Liptov o.z. 1 000 € Archeopark Liptova- projekt živej pravekej osady pod Nízkymi Tatrami
Podpora vzdelávania: Základná škola s Materskou školou Vlčany 988 € Čítanie- brána do sveta pre žiakov so zdravtoným znevýhodnením
Podpora vzdelávania: Rodičovské združenie sv. František 1 000 € Zašportujme si vonku- vytvorenie priestoru na rekreačný šport pre žiakov, rodiny, verejnosť
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Základná škola pri zdravotníckom zariadení Banská Bystrica 1 000 € Aj tvorenie lieči- tvorivé dielne na detskej onkológii
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, podpora vzdelávania: Spojená škola Trnava 1 000 € Voľnočasové aktivity žiakov s viacnásobným postihnutím v Centre voľného času
Podpora vzdelávania, ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: OZ CirKusKus 1 000 € Prosocial Teambuilding- inovatívne metódy pohybového a umeleckého rozvoja a vzdelávania pre deti a dospelých
Podpora vzdelávania: Združenie rodičov a priateľov školy Fantázia 1 000 € Zážitok dreva- zážitkové vyučovanie pre klientov, poznávanie dreva
Podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Slnko deťom o.z. 1 000 € Športom ku zdraviu- zdravotne postihnuté deti na vozíku viesť k športovým aktivitám
Podpora vzdelávania: Sinfonietta Bratislava o.z. 10 000 € Majstrovské lekcie svetoznámych husľových virtuózov 3.-4. ročník
Zachovanie kultúrnych hodnôt: KORZO o.z. 5 000 € Poznaj Staré Mesto
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 70 000 € Obnova vitráží v Kaplnke Zápoľských Kostola sv. Martina Spišská Kapitula
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: WellGiving o.z. 5 000 € Štartovné pre ľudí s neľahkým osudom
Podpora vzdelávania: Preventista- združenie pre bezpečnosť a prevenciu 5 000 € Prevencia kriminality IT
Podpora vzdelávania, ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: S.P.A.C.E. 16 000 € Všetci sú doma- vzdelávacie aktivity náhradných rodín 2015
Podpora vzdelávania: Cirkevné spojená škola, Základná umelecká škola Janka Slilana 2 000 € Zakúpenie materiálneho vybavenia školy
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Láskavý svet, o.z. 10 000 € Denný stacionár pre starých a odkázaných na pomoc inej osoby
Podpora vzdelávania: HUBBA o.z. 20 000 € Vytvorenie ekosystému a platformy na dlhodobé vzdelávanie a podporu so zameraním na strat-up projekty
Podpora vzdelávania: Mestská časť Bratislava- Staré Mesto 3 000 € Putovanie za hudbou a Prešporský Paganini
Podpora vzdelávania: OZ Mestské zásahy 8 000 € Vylepšenie mesta Bratislava 2015
Podpora vzdelávania: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu 10 000 € Rozvoj a aplikácia metód stochastickej analýzy finančných trhov AMSAFT
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Atelier PK o.z. 4 000 € Obrazáreň pri Dóme, prezentovanie malieb detí základných umeleckých škôl na ulici
Podpora vzdelívania, ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Slovenský výbor pre UNICEF 5 000 € Týždeň modrého gombíka
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Asociácia pomoci postihnutým ADELI 15 000 € Rovnaké šance posktnutie rehabilitácie pacientom motódou Adeli
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Galéria mesta Bratislavy 1 100 € Umením k sebe- arteterapia
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. 1 500 € Keď ruky komunikujú- arteterapia
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Bratislavská arcidiecézna charita 1 500 € Osedlám si svoj život a otvorím sa nie len umeniu- arteterapia a animoterapia
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 1 400 € Gazdovský dvor- animoterpia zriadenie minichovu na zlepšenie psychického stavu, medziľudských vzťahov a vyjadrovaní pocitov
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Maják n.o. 1 400 € Láska ku koňom nám prospieva- rozvoj motoriky, komunikácie, pomoc pre hluchoslepých klientov
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Spojená škola s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola s materskou školou internátna a základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení 1 300 € Poďme spolu maľovať s Aladinom- arteterapia, zvýšenie kvality vzdelávania obohatené o terapeutické aktivity žiakov s mentálnym postihnutím
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Daruj nádej o.z. 1 500 € Neurokineziterapia a jazda na koni- účinná a kvalitná kombinácia- animoterpia špeciálna forma rehabilitácie
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Domov sociálnych služieb Libertas 1 200 € Animoterapia proti stresu- kontakt so zvieratami prispeje k psychickému a fyzickému uvoľneniu a redukcii stresu
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Facilitas n.o. 1 500 € Harmónia v nás- arteterapia
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Artea o.z. 1 200 € Problémové správanie- príbehy bez slov, arteterapia. Pomoc pri integrácii žiakov s problémovým správaním
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia rodičov zdravotne postihnutých detí a mládeže 1 500 € Zo sedla koňa je svet aj handicapovaných oveľa krajší animoterpia rehabilitácia pomocou koňa
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Detská farma a dielne - Dávidov a Filipov dvor 1 500 € Terapiou k poznaniu- dotykom k umeniu, spájame dva jedinenčé svety- arteterapia a animoterapia, zážitkové stretnutia pre deti, mládež a dospelých s fyzickým a mentálnym hendikepom
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Jeseň života- zariadenie sociálnych služieb Levice 1 100 € Canisterapia- animoterpia pre klientov po cievnych príhodách
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen pre stredisko DSS Symbia 1 000 € Terapie, ktoré máme radi- arteterapia a animoterapia. Hipoterapia a canisterapia pre klientov DSS Symbia
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya 1 500 € Úsmev Mony Lizy- arteterapia pre klientov s autizmom
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Francesco- regionálne autistické centrum 1 500 € Autizmus vypálený do hliny- arteterapia hrnčiarska pec
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Združenie priateľov a rodičov pri DSS Topoľčany 1 100 € Záujmové aktivity s koňmi vo Wester klube- arteterapia a animoterpia. Pracovná terapia s koňmi
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Veríme v nádej o.z. 1 400 € Hipoterapia hendikepovaných na Ranči u Indiánky- animoterapia
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Claudianum n.o. 1 500 € Hlina ako liek- arteterapia keramická pec
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Fond detí, n.f. 1 500 € Neznámi maľujú diela známych IV- arteterapia pre ľudí s viacnásobným postihnutím
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Zruženie príbuznych, priateľov a ľudí s psychickými poruchami KRÍDLA 1 300 € Média nám pomáhajú- arteterapia dielne animovaného filmu
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Výchova zdravej rodiny, o.z. 1 500 € Poviem to obrazom- arteterapia podpora talentu maľbopisu 12 ročného dievčatka s autizmom a mentálnou retardáciou
Podpora vzdelávania: Nadácia Národohospodár 25 379,08 € Podpora internacionalizácie vedecko- výskumnej činnosti v ekonomických vedách
Podpora vzdelávania: Ocenenie mladých ekonómov Economicus 10 030 € Ocenenie a podpra rozvoja talentu mladých ekonómov ECONOMICUS 2015
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Califormation, o.z. 1 800 € You are beautiful- tanečno- pohybové vystúpenie ľudí so zdravotným znevýhodnením
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Bystrický prameň, n.o. 2 500 € Senior taxi- doprava k lekárom pre seniorov a ZŤP
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Slovenské národné múzeum 6 000 € Reštaurovanie monštrancie s figurálnym podstavcom anjela
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb: Tanečný klub Danube 2 000 € Medzinárodná tanečná súťaž integrovaných párov Intercontinental Human Integra Cup 2015
Podpora vzdelávania: Ekonomická univerzita v Bratislave 1 375 € Účasť študentov na konferencii o internom audite a finančnej kontrole
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Maľba 2015 20 000 € Ocenenie a podpora talentu mladých výtvarníkov v projekte MAĽBA 2015
Zachovanie kultúrnych hodnôt: FOTO 2015 10 000 € Ocenenie a podpora talentu mladých fotografov v projekte FOTO 2015
Spolu 692 284,64 €
Výrok auditora

gdpr_placeholder