Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia ESET, Bratislava'
za rok 2013

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
podpora vzdelávania 10 000 € OZ Manageria spropagovala na Slovensku First Lego League - celosvetovú robotickú súťaž pre mladých vo veku 10-16 rokov, podporila promo aktivity a propagáciu súťaže na slovenských školách, podporila regionálne kolá a uhradila náklady úspešným tímom do semifinálového a finálového kola (cestovné a ubytovanie pre sedem 10členných tímov)
podpora vzdelávania 4 000 € Slovenská technická univerzita prostredníctvom svojej samostatnej organizačnej jednotky - Univerzitného technologického inkubátora (UTI) InQb, zorganizovala výstavu technických inovácií - Tech Inno Day 2015. Vystavovateľmi boli inkubované (start-up) firmy z UTI STU, študenti technických odborov, technologické firmy alebo vývojové tímy so zaujímavým inovatívnym produktom z rôznych technických oblastí. V rámci organizácie podujatia bol finančný príspevok použitý na prenájom priestorov, hostesky, organizačné práce na dohody o vykonaní práce, catering, vyhotovenie a spracovanie fotodokumentácie z podujatia, propagáciu – roll-upy, propagačné predmety s logom podujatia, grafickú úprava loga a propagačných materiálov
zachovanie kultúrnych hodnôt/podpora vzdelávania 5 000 € OZ publikum.sk realizovala sériu prednášok a masterclassov v kultúrnom centre Malý Berlín zamerané na kultúrnu a umeleckú obec v Trnave, ako aj prednášok a ďalších kultúrnych vzdelávacích aktivít a podujatí pre širokú verejnosť - NOCvKINE, Improliga, PechaKucha Night, Žarty bokom, besedy, výstavy a diskusie. Príspevok bol použitý na honoráre lektorom, prípravu vizuálov a grafických materiálov a tlač materiálov.
podpora vzdelávania 10 000 € Digital Visions, s.r.o. vydalo publikáciu pre startupy Startup4Dummies - nekomerčnú publikáciu, ktorá má poskytnúť začínajúcim inovátorom, projektom v štádiu seed a startup a inovatívnym firmám užitočné informácie, kontakty, rady a návody, ktoré pomôžu vyvarovať sa chýb iných, prekonať nástrahy a dostať sa medzi úspešných. Fin. príspevok bol použitý na tlač publikácie v náklade 80.000 ks.
podpora vzdelávania 6 000 € Slovenská matematická spoločnosť pri Jednote slovenských matematikov a fyzikov zorganizovala 16. ročník česko-slovenského kola ŠVOČ v matematike a informatike. Príspevok bol použitý na ubytovanie a stravu účastníkov (vrátane slávnostnej recepcie a občerstvenia počas podujatia) 16. ročníka česko-slovenského kola súťaže ŠVOČ v matematike a informatike, ďalej pre ocenenie najlepších prác 16.ročníka súťaže a zabezpečenie spotrebného materiálu a voľnočasových aktivít pre účastníkov.
podpora vzdelávania 2 097 € Spojená škola Košice v rámci svojej Obchodnej akadémie pre študentov s telesným postihnutím, spolupracuje s chránenou dielňou BISOA, kde študenti naberajú praktické skúsenosti s vedením účtovnícva. Pre školu boli zakúpené vecné dary - 3 notebooky pre precvičovanie účtovníctva v praxi pod vedením účtovných expertov chránenej dielne BISOA.
podpora vzdelávania 5 000 € Spojená škola, Dúbravská cesta 1, Bratislava je školou pre žiakov s mentálnym a telesným postihnutím, ktorá pripravuje žiakov na výkon jednoduchých profesií, žiaci pochádzajú aj zo sociálne znevýhodneného prostredia. Fin. príspevok bol použitý na modernizáciu PC učebne na škole - zakúpenie PC zostáv.
podpora vzdelávania 2 000 € OZ PREVENTISTA pokračovalo v projekte zvyšovania bezpečnostného povedomia v oblasti prevencie IT kriminality a bezpečnosti IT so zameraním na školstvo – diskusie, semináre a workshopy pre žiakov, študentov, pedagógov, rodičov, ako aj pre predstaviteľov verejného sektora. Časť finančných prostriedkov bola použitá na správu webového portálu preventista.sk ako komplexnej platformy a zdroja informácií pre výmenu skúseností a aktivít preventívneho pôsobenia
podpora vzdelávania 2 000 € Obec Bôrka dostala príspevok na vybavenie Materskej školy, ktorej pred otvorením chýbalo materiálne vybavenie, najmä do zariadenia školského stravovania.
podpora vzdelávania 3 000 € OZ Harpúna otvorilo projekt pre budovanie kľúčových znalostí v oblasti programovania vo vybraných školách v sieti regionálneho školstva. Cieľom projektu bolo sprístupniť žiakom ZŠ znalosti, ku ktorým by sa vrámci výučby nedostali. Výučba, ktorú viedli profesionálni informatici, bola súčasťou vyučovania a žiaci sa naučili základom programovania v OS Android. Príspevok bol použitý na inštaláciu a konfiguráciu vývojových prostredí v počítačovej učebni, odmenu lektora/programátora na výučbu (31 hodín), prípravu pred výučbou a opravu domácich prác, Facebook kampaň – kreatíva, grafika, reklamný kredit na facebook.com.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € OZ Spojme sa pre pacientov zakúpilo operačnú lupu s integrovaným LED osvetlením a HD kamerou Designs for Visions pre detskú kardiochirurgiu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 728,42 € OZ Chránené bývanie a chránené dielne, Detva je zariadenie sociálnych služieb pre mentálne a telesne postihnutých ľudí, ktorým bol poskytnutý vecný dar - novozakúpený desktop Inspiron 5348 AIO
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 613,6 € DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., ČR, ktorá poskytuje komplexnú pomoc dospievajúcim deťom a mladým ľuďom z detských domovov použila finančnú pomoc na projekt "Pomoz mi do života", na zorganizovanie víkendového školiaceho programu pre mladých dospelých z detských domovov zaradených do Štipendijného programu. Príspevok bol použitý na pokrytie nákladov za ubytovanie, stravu a cestovné pre 39 účastníkov školiaceho programu, nákladov za lektorov, cien do súťaže a drobné občerstvenie.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € OZ Pod krídlami Dominiky je organizácia starajúca sa o nevyliečiteľne a vážne choré deti, príspevok využila na prístrojové vybavenie - nákup odsávačky Medela Clario s príslušenstvom
poskytovanie sociálnej pomoci 3 290 € Miriam Panáková získala príspevok na úpravu plošinovej rampy do auta, ktorým zabezpečuje prevoz svojho syna so svalovou dystrofiou
poskytovanie sociálnej pomoci 3 350 € Ema Krajčovičová získala finančný príspevok na kúpu kyslíkového koncentrátora a prístroja Bioptron Pro pre svoju dcéru s viacnásobným postihnutím
zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Divadelné združenie GUnaGU použilo príspevok na výrobu dvoch odpremiérovaných hier sezóny - "Odvrátená strana mesiaca" a "Divné životy"
ochrana ľudských práv 2 000 € Centrum pre filantropiu zorganizovalo spoločnú kampaň neziskových organizácií "Pomáhame spolu" za udržanie mechanizmu asignácie 2% daní. Príspevok 20 neziskových organizácií a nadácií bol použitý na vytvorenie webstránky pomahamespolu.sk, tlač pozvánok na tlačovú konferenciu, fotografa, catering, príprava, tvorba obsahu, komunikácia, webu a FB - Kampaň Pomáhame spolu, komunikáciu s organizáciami, tlačovú konferenciu Pomáhame Spolu, podpis Memoranda MF SR s 3. sektorom.
ochrana ľudských práv 7 000 € European Information Society Institute (EISi) použil príspevok na svoju činnosť a to na zavedenie stálej pozície výkonneho riaditeľa, na účasť na projekte "Digitálna verejná správa a ľudské práva", na odborné konzultácie, poradenstvo a práce v oblasti autorského práva, umeleckých fondov, e-Government, na konzultácie exterta na štandardy verejnej správy, na odborné konzultácie, poradenstvo a práce v oblasti sieťovej neutrality, ochrany súkromia a osobných údajov.
veda a výskum 2 000 € INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy bol podporený finančným príspevkom na financovanie aktivít súvisiacich s aktualizáciou portálu o hospodárení miest, obcí a VUC o najnovšie sledované údaje. Príspevok bol použitý na náklady na programátora portálu a výskumníka, ktorý realizoval výskum v súvislosti s hospodárením miest, obcí a VÚC, ako aj na režijné náklady inštitútu - nájomné a energie.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Cieľom projektu Katarínka je záchrana ruín kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach, zakonzervovanie múrov, komplexný archeologický, historický, pamiatkový a geofyzikálny prieskum, vyčistenie a udržiavanie areálu kláštora i okolitej prírody. OZ Katarínka získalo príspevok na financovanie 2-týždňového turnusu dobrovoľníckej práce mladých dobrovoľníkov na záchrane tejto kult. pamiatky
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € OZ Parlament mladých mesta Vrbové získalo príspevok na sedacie vaky do priestorov Centra mladých v Kultúrnom dome vo Vrbovom, ktoré plánujú využiť ako nízkoprahové sociálne centrum pre deti a mládež
podpora vzdelávania 10 000 € Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku (SAPIE) získalo podporu na kľúčové iniciatívy a projekty zamerané na podporu technického a kreatívneho vzdelávania spolu s aplikovaným výskumom, rozvoj slovenského startup ekosystému, podporu inovácií a podporu e-commerce exportu rastúcich firiem s vysokou pridanou hodnotou.
podpora vzdelávania 2 375 € Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta zorganizovalo "Letnú školu sieťovania" - týždňové výjazdové sústredenie pre študentov informatiky zamerané na workshopy a prednášky v oblasti administrácie počítačovej siete, sieťových služieb a sieťovej bezpečnosti. Príspevok bol použitý na ubytovanie a stravu účastníkov a lektorov Letnej školy sieťovania, odmeny lektorom a nákup spotrebného materiálu.
podpora vzdelávania 1 500 € Klub nadaných detí Prešov použil príspevok na organizáciu a náklady na víkendové pobyty pre žiakov a členov klubu so zreteľom na stimulujúce úlohy, prezentácie, experimentovanie, diskusiu, prvky kritického myslenia, brainstorming, atď. Príspevok bol použitý na stravu a ubytovanie, cestovné a vzdelávacie pomôcky, hry na rozvoj myslenia.
podpora vzdelávania 3 000 € Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska ul., Bratislava získala príspevok na modernizáciu učebne informatiky a odb.učební - nákup PC, monitorov, projektora, realizáciu počítačovej siete a wifi
podpora vzdelávania / ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 300 € Slovenský červený kríž, územný spolok Humenné zaškoľuje dobrovoľných zdravotníkov, deti a mládež a na vyššej odbornej úrovni má vyškolenú Humanitárnu jednotku SČK, z príspevku zakúpil modely na výučbu prvej pomoci
podpora vzdelávania 10 000 € Junior Achievement Slovensko získalo príspevok na náklady spojené so školením nových učiteľov v programe JA Etika v podnikaní a na náklady spojené s manažmentom programu JA Etika v podnikaní
podpora vzdelávania 350 € Daniel Zvara úspešne reprezentoval Slovensko na súťaži Intel ISEF 2015 v Pittsbourghu, ktorá je najväčšou súťažou študentských vedeckých projektov na svete. Príspevok použil na kúpu laptopu pre súťažný projekt "Počítačové videnie - mapovanie a orientácia v 3D priestore", s ktorým zvíťazil na Festivale vedy a techniky v Bratislave
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € OZ Daruj nádej sa zameriava na pomoc rodinám so ZŤP deťmi, príspevok použilo na zakúpenie oblekov TheraSuit určených na rehabilitácie
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 060 € Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o., Hradec Králové, ČR použilo príspevok na na rekonštrukciu triedy pre žiakov s telesným a kombinovaným postihnutím
poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € OZ Misia mladých realizovalo projekt "Program sebestačnosti" v rámci ktorého zakúpilo hospodárske zvieratá, ovocné stromy, kríky, semená zeleniny, zorganizovalo prednášky ohľadne rozbehnutia vlastnej poľnohospodárskej produkcie, prednášku s chovateľmi, veterinárom pre rodiny v zlej sociálnej situácii
poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Záujmové združenie žien MYMAMY zrekonštruovalo objekt bývalej MŠ v Prešove na "Bezpečný ženský dom" s poslaním pomáhať týraným ženám a deťom. Príspevok bol použitý na financovanie autorského dozoru architekta na spracovanie porealizačnej projektovej dokumentácie pre kolaudáciu objektu
poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Nezisková organizácia ANIMA zrealizovala odľahčovací Animatýždeň - odľahčovací týždeň pre deti so špeciálnymi potrebami z náhradných a profesionálnych rodín, ktoré vyžadujú špeciálnu starostlivosť so špeciálnymi pedagógmi. Príspevok bol použitý na mzdové náklady špeciálnych pedagógov, cestovné náklady, náklady voľnočasovú aktivitu pre deti a na materiálno-technické vybavenie.
organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € Nadácia Filantropia získala príspevok na úhradu nákladov pre projekt "Radosť pomáhať", v ktorom sa zaoberá adresným rozvojom dobrovoľníctva s prepojením na pomoc špecializovaným materským a základným školám pri zaistení skrášľovania týchto zariadení, resp. ich okolia, pri zapojení miestnych dobrovoľníkov
poskytovanie sociálnej pomoci/ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € Nezisková organizácia TEEN CHALLENGE SLOVAKIA, ktorá sa venuje deťom s poruchami správania a drogovo závislým klientom, získala príspevok na kúpu zariadenia do svojich organizačných subjektov: Detského domova Compass, Resocializačného strediska a Domova na polceste.
poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Nezisková organizácia Dobrý anjel prerozdelila príspevok adresne pre rodiny s deťmi s onkologickým ochorením, finančná pomoc jednotlivcom v dôsledku ťažkej sociálnej situácie, do ktorej sa dostali z dôvodu onkologického ochorenia, alebo inej vážnej choroby.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Nezisková organizácia Autistické centrum Andreas získala príspevok na činnosť terapeutov pre priamu prácu s deťmi, na režijné a komunikačné náklady, nákup didaktických pomôcok a odborné vzdelávanie pracovníkov autistického centra ANDREAS
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Detské centrum Slovensko použilo príspevok na výmenu strešnej krytiny na budove Detského domova Náhradné rodiny DC-SK na ulici K. Sidora 136 v Ružomberku, v ktorej sídli diagnostická skupina na diagnostiku detí a preventívne výchovné opatrenia pre deti uložené súdom
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Svetielko nádeje zakúpilo prístrojové vybavenie pre hospicových pacientov - prenosný koncentrátor kyslíka FOCUS pre hospicových pacientov
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Organizácia muskulárnych dystrofikov SR, ktorá sa venuje ľuďom s progresívnymi nervovo-svalovými ochoreniami a inými najťažšími formami telesného postihnutia, ľuďom na invalidných vozíkoch, či dýchacích prístrojoch, zorganizovala letné tábory pre deti so svalovou dystrofiou, ako aj pobyt pre jej dospelých členov. Príspevok bol použitý na úhradu nákladov na ubytovanie, stravu a zabezpečenie programu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € OZ Nádej pre život zorganizovali ozdravný pobyt pri mori v Chorvátsku s názvom "Deti a blankytný Jadran" pre deti zo sociálne slabých rodín, ktoré prešli traumou onkologických ochorení a sú sledované vo všetkých troch onkologických centrách na Slovensku – BA, BB, KE. Prostriedky boli použité na ubytovanie, stravu, poistenie a dopravu v letovisku Baško Polje pre 14 detí, odborný zdravotný dozor, dozor zástupcov OZ.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € OZ Telovýchovná jednota Bratislava zorganizovala liečebnoterapeutický pobyt detí s mentálnym postihnutím a psychosociálne a emocionálne narušených jedincov a ich rodičov s názvom SLNIEČKO, ktorý bol súčasne workshopom študentov špeciálnej a liečebnej pedagogiky. Pobyt sa uskutočnil v dňoch 15.5. - 21.5.2015 v Častej Papierničke, príspevok sa použil na úhradu dopravy, ubytovania, stravy a poistenia. Ďalej na nákup výtvarných pomôcky na arteterapiu, menovky pre účastníkov pobytu a motivačné odmeny.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € OZ Kolobeh života, ktoré poskytuje poradenstvo pre rodiny s deťmi pri strate blízkeho člena rodiny a odbornú terapeutickú pomoc, získalo príspevok na technické zabezpečenie letného tábora pre deti - zakúpenie 3 ks notebookov, ktoré boli použité na vytváranie prezentácií detí a spomienkových fotokníh z letného tábora, ako aj príspevok na zakúpenie pomôcok pre aktivity detí v letnom tábore.
podpora vzdelávania / podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € OZ GAMČA Perpetua, ktoré zastrešuje študentský výbor Gymnázia Grösslingová, zorganizovalo Olympijské hry GAMČA vo vedeckých, športových, umeleckých, aj netradičných disciplínach. Príspevok bol použitý na prenájom sály Istropolis v Bratislave, kde sa konal záverečný galaprogram Olympijských hier Gymnázia Grösslingová.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 500 € OZ Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc získalo príspevok na 4-dňový školiaci program pre mladých ľudí z detských domovov, ktorí sa pripravujú na samostatný život "Štart do života". Zapojilo sa celkovo 9 detských domovov. Príspevok bol použitý na pokrytie cestovného, odmien pre lektorov, nákup školiacej techniky – projektora, notebooku, multifunkčnej tlačiarne, digitálneho fotoaparátu na účely fotodokumentácie vzdelávacích programov; a odmenu pre pracovníka združenia, ktorý zabezpečoval prípravu a doprovod na školenia pre pomocníkov-klientov Domova na pol ceste.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € ATELIÉR PK získal príspevok na odborné vedenie výtvarných prác detí pri projekte street-artových objektov použitých na obnovu fasád domov v uliciach bratislavského Starého mesta – II. etapa s témou Albín Brunovský.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € OZ Štyri živly zorganizovalo v Banskej Štiavnici každoročné podujatie Letný filmový seminár "4 živly", ktoré je jednou z najstarších nesúťažných filmových prehliadok na Slovensku. Získalo príspevok na náklady spojené s rozšírením o detskú časť „Detské 4 živly“, kde pútavou a hravou formou zoznamuje deti s filmom a audiovizuálnou kultúrou.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € S.T.O.K.A., o.z. získala príspevok na prehliadku inscenácií Divadla Stoka - Stoka Revival a ich technické dovybavenie.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € OZ Dubova Colonorum, ktoré každoročným organizovaním dobrovoľníckych letných táborov aktívne pracuje na záchrane a konzervácii ruiny kostolíka sv. Kozmu a Damiána nachádzajúcej sa v obci Sedliacka Dubová, získalo príspevok na organizáciu letných táborov a prípravno-vzdelávacích stretnutí vedúcich workshopov, ako aj na kúpu materiálu na stavbu
podpora vzdelávania 2 500 € Junior Chamber International (JCI) Slovensko získalo príspevok na podporu projektu celoslovenskej súťaže študentských podnikateľských riešení „Študentská podnikateľská cena 2015“, ktorá podporuje študentov, ktorí začali podnikať už počas štúdia na VŠ a na zabezpečenie cesty absolútnemu víťazovi súťaže Študentská podnikateľská cena 2015 na celosvetové finále
podpora vzdelávania 208 € Študent základnej školy Ondrej Vrábel v zastúpení svojho zákonného zástupcu, je autorom projektu Pinf Hry – hry pre deti s detskou mozgovou obrnou, získal príspevok na webhosting svojho projektu Pinf Hry.
veda a výskum/podpora vzdelávania 895 € Inštitút pre verejné otázky realizoval výskumno-edukatívny projekt „Extrémizmus vo verejnom diskurze a politických hnutiach strednej Európy“, ktorý mal za cieľ prispieť do celkovej odbornej diskusie o extrémizme v slovenskej spoločnosti. Príspevok bol použitý na organizáciu školských diskusií v regiónoch SR a konferencie, ako aj na dissemináciu výskumných zistení o extrémizme
veda a výskum/podpora vzdelávania 2 000 € OZ VirtualMedicine vytvorili aplikáciu virtuálneho anatomického atlasu dostupného pre všetkých študentov medicíny, či lekárov na svete, s ktorou vyhrali 1. miesto na LFUK v súťaži ŠVOČ v kat. “Inovatívne technológie v medicíne a aplikovaná morfológia”. Z príspevku zakúpili výkonnejší počítač, ktorý dokáže spracúvať obrovské množstvo dát anatomických modelov.
podpora vzdelávania 2 000 € STOPKA n.o. získala príspevok na vývoj programu „CORVUS“ – setu aplikácií sprístupňujúcich mobilnú komunikáciu a svet smartfónov pre nevidiacich a slabozrakých ľudí, na jeho testovanie a tiež zaškoľovanie a špecializované poradenstvo pri jeho využívaní nevidiacimi a slabozrakými ľuďmi
podpora vzdelávania 3 000 € Rómsky inštitút – Roma Institute n.o. nakúpil počítače a softvér pre rómskych študentov stredných a vysokých škôl
veda a výskum 3 000 € Inštitút zamestnanosti, mimovládna nezisková nezávislá organizácia, ktorej predmetom činnosti je výskum problémov zamestnanosti, komentovanie vývoja nezamestnanosti a návrhy zmien postupov a legislatívy na zlepšenie zamestnanosti, získal príspevok na režijné náklady inštitúcie
podpora vzdelávania 1 000 € Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín s cieľom vytvoriť podmienky pre vzdelávanie matiek a ich detí v ZNB, zakúpilo materiálne vybavenie PC a multifunkčnej miestnosti na výkon sociálnych terapií, pracovnej terapie a sociálnej rehabilitácie prijímateľov sociálnej služby v zariadení núdzového bývania a útulku
podpora vzdelávania 10 000 € Občianskemu združeniu iKid, o.z. bol poskytnutý príspevok na projekt „iKid“, ktorý sa zameriava na implementovanie podnikateľských zručností do vzdelávacieho procesu žiakov ZŠ zážitkovou formou. Príspevok bol použitý na náklady na vytvorenie iKid online portálu, promo materiály - tričká a slnečné okuliare, kúpa PC a kancelárskych potrieb.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € SMILE n.o. realizovala prestavbu miestnosti v Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na resocializačnú miestnosť pre rodičov detí dlhodobo hospitalizovaných na Klinike hematológie a onkológie v rámci projektu ""Pomáhame s úsmevom""
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava získala príspevok na zakúpenie infúznej a dávkovacej techniky BBraun
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € REFUGIUM n.o. – hospic milosrdných sestier použil príspevok na nákup špeciálnej enterálnej výživy pre svojich troch pacientov vo vigilnej/bdelej kóme
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 400 € Dom detí Božieho Milosrdenstva n.o. získal príspevok na zakúpenie rehabilitačnej pomôcky pri vykonávaní rehabilitácie klientov domova sociálnych služieb a denného stacionára - infrasauny s príslušenstvom
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 520 € Užitečný život, z.s. získal príspevok na projekt „Koňská opera“, ktorý je zameraný na jazdu na koni hendikepovaným ľuďom. Rozpočet zahŕňal výrobu nájazdovej rampy pre vozíčkarov, bezpečnostné vesty a chrániče chrbtice a masky pre kone chrániace pred bodavým hmyzom.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € Viera – Láska - Nádej, o.z., ktoré prevádzkuje centrá Svetielko so starostlivosťou pre deti s viacnásobným postihnutím, mentálnym, telesným, zrakovým, realizovalo rekonštrukciu pripravovaného, Centra Svetielko v Bratislave
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € Fakultná nemocnica Trnava pre účely Denného detského stacionára v špecializačnom odbore pediatrická neurológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, pneumológia a ftizeológia, zakúpila suitobleky na vybavenie pracoviska komplexnej liečebno-preventívnej a rehabilitačnej starostlivosti pre deti od 1. roku do 6.-7. roku života, pomôckami pre špecifické cvičenie - suitterapiu
veda a výskum / ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 000 € Slovenský pacient, o.z. získal príspevok na projekt "Barometer pacienta", projekt štvrťročného monitorovania systému zdravotníctva prostredníctvom pacientskeho on-line panelu. Realizovali sa tri pacientske prieskumy konané v období október až december 2015: "Prieskum o antibiotikách", "Prieskum o elektronickom zdravotníctve - eHealth" a "Prieskum o sestrách". Príspevok bol použitý na režijné náklady organizácie, vo všetkých prieskumoch sa realizovalo vytvorenie a vyhodnotenie pacientskeho online dotazníka na webstránke, alebo grafické spracovanie, tlač dotazníkov, zber a analýza dát, publikovanie správy, Príprava a tlač posteru a aktívna prezentácia prieskumu na odbornej konferencii, resp. tlačovej konferencii.
podpora vzdelávania 1 648 € Rodičovské združenie pri Gymnáziu vo Vranove nad Topľou zakúpilo 4 ks základnej súpravy LEGO MINDSTORMS Education EV3 stavebnica Lego Education EV3 s cieľom dosiahnutia zvýšenia záujmu o IT a technické vzdelanie ich študentov a hravou formou naučiť žiakov pracovať s robotikou a následne programovať.
podpora vzdelávania 3 350 € Slovenská matematická spoločnosť pri JSMF pokračovala vo vývoji a príprave slovenskej a anglickej verzie učebníc MATEMATIKA pre 2. ročník ZŠ podľa metódy prof. Hejného, ako aj školeniami učiteľov 1. stupňa ZŠ podľa tejto metódy, príspevok použili na na tlač pilotných materiálov pre žiakov a učiteľov
podpora vzdelávania 10 000 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica získala príspevok na projekt Komenského inštitútu, vytvorila web stránku projektu, pripravila podklady pre on-line vzdelávanie, tvorbu vizuálu kampane na nábor učiteľov a informovanie o cieľoch projektu zabezpečila koordinátora projektu a metodika
podpora vzdelávania 1 497,6 € Chránená dielňa Protect work, Veľké Leváre, ktorá realizuje vzdelávacie kurzy a sociálnu rehabilitáciu, dostala vecný dar novozakúpené notebooky DELL Inspiron – notebooky pre telesne postihnutých zamestnancov a inštruktora pracovnej rehabilitácie
podpora vzdelávania 2 500 € ID Space Team zorganizovali 2. ročník konferencie TEDx Youth Bratislava s cieľom ukázať mladým ľuďom, že svoje plány a ciele môžu dosiahnuť aj na Slovensku. Príjemca použil príspevok na pokrytie nákladov na prenájom priestoru (1500 EUR) a uhradenie časti výdavkov na stravu účastníkov (do 1000 EUR).
podpora vzdelávania 12 000 € Slovenská technická univerzita v Bratislave, organizačná jednotka Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) zrealizovala vytvorenie ESET laboratória na FIIT STU v Bratislave za účelom cvičenia predmetu Reverzné inžinierstvo a jeho využitie v praxi, miesto pre vypracovávanie bakalárskych a diplomových prác, dlhodobý výskum tém súvisiacih s počítačovou bezpečnosťou a miesto pre pravidelné konzultácie s odborníkmi z ESETu
podpora vzdelávania 2 000 € Deti humanity, o.z. získalo na projekt "Vzdelaním k lepšiemu životu" podporu na odmeny v cykle kreatívnych a vzdelávacích súťaží Môj Svet, priamy príspevok na vzdelávanie detí a na náklady na vydanie publikácií o činnosti združenia
podpora vzdelávania 5 000 € Learn2Code, o.z. zrealizovalo kampaň "Learn2Code Revolution" na vzdelávanie digitálnych zručností na Slovensku - prvý kompletný online kurz zameraný na webdesign, ktorý pozostáva z 3 matematických modulov. Finančná podpora bola použitá na tvorbu motivačných videí.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Aj Ty v IT, o.z. realizovalo projekt získavania dievčat SŠ pre štúdium informatiky a následnému zamestnaniu sa v IT odbore - Girl´s Day (23. apríl 2015. Finančný príspevok bol použitý na grafické práce ku kampani, web stránku a registračný systém, tlač plagátov, tlač certifikátov, distribúciu materiálov do škôl a podnikov, koordináciu projektu, spracovanie databáz škôl, kontakty s podnikmi.
podpora vzdelávania 3 000 € OZ Nasa Nitra realizovala projekt „IT spoločnosti na Slovensku“, ktorý prepojil teoretickú výučbu s firemnou praxou prostredníctvom prednášok IT firiem na Fakulte Ekonomiky a Manažmentu (FEM) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Administrácia začlenenia výučby o službách/produktoch poskytovaných/vyrábaných IT firmami pôsobiacich na Slovensku do učebných osnov FEM SPU Nitra, príprava 6 interaktívnych prezentácií, Organizačné a technické zabezpečenie tímu 6 prednášateľov, Propagácia projektu prostredníctvom webstránok fakulty a propagačných materiálov/upomienok pre študentov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 16 809 € Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava použila finančný príspevok na dofinancovanie prístrojového vybavenia pre špecializované pracovisko nemocnice, pre Detskú ortopedickú kliniku kúpila oscilačnú akumulátorovú vŕtačku Battery Power Systems Acculan, ktorá sa používa na oscilačné vŕtanie do oblúkov detských stavcov pri korekcii skoliotických deformít.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 5 000 € Slovenský šachový zväz použil príspevok na registračný poplatok, ubytovanie a stravu hráčov na ME mládeže 2014 v Batumi a šachovej olypiady do 16 rokov 2014 v Gyori.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 27 720 € Združeniu na pomoc detskej onkológii bola darovaná formou vecného daru PC technika na oddelenie - 25ks počítačov, 9ks notebookov, 14 ks tlačiarní.
podpora vzdelávania 3 000 € Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, Sabinov uhradila ubytovacie a cestovné náklady svojho školského robotického tímu na finále robotickej súťaže RoboCup 2015 v Hefei v Číne
podpora vzdelávania 5 000 € Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie (SRRZ-RZ) pri Základnej škole Tríbečská Topoľčany uhradila ubytovacie a cestovné náklady svojho školského robotického tímu na finále robotickej súťaže RoboCup 2015 v Hefei v Číne
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 11 000 € OZ Združenie priateľov NOÚ, ktoré sa podieľa na získavaní finančných prostriedkov pre činnosť a vybavenie oddelení Národného onkologického ústavu, použil príspevok na nákup vybavenia - nočných stolíkov k pacientskym lôžkam a servírovacích stolíkov - pre oddelenie prsníkového centra chirurgickej onkológie D
organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € Jozef Orgonáš v rámci dobrovoľníckej činnosti zamestnancov zakúpil pre Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul materiálnu pomoc pre ľudí bez domova, ako spodné prádlo, ponožky, hygienické potreby či základné potraviny
Spolu 335 361,62 €
Výrok auditora

gdpr_placeholder