Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia VÚB, Bratislava'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Nadácia Cvernovka: Kultúrny HUB, kreatívne centrum, dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry, technické vybavenie, realizácia kultúrnych a edukačných aktivít- zachovanie kultúrnych hodnôt
e) podpora vzdelávania 10 000 € The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko -
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 092,37 € Otvor dvor o.z. - Rajský dvor v Kláštore. Pretváranie budovy bývalého františkánskeho kláštora do podoby Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor
e) podpora vzdelávania 5 000 € STU Fakulta elektrotechniky a informatiky Bratislava - Integrácia vzdelávacích aktivít na úrovni bakalárskeho a inžinierskeho štúdia
e) podpora vzdelávania 45 000 € Skvalitnenie výučby a vedeckých aktivít - Hosťovanie prof. Silvestra van Kotena na Ekonomickej univerzite v Bratislave
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 50 000 € Obec Oravská Poruba - Renovácia Bajčiovej veže. Obnova interiéru a exteriéru, reštaurátorský výskum časti fasád
c) poskytovanie sociálnej pomoci 24 987,41 € SOCIA-Nadácia na podporu sociálnych zmien - Staroba sa nás dotýka- Informačná, mediálna gramotnosť seniorov. Zvýšenie gramotnosti seniorov v informačno-mediálnej oblasti a posilnenie ich ochrany proti zneužívaniu
e) podpora vzdelávania 12 000 € Šedý medveď o.z. - podpora sociálnej inklúzie a medzigeneračnej spolupráce v oblasti nových médií a informačných technológií
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 30 000 € OZ PUNKT - rozvoj miestnej komunity v MČ Bratislava - Staré mesto
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 15 000 € Sinfonietta Bratislava -Majstrovské lekcie svetoznámych husľových virtuózov 7-8. ročník
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € OZ Šťastné detstvo - Vybudovanie relaxačno- zábavnej zóny v dedine Pohorelá
c) poskytovanie sociálnej pomoci 7 000 € OZ Medzi nami - pomoc 12 rodinám s hendikepovaným členom rodiny
c) poskytovanie sociálnej pomoci 15 000 € Návrat o.z. - Posilnenie systému a služieb pre ohrozené deti a rodiny
e) podpora vzdelávania 5 000 € P-MAT, n.o. - Moderné a kvalitné vzdelávanie pre všetky vekové kategórie
e) podpora vzdelávania 5 000 € Mestská knižnica v Bratislave - vytvorenie komunitného priestoru pre stretávanie sa nevidiacich a slabozrakých
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € ZŠ s VJM Eötvösová Komárno - Učiaca záhrada na sídlisku.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 148 € OZ Šarkaník - Rekreačno- relaxačný pobyt pre 15 handikepovaných detí s rodičmi
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 999 € OZ Ostrov detí pri detskom domove Kolárovo - Vybudovanie bezpečného priestoru pre deti zo sociálne vylúčených rodín
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € Obec Nitrianske Pravno - Komunitná včelnica a včelia škola v Bôriku
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 960 € Mesto Nová Dubnica - prinavrátenie starobylých bielokarpatských sort ovocných drevín.
e) podpora vzdelávania 4 880 € Centrum Naša chalúpka - Zabezpečenie inovatívnych pomôcok pre deti s ťažkým telesným, mentálnym alebo kombinovaným postihnutím
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 5 000 € Senica 2.0 o.z. - Organizácia podujatí v komunitnom priestore za účelom zatraktívnenia života seniorov.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Rodičovské združenie ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou -
e) podpora vzdelávania 5 000 € V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže - Vytvorenie podmienok pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účasti v zariadeniach komunitnej poradne
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 922,76 € Malé Veľké veci pre Martin o.z. - Tomčianska alej II. Etapa. Premena skládky na prírodnú oddychovú záhradu
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 170 € OZ Jablonka - Vytvorenie aleje starých odrôd ovocných stromov v Horných Hámroch
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 772,17 € SOŠ hotelových služieb a dopravy - zlepšenie kvality ľudí s telesným, mentálnym hendikepom prostredníctvom canisterapie
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € ZŠ s MŠ Spišské Bystré - komunitná záhrada s vtáčím náučným chodníkom.
e) podpora vzdelávania 4 270 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Vranov - eformálne kurzy remesiel a tvorivých dielní pre klientov DSS-PRC
e) podpora vzdelávania 3 960 € OZ Most do duše - Rozvoj umeleckých zručností, pracovných návykov, jemnej motoriky u troch generácií
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € ŠK Dobšiná - Seniori na cestách s nordic walkingom
e) podpora vzdelávania 4 600 € ZŠ Fábryho Košice - Obnova priestor pre vzdelávanie
b) podpora a rozvoj športu 4 500 € Liberta, n. o. - Organizácia zážitkového tábora pre deti s postihnutím
e) podpora vzdelávania 15 000 € Cesta von o. z. - Omama- ranná starostlivosť a rozvoj detí z generačnej chudoby. Psychosociálna stimulácia detí v chudobných rómskych osadách
e) podpora vzdelávania 5 000 € Aliancia združení na ochranu zvierat, o.z. - Animačný program pre deti v letných táboroch a školách v prírode
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 250 € VŠMU BA, Divadelná fakulta - Deti ticha- prvá pôvodná divadelná inscenácia v slovenskom posunkovom jazyku
e) podpora vzdelávania 2 260 € 90871.sk občianske združenie - Vybudovanie záhradky tzv. náučnej oázy v materskej škole v Moravskom Svätom Jane, s cieľom vytvoriť miesto pre zážitkové vzdelávanie
e) podpora vzdelávania 3 048 € Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina - Miesto pre výučbu, environmentálne konferencie a stretnutia s rodičmi
e) podpora vzdelávania 5 000 € Cesta von o.z. - Realizácia projektu v siedmych chudobných komunitách s cieľom rozvoja detí pomocou psychosociálnej stimulácie
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 000 € Za trvalo udržateľný rozvoj - MFF Ekotopfilm- envirofilm
g) ochrana a tvorba životného prostredia 40 000 € Pre spoločnosť, n.o. - Čistenie najviac znečistených tokov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Dobrovoľnícka skupina Vŕba - Psychosociálna podpora pre onkologických pacientov
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote - Premena zanedbanej nevyužívanej školskej záhrady na oázu oddychu
e) podpora vzdelávania 12 000 € MŠ s MŠ Maximiliána Hella, Štiavnické bane - Vybudovanie environmentálnej učebne
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € SportInstitute, o.z. - Detský plavecký kurz pre deti zo znevýhodneného prostredia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 120 000 € Nadácia Cvernovka - Podpora kultúrneho programu a aktivít kreatívnej komunity v Novej Cvernovke
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 100 000 € OZ Kalvársky fond - Záchrana Bansko-Bystrickej kalvárie
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 40 000 € Podpora iniciatívy Kto pomôže Slovensku, ktorá vznikla ako reakcia na situáciu s vírusom Covid-19
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 83 985,6 € Univerzitná nemocnica Bratislava - 4 ks servoventilátorov so sadou dýchacích okruhov
e) podpora vzdelávania 2 820 € Nadácia SOCIA-Nadácia na podporu sociálnych zmien - Realizácia šiestich vzdelávacích seminárov pre seniorov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 15 000 € Asociácia pomoci postihnutým–APPA - Pomoc handikepovaným deťom do 18 rokov zo sociálne slabších rodín absolvovaním rehabilitácie
c) poskytovanie sociálnej pomoci 6 000 € Občianske združenie STOPA - Zakúpenie automobilu pre efektívne poskytovanie služieb
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Občianske združenie BChZ - Vzdelávací projekt ,,Príbeh hudby"
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 30 000 € Múzeum vo Svätom Antone - Reštaurovanie dvoch veľkorozmerných obrazov od nemeckého barokového maliara Johanna Heissa
e) podpora vzdelávania 1 250 € Špeciálna základná škola Banská Štiavnica - Knižnica pre všetkých
e) podpora vzdelávania 1 200 € METRO o.z. - Výstavba a osadenie štyroch knižných búdok
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Spolok sv.Vincenta de Paul na Slovensku - Skvalitnenie voľnočasových aktivít seniorom z Domu nádeje
b) podpora a rozvoj športu 1 410 € Gymnázium Martina Kukučína - Zvýšenie atraktivity školského átria a efektivity jeho využitia umiestnením vonkajšej minigolfovej dráhy
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Mesto Gelnica - Zveľadenie plochy vedľa mestskej knižnice vybudovaním zelenej- rozprávkovej oázy
e) podpora vzdelávania 1 500 € Seniori v pohybe o.z. - Realizácia podujatia, ktorého cieľom je šíriť osvetu o prepojení pamäti, ostatných kognitívnych funkcií a pohybu v skupine seniorov
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Rodina a priatelia o.z. - Technické vybavenie pre detský muzikál Čarovná jabloň
e) podpora vzdelávania 1 500 € Aétos o.z. - Organizácia a realizácia vzdelávacieho stretnutia pre mladých ľudí
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Obec Brezovička - Vytvorenie podnetného prostredia pre rozvoj pohybového aparátu
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Obec Ruská Nová Ves - Sprístupnenie zrúcaniny Soľnohrad rodinám s kočíkmi a seniorom vytvorením oddychového chodníka, osadením lavičiek
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 250 € Občianske združenie EDUJOY - Revitalizácia a vyčistenie školských dvorov, verejných plôch a parkov
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Športový klub Modra - odpora a rozvoj športových a pohybových aktivít u detí
e) podpora vzdelávania 600 € Archa, n.o. - Organizácia tvorivých dielní pre klientov DSS
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 330 € Neškôlka o.z. - Vzdelávanie a motivovanie niekoľkých generácií v oblasti ochrany prírody
b) podpora a rozvoj športu 1 499 € Spojená škola sv. Uršule - Zakúpenie športových potrieb a náčinia
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Združenie mládeže a sympatizantov obce Rudník - Revitalizácia prameňov pitnej vody v oddychovej zóne pri Svätej Anne
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 119,57 € Náš Devín o.z. - Organizácia podujatí s témou chovania včiel
e) podpora vzdelávania 1 500 € SOLAR Hvezdáreň Senec - Spracovanie náučno-propagačného filmu z produkcie Hvezdárne a planetária v Brne
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Základná škola Jerguša Ferka Košúty - Zvýšenie kultúrneho a historického povedomia obyvateľov obce Košúty o slovenskom ľudovom odeve- kroji
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € DSS pre deti a dospelých KAMPINO - Revitalizácia záhrady v areáli DSS Kampino
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € ZOEE o.z. - Pretvorenie zničeného ihriska na oddychové miesto
e) podpora vzdelávania 1 500 € CZŠ Narnia - Detská kniha ,,Statočný rytier Tiler" zabezpečenie tlače a propagácie knihy, ktorú napísali žiaci ZŠ
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Detská tenisová škola Nitra - Revitalizácia športového ihriska v Nitre
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € PAREZKA N.O. - Vybudovanie ekozóny okolo rehabilitačného centra
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € SYTEV - Farebné sídliská
e) podpora vzdelávania 1 500 € ZRPD Púpava - Zakúpenie a vybudovanie didaktickej pomôcky- exteriérovej hracej plochy
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Športový klub stolného tenisu Humenné - Založenie a udržanie stolnotenisového krúžku
b) podpora a rozvoj športu 1 400 € Ulita o.z. - Realizácia športových skupinových aktivít
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Hlava v oblakoch o.z. - Organizovanie workshopov o ručnom spôsobe spracovania ovčej vlny
e) podpora vzdelávania 1 465 € Základná škola Spišský Štvrtok - Výstavba altánku za účelom vzdelávania v prírode
e) podpora vzdelávania 1 500 € Slovenský skauting, 104, zbor Bratislava - Ružinov - Medzinárodná spolupráca s českými skautmi vzdelávanie a rozvoj vedomostí
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 490 € Priateľ o.z. - Vytvorenie oddychovo- edukačnej zóny
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € SRRZ – RZ pri Materskej škole - Organizácia komunitného podujatia
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 500 € Cesta za domovom o.z. - Prestavba existujúcich kotercov v priestoroch útulku vo Švábovciach
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 483 € Dobrovoľní psovodi záchranárskych psov – účinnostné cvičenie dobrovoľných záchranných zložiek
e) podpora vzdelávania 1 500 € Medzinárodná šachová akadémia Interchess - Organizácia letného šachového tábora pre mladé talenty
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 50 000 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poniky - Reštaurovanie fresiek v stredovekom kostole sv. Žofie v obci Dúbravica
e) podpora vzdelávania 4 000 € Modrý anjel tím krízovej intervencie, n.o. - Rozšírená aplikácia redukcie dopadu traumatickej udalosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Vagus - Rekonštrukcia a zariadenie bytových jednotiek slúžiacich k ukončovaniu bezdomevectva
g) ochrana a tvorba životného prostredia 30 000 € Hlavné mesto SR Bratislava - Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 40 000 € Maľba roka - podpora výtvarnej tvorby mladých talentov
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar - Materiálna pomoc počas vianočných sviatkov rodinám osamelých či týraných žien
g) ochrana a tvorba životného prostredia 970,75 € Hlavné mesto SR Bratislava - Projekt 10 000 stromov
Spolu 1 024 592,63 €