Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia VÚB, Bratislava'
za rok 2015

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 14 942,28 € Obnova betliarskeho tzv. rímskeho vodopádu a revitalizácia jeho okolia
g) ochrana a tvorba životného prostredia 21 244,11 € Dunajský fond- rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Obnova fresiek v kostole sv. Martina biskupa v Čeríne
e) podpora vzdelávania 38 243,98 € Hosťovanie prof. Johna Gilberta na Ekonomickej univerzite v Bratislave
c) poskytovanie sociálnej pomoci 269,36 € Terapie a pomoc deťom s angelman syndrómom. Zmiernenie následkov ťažkého postihnutia detí prostredníctvom rôznych druhov terapií
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 11 777,26 € Projekt Maľba, podpora mladých umelcov
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 190 000 € Záchrana Bansko- Bystrickej Kalvárie
e) podpora vzdelávania 2 994,44 € Wake up, meet up, start up v Rači. Vybudovanie komunitného priestoru pre mladých
e) podpora vzdelávania 795 € Rozvoj a podpora vzdelávania detí a mládeže
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Sfunkčnenie komunitnho priestoru v Kreatívnom centre
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Zelený dvor. Vytvorenie oddychovej zóny a zóny pre fitnes pre ľudí v Trnave vrátane ľudí so zdravotným znevýhodnením
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Múzeum a komunitné centrum v Kútoch- záchrana dobového objektu v obci z 19. storočia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 420 € Váš podpis v krajine. Zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev, malé oddychové zóny, športoviská, parky a ihriska
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Krajší Sever- krajšie Bánovce. Zveľadenie areálu Mestského kultúrneho strediska a vytvorenie malej športovo- oddychovej zóny
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Cyklo park Bošáca, Vybudovanie cyklo parku pre všetky vekové kategórie
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Minigaléria ZVONICA- komunitné centrum Dubie. Vybudovanie komunitného centra
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 000 € Vráťme život do vinohradov- Golianovo. Meteostanice vo vinohradníckej oblasti
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Letné kino. Znovuobnovenie letného kina na amfiteátri v Tlmačoch
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € Baby point v Komárne. Vytvorenie priestoru vybaveného toaletou, umyvadlom, prebaľovacím pultom a pod. pre rodiny s deťmi
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Zateplenie stropu komunitného centra v Zaježovje slamenými balíkmi a fúkanou celulózou
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Soboťanská obývačka. Vytvorenie celoročne dostupného priestoru pre komunitu
e) podpora vzdelávania 2 500 € Komunity. Výchova a vzdelávanie mladých dobrovoľníkov v Boľkovciach
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Umenie v podchode. Zveľadenie mestských lokalít, podchd spájajúci historickú časť mrsta so sídliskovou časťou
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 800 € Záhrada- Pestujeme vzťahy. Rozšírenie komunitnej záhrady Sídlisko III
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € Aleja paulownií a stromoradie unikátnych líp v Zborove. Zvýšiť estetické, ekologické a kultúrne kvality daného územia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Sprístupnenie ďalšej etapy štôlne Jozef a zveľadenie okolia vstupu
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Nástupište pre cestujúcich. Vybudovanie nástupišťa pre cestujúcich so sťaženým pohybom, najmä starších ľudí, imobilných a pod.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 7 000 € Zelený bicykel. Alternatívna možnosť prepravy po meste Bike Sharing
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Usmej sa, prší! Chodníky Žiliny odhalia skrytú maľbu, alebo text keď prší, pozitívna emócia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Festival Familiar 2017. Festival nielen pre mladých ale aj rodiny s deťmi
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Lezecká stena KRAS. Vybudovanie outdoorovej lezeckej steny v Rožňave
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek scleróze multiplex III. ročník
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Dobroservis v onkologických nemocniciach. Psychosociálna pomoc onkologickým pacientom prostredníctvom dobrovoľníkov
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Počujko- Virtuálny Klub rodičov a priateľov nepočujúcich detí. Vytvoriť ,,priestor" na informácie pre rodičov nepočujúcich detí online poradňa
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 95 854,69 € Obnova exteríeru Kaplnky Zápoľských Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 750 € KOM-KOM kompostuj s nami. Vytvorenie možností separovania a kompostovania bioodpadu na sídlisku Košúty v Martine
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 300 € Štartovné Nadácie VÚB pre ľudí s neľahkým osudom III. Pomoc prostredníctvom portálu www.dakujeme.sk
e) podpora vzdelávania 5 000 € Výskum podnikania žien na Slovensku
e) podpora vzdelávania 15 000 € Budujte s nami vnímavú spoločnosť. Vzdelávanie mladej generácie, budúcich profesionálov, ktorí budú v budúcnosti pracovať s ľuďmi v oblasti psychológia, pedagogika, medicína...
e) podpora vzdelávania 20 000 € Podpora a rouzvoj inovatívnych, prospešných startupov, projektov začínajúcich podnikateľov s dôrazom na cieľovú skupinu ženy podniakteľky
e) podpora vzdelávania 4 000 € Zachráň život cez AED- pravidelné školenie a tréningy prvej pomoci mladých zdravotníkov SČK
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € Čistenie toku Malého Dunaja- Participácia žiakov na monitoringu indikátorov životného prostredia
e) podpora vzdelávania 3 000 € Ško-rec pod strieškou. Vytvorenie eko-učebne v exteriéri školy
e) podpora vzdelávania 3 000 € Workshopy pre impulz spojenia. Organizácia workshopov výroby sviečok a odznakov na ktorých sa ľudia s mentálnym postihnutím stávajú školiteľmi
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 500 € Reštaurovanie sochy ukrižovaného Krista vo Farskom kostole sv. Martina v Lipanoch
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Rehabilitácie- zabezpečenie liečebnej, výchovno- vzdelávacej, sociálnej, pracovnej a inej rehabilitácie deťom s postihnutím
e) podpora vzdelávania 150 000 € Kultúrny HUB, kreatívne centrum, dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry, technické vybavenie, realizácia kultúrnych a edukačných aktrivít- zachovanie kultúrnych hodnôt
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Zachovanie kultúrneho dedičstva v komunite. Zachovanie resnáckej kultúry obce Hrabské
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 300 € Seniori deťom- deti seniorom alebo keď je vek naozaj iba číslo. Vytvorenie oddychovej zóny pre spoločné aktivity
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 830 € Na Západe niečo nové. Vybudovanie minizáhradky, komunitná záhrada ako edukačná pomôcka na sledovanie zmien v prírode
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 460 € Letné kino. Pokračovanie v 40- ročnej tradícii premietania filmov pre deti a dospelých. Rozvoj komunitného života v obci
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Ne/inkanosť. Pre klientov denného stacionára Svetluška. Deti s postihnutím dokumentujú svoj príbeh fotografiami o sebe samých
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 300 € Komunita spolu. Organizácia podujatí Summerday a Rodinný tábor.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Náučný chodník okolo Červenokamenského brala. Sprístupnenie a vyznačenie náučného chodníka do turistických máp CHKO, ochrana a tvorba životného prostredia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Ihrisko pre všetkých. Vybudovanie lanovej veže, dotykového chodníka, exteriérových cvičiacich prvkov. Vybudovanie multifunkčného ihriska a parku v areály školy
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Les pre všetkých. Obnova a výsadba lesa, lúk, polí a pasienok. Čistenie, úprava a vytvorenie lesných chodníkov regióne Uhrovskej doliny
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 350 € Centrum rozvoja folklóru. Vybudovanie pódia a hľadiska v areáli ZŠ pre výchovno- vzdlávacie programy
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Po požiari ešte lepšie. Obnovenie priestoru zasiahnutého požiarom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Svetlo a zvuk pre Medzibrodské divadlo. Poskytnutie technického zázemia pre činnosť divadelného súboru.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Vdýchnime dušu na Karlovo! Revitalizácia centrálneho parku a premena na oddychovú zonu
e) podpora vzdelávania 1 500 € Knižnica Família. Zriadenie miestnosti- centra v priestoroch Knižnice Jána Kollára, pre stretávanie detí, rodičov, starých rodičov na besiedky, civčenia, workshopy
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Rybník s oddychovou zónou. Vyčistenie brehov a úprav vodnej plochy rybníka
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Relax na hrade Šášov. Vytvorenie oddychového, relaxačného priestoru na hrade Šášov
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Podpora zdravotne znevýhodnených športovcov. Rozvoj talentu športovcov s postihnutím
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 30 000 € Kompletná obnova, reštaurovanie kompozície troch plastík súsošia Kalvárie
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Urbanko Martinová- Sakutský sad. Vytvorenie oddychovej zóny, zatrávnenie a výsadba verejne dostupného ovocného sadu pre širokú verejnosť
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Drevosochárske sympózium Zborov 2017. Organizácia sympózia s cieľom vytvoriť hodnotné umelecké diela pre verejné priestory
b) podpora a rozvoj športu 300 € Športom ku zdraviu. Obnova multifunkčného ihriska
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Naše škôlkarské ihrisko a záhrada spájajú našu komunitu rodičov, detí a priateľov školy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Záchrana kostolíka v Sedliackej Dubovej. Konzervácia a statické zaistenie kostolíka sv. Kozmu a Damiána
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Lezecká stena. Vytvorenie lezeckej steny v záhrade MŠ na Exnárovej ul. V Bratislave
e) podpora vzdelávania 300 € Cesta časom. Organizácia benefično- edukatívneho podujatia pre deti a mládež, rodiny a učiteľov
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 470 € Farebná náruč. Pomoc seniorom a matkám s deťmi v rámci hodín arteterapie odbúrať pocity izolácie, vyjadriť svoje emócie
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Farby v srdci a na kolieskach. Psychická podpora pre 25 detí so svalovou dystrofiou
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Vytvor si farebný svet. Aplikovanie arteterapie v rámci vyučovacieho procesu pre 160 žiakov s autizmom a mentálnym či viacnásobným postihnutím
c) poskytovanie sociálnej pomoci 660 € Vytvor si farebný svet. Aplikovanie arteterapie v rámci vyučovacieho procesu pre 160 žiakov s autizmom a mentálnym či viacnásobným postihnutím
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 415,51 € Arteterapia- cesta k sebarozvoju. Arteterapia s pacientmi na psychiatrickom oddelení FNsP
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 380 € Farebné snívanie. Arteterapia pre 4 ľudí s mentálnym znevýhodnením
c) poskytovanie sociálnej pomoci 720 € Liečivé ticho. Pomoc 60 klientom DSS s mentálnym postihnutím a autizmom
c) poskytovanie sociálnej pomoci 450 € Spoločne dospievame, spoločne starnem, spoločne tvoríme. Projekt spája generáciu seniorov a mentálne postihnutú mládež prostredníctvom arteterapie
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Keď spoločný čas pomáha. Arteterapeutické stretnutia rodičov a detí so zdravotným znevýhodnením alebo rizikovým vývinom
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Čo robiť ak.. cesta symbolov, farieb a dynamiky koláží. Séria 20 arteterapeutických aktivít
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 310 € Tvorme radosť. Arteterapia pre 30 klientov s mentálnym postihnutím, so psychickými diagnózami, s Alzheimerovým ochorením a stareckou demenciou
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 440 € Hands up for happy kids. Projekt pre 10 detí z utečeneckých rodín integrujúcich sa v Košiciach
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Hipoterapia a westernové jazdenie zdravotne postihnutých detí a mladých ľudí s rôznym postihnutím
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 300 € Nesedím doma. Rekonštrukcia a vybavenie priestorov pre klubovú činnosť a voľnočasové aktivity detí, mladých a rodiny
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 100 € Na konskom chrbte je aj srdca. Hipoterapia pre 8 hluchoslepých mladých ľudí
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Liečnica- včely pre zdravie. Liečenie včelími produktami- arteterapia detí s ťažkým zdravotným postihnutím
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Dva páry očí, štvoro nôh a spoločný krok vpred. Hipoterapeutické cvičenia pre deti, mladých ľudí a dospelých
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Liečivé umenie v jeseni života. Arteterapeutické stretnutia pre seniorov zo zariadení pre seniorov v Novom Meste nad Váhom
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 100 € Farebný svet a my. Arteterapia a fytoterapia pre klientov DSS Archa
e) podpora vzdelávania 10 367,72 € Hosťovanie prof. Edwarda M. Bergamana
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 400 € Umenie dotýkať sa farebných mačiek- arteterapeutické techniky pre ľudí s mentálnym a duševným postihnutím
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Nakreslím si korytnačku. Arteterapia s novou možnosťou animoterapie pre klientov s autizmom
e) podpora vzdelávania 300 € 3. ročník Detskej športovej olympiády pre deti 1. stupňa ZŠ
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 480 € Tajomstvo hliny. Arteterapia pre deti 5- 9. ročníka s cieľom rozvíjať zmyslové vnímanie, predstavivosť, výtvarné vyjadrovanie
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 336,3 € Špinavé ruky sú šťastné ruky. Arteterapeutické sedenia pre deti a ich rodičov hospitalizovaných na detskej onkológii a hematológii v DFN v Košiciach
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Medzinárodný festival divadla pre deti- Záleská divadelná púť
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 490 € Aktívne i s handicapom. Hipoterapia detí s mentálnym a zdravotným postihnutím v jazdeckom klube
e) podpora vzdelávania 15 000 € Majstrovské lekcie svetoznámyvh husľových virtuózov
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Prídeme k tebe. Zabezpečenie krízovej intervencie formou nepretržitej dostupnosti krízovej linky
c) poskytovanie sociálnej pomoci 64 000 € Vianočná pomov chorým deťom. Príspevok rodinám postihnutých onkologickým ochorením
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 8 000 € Vianočný Dobrý trh 2017. Podpora chránených dielní, spájanie mestských komunít
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 20 000 € Ocenenie talentu a tvorby v súťaži MAĽBA 2017
e) podpora vzdelávania 10 000 € Ocenenie v súťaži Economicus 2017- podpora vzdelávania mladých ekonómov
Spolu 919 250,65 €