Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia VÚB, Bratislava'
za rok 2011

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Mestská časť BA- Staré Mesto 10 000 € Prešporský Paganini, Putovanie za hudbou
Poskytovanie sociálnej pomoci: DSS pre deti a dospelých Medveďov 100 € Rozvoj pracovných návykov a zručností
Zachovanie kultúrnych hodnôt: K2 Production s.r.o. 1 000 € Rabínka dokumentárny film
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Beňadik 10 000 € Obnova kultúrnej pamiatky ,,Kláštorisko Skalka"
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 52 017,2 € Reštaurovanie vitrážových okien a ich kamenných ostení v kostole v Hronskom Beňadiku
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Vagus 500 € Terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova STREETWORK
Podpora vzdelávania: Slovenská debatná asociácia 3 000 € 15. Ročník Slovenskej dabatnej ligy
Podpora vzdelávania: OZ Manageria 1 000 € Fórum inšpiratívnych myšlienok
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Mesto Prešov 3 000 € Obnova fontány Neptún
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ K-7 Psovodi záchranári SR 1 950 € Canisterapia oddelení mužov Domova sociálnych služieb Straník Žilina
Poskytovanie sociálnej pomoci: DSS Detva 1 908 € Odhaľme svet ukrytý v nás
Poskytovanie sociálnej pomoci: Centrum sociálnyh služieb Zátišie 1 678 € Elektrická vypaľovacia pec
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Klub hokeja na sánkach Zbojníci 2 000 € Hokej sa dá hrať aj bez nôh
Poskytovanie sociálnej pomoci: Detské ARO Košice 936,73 € Obraz a zvuk pomáhajú liečiť a zmierňovať následky
Poskytovanie sociálnej pomoci: Bez bariér n.o. 1 770 € Od myšlienky k hračke
Poskytovanie sociálnej pomoci: ArtEst- polyestetické vzdelávanie znevýhodnených 1 900 € Hopi- Hope na kolesách
Poskytovanie sociálnej pomoci: Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže 1 500 € Aj keď nevidím vzdialené ciele mi nie sú neznáme
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Viera-Nádej-Láska 1 796 € Pomôžme si navzájom alebo ako urobiť dieru do sveta
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ DSS Turie 1 990 € Znevýhodnené talenty
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Barlička 1 600 € E-shop Radosť
Poskytovanie sociálnej pomoci: Ticho v TME detí v Červenci n.f. 2 000 € Edukačno-relaxačné ihrisko pre hluchoslepých žiakov
Podpora vzdelávania: Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 2 000 € Vklad do života
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Prvého epitetického pracoviska na Slovensku 7 000 € Epitézy na magnetické implantáty
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Detský fond Slovenskej republiky 2 000 € MIXklub - nízkoprahové centrum pre deti a mládež, MIXáčik - nízkoprahové rodinné centrum
Poskytovanie sociálnej pomoci: EPEUS pri Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves 1 500 € Po stopách pamäti 2
Poskytovanie sociálnej pomoci: Indícia n.o. 1 500 € Konferencia učíme pre život
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Prístav nádeje 1 402 € Pracovná rehabilitácia s hendikepovanými pre hendikepovaných
Poskytovanie sociálnej pomoci: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 1 500 € S počítačom dokážeme zázraky
Poskytovanie sociálnej pomoci: Špeciálna ZŠ s MŠ Karpatská 1, Bratislava 1 100 € Canisterapia v špeciálnej MŠ
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Horúci tím 1 500 € Projekt Šľachetné srdce
Poskytovanie sociálnej pomoci: Historicko- astronomická spoločnosť 1 217 € Experimentálna výroba keramiky v hradnej keramickej dielni
Poskytovanie sociálnej pomoci: Maják n.o. 1 418 € Farebný domov
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Centrum Aktívny vozík 1 500 € Aktívne za zdravím
Poskytovanie sociálnej pomoci: Súkromná základná škola materskou školou pre žiakov a deti s autizmom 1 500 € Inovatívne metódy rozvoja komunikácie detí s autizmom
Poskytovanie sociálnej pomoci: Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku 1 250 € Letný tábor pre Downovho syndrómu
Poskytovanie sociálnej pomoci: Asociácia Divadelná Nitra 1 475 € Darujem ti tulipán
Poskytovanie sociálnej pomoci: Depaul Slovensko 1 500 € Zvýšenie hygieny pri príprave/ výdaji stravy v nocľahárni pre ľudí bez domova
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Detská misia 1 165 € Javen pes te bašaven!
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Poznaj a tvor! 1 099 € Mesto včera a dnes
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Viera-Láska-Nádej 1 387,2 € Nikdy nechceme byť natoľko dospelí, aby sme nemohli myť detské sny
Poskytovanie sociálnej pomoci: Timi, n.o. 1 500 € Intenzívny rehabilitačný program
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ dobrovoľnícka skupina Vŕba 1 500 € Pohodlie pred ambulanciami a krása na izbách
Poskytovanie sociálnej pomoci: Relevant n.o. 1 500 € Klubovňa PUZZLE
Poskytovanie sociálnej pomoci: Špeciálna základná škola internátna sv. Klementa Hofbauera 1 470,87 € Vybavenie nového školského internátu
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ- Centrum aktivizácie pamäte a vitality Revúčka 1 430 € Číta celá rodina a dedina
Poskytovanie sociálnej pomoci: DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 1 500 € Snoezelen ako terapia pre neobvyklé zmyslové zážitky pre deti s autizmom
Poskytovanie sociálnej pomoci: DSS Most 1 500 € Spolu dokážeme viac
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Vlastnou cestou 1 000 € Samostatní v meste
Poskytovanie sociálnej pomoci: Slovenský výbor pre UNICEF 333 € Linka detskej istoty
Poskytovanie sociálnej pomoci: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 10 000 € Osteopénia nedonoseného dieťaťa diagnostika a liečba
Zachovanie kultúrnych hodnôt: OZ Kalvársky fond 66 387,84 € Projekt záchrany Kalvárie v Banskej Štiavnici
Poskytovanie sociálnej pomoci: S.P.A.C.E. 20 000 € Všetci sú doma
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Náruč- Pomoc deťom v kríze 5 000 € Intervencia a advolácia ako nástroje pomoci týraným deťom a ich rodinám
Podpora vzdelávania: MČ Bratislava Staré Mesto 8 778,35 € Poznaj Staré Mesto
Podpora vzdelávania: Ekonomická univerzita 35 000 € Hosťovanie prof. J.Picklesa
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Mesto Komárno 48 504 € Reštaurovanie Leopoldová Brána v Komárne
Poskytovanie sociálnej pomoci: Asociácia pomoci postihnutým ADELI 15 000 € Rovnaké šance V.
Podpora vzdelávania: Združenie Maxa Reinhardta 20 000 € Detská univerzita online
Podpora vzdelávania: Ekotopfilm Lím Pavol s.r.o. 15 000 € Medzinárodný filmový festival o trvaloudržateľnom rozvoji
Poskytovanie sociálnej pomoci: Lepší svet n.o. 5 000 € Akadémia umenia
Poskytovanie sociálnej pomoci: Dobrovoľnícka skupina Vŕba 3 000 € Kvalitná koordinácia dobrovoľníkov- kvalitní dobrovoľníci pre pacientov
Podpora vzdelávania: Ekonomická univerzita v Bratislave 4 282,6 € Letná škola slovenských ekonómov 2013
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Truc sphérique 5 000 € Záchrana Behrensovej synagógy
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Obec Nitrianska Blatnica 5 000 € Výmena dlažby predrománskej Rotundy sv. Juraja
Poskytovanie sociálnej pomoci: Slovenský zväz zdravotne postihnutých detí a mládeže v Seredi 2 000 € Podpora zdravia
Zachovanie kultúrnych hodnôt: MČ Bratislava Staré Mesto 5 000 € Reštaurovanie kamenného portálu schodiska Pálfyho paláca v BA
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Karpatské drevené cirvi 3 500 € Obnova vzácnych liturgických kníh
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Drienčany 5 000 € Sprístupnime zvonicu v rozprávkových Drienčanoch
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Vetrán klub železníc Poprad 5 000 € Obnova prívesných vozňov historickej súpravy Kométa
Podpora vzdelávania: Ekonomický ústav SAV 2 000 € Organizácia vedeckej konferencie k 60. výročiu SAV
Zachovanie kultúrnych hodnôt: OZ Jahodnícke háje 4 200 € Rekonštrukcia filagórie zo Slovenského Pravna
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Komunitná nadácia Bratislava 10 000 € Génius loci- kolektívna pamäť mesta Bratislava
Podpora vzdelávania: Voices, n.o. 10 000 € Inovatívne a kvalitné neformálne vzdelávani
Zachovanie kultúrnych hodnôt: OZ Fotofo- Stredoeurópsky dom fotografie 1 000 € Výstava diela Martina Martinčeka
Poskytovanie sociálnej pomoci: DSS prof. Matulaya pre deti a dospelých 2 000 € Nová budúcnosť- podporné bývanie pre ľudí s mentálnym znevýhodnením
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Divé maky 10 000 € Makovičky podpora štúdia nadaných rómskych žiakov a študentov
Zachovanie kultúrnych hodnôt: OZ Modranská Beseda 10 000 € Modranský sirotinec arch.D.Jurkoviča- záchrana budovy modranského sirotinca
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Truc sphérique o.z. 10 000 € Rekonštrukcia novej synagógy v Žiline na kunsthalle
Zachovanie kultúrnych hodnôt: OZ Náš Bardejov 10 000 € Stratený park ožíva
Poskytovanie sociálnej pomoci: ETP Slovensko- Centrum pre udržateľný rozvoj 9 243,13 € Budujeme nádej- výstavba domčekov pre rómsku komunitu
Poskytovanie sociálnej pomoci: Človek v ohrození 2 806,65 € Zabraňujeme povodniam v obci Vítkovce
Poskytovanie sociálnej pomoci: Združenie sclerosis multiplex Nádej 10 000 € Nevyliečiteľní optimisti- vytvorenie mobilného denného stacionára pre pacientov so sclerosis multiplex
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Vagus 10 000 € Cesta do života- rekonštrukcia denného a integračného centra pre ľudí bez domova
Poskytovanie sociálnej pomoci: Onkológia- rádioterapia Poprad 10 405 € Skvalitnenie starostlivosti o onkologických pacientov v regióne Spiša
Poskytovanie sociálnej pomoci: Nemocnica Poprad 40 300 € Modernizácia materiálno- technického zabezpečenia interného oddelenia
Podpora vzdelávania: STAR production 10 000 € Veľvyslanectvo mladých
Poskytovanie sociálnej pomoci: Tanečný klub Danube 2 000 € Medzinárodná tančná súťaž integrovaných párov
Poskytovanie sociálnej pomoci: Gréckokatolícka charita Prešov 2 000 € Stabilizácia a rozvoj sociálnych služieb domova na pol ceste
Podpora vzdelávania: Sinfonietta Bratislava 10 000 € Majstrovské lekcie svetoznámych huslových virtuózov
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Rímskookatolícka cirkev farnosť sv. Alžbety Košice 18 000 € Obnova portálu na Urbanovej veži v Košiciach
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Kláštor Minoritov Levoča 15 000 € Obnova portálu kláštora Minoritov v Levoči
Realizácia programu v oblasti umenia - podpora talentovaných fotografov 10 000 € Súťaž FOTO 2011
Realizácia programu v oblasti umenia - podpora talentovaných fotografov 10 000 € Súťaž FOTO 2012
Realizácia programu v oblasti umenia - podpora talentovaných výtvarníkov 20 000 € Súťaž Maľba 2013
Realizácia programu zameraného na zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách ekonomického zamerania v roku 2012 22 718,02 € Súťaž Hosťujúci profesor a Economicus
Realizácia programu v oblasti umenia - podpora talentovaných fotografov 2012 41 553,79 € Súťaž FOTO
Realizácia programu v oblasti umenia - podpora talentovaných výtvarníkov v roku 2012 14 653,2 € Súťaž Maľba
Realizácia nadačných programov pre Nádej, pre Umenie, pre Vzdelanie 12 924,8 € Informovanie verejnosti o projektoch realizovaných nadáciou
Podpora rodiny a talentovaného študenta v hmotnej núdzi 9 000 € Podpora vzdelávania pre žiaka základnej školy v Košiciach
Realizácia programu v oblasti umenia - podpora talentovaných výtvarníkov 14 400 € Súťaž Maľba 2013
Realizácia programu zameraného na zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách ekonomického zamerania v roku 2012 27 720 € Súťaž Hosťujúci profesor
Realizácia programu v oblasti umenia - podpora talentovaných výtvarníkov v roku 2012 Ministerstvo kultúry 4 500 € Maľba 2012
Spolu 829 270,38 €
Výrok auditora

gdpr_placeholder