Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia ESET, Bratislava-Petržalka'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
h) veda a výskum 500 € Projet" Vedecký veľtrh 2021" - pokrytie technických a organizačných nákladov spojených s realizáciou podujatia
h) veda a výskum 1 000 € Projekt "Kúzelná fyzika na Liptove" - náklady súvisiacich s realizáciou série zábavných a interaktívnych experimentova edukatívneho kvízu na základných a stredných školách v Liptove, náklady na dopravu, prenájom priestorov, náklady navýrobu rekvizít a náklady na výrobu darčekov pre deti.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Projekt "Spolu to zvládneme" - mzdové náklady koordinátora online vzdelávania, náklady za nájom a elektriku
h) veda a výskum 5 760 € ESA 2020 -Komunikacia, partnerstvo SME a natacanie videa 01/2020
h) veda a výskum 5 664 € ESA 2020 -Komunikacia, partnerstvo SME a natacanie videa 01/2020
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Projekt "Integračný program ako efektívna podpora pri ukončovaní bezdomovectva" - príspevok na bývanie pre ľudí bez domova.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Projekt "EQUITA - Zdravotníci na ulici" - lieky a zdravotnícky materiál, základné ošatenie, strava, hygienické potreby
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Projekt "Výdaj jedla pre ľudí bez domova" - spoluúčasť na úhrade za jedlo.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 300 € Projekt" Spojme starkých s vnúčatami" - nákup: dataprojektor, reproduktory, premietacie plátno, notebook 2 ks.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Projekt "Podpora online vzdelávania programu Buddy" - príspevok na odborné školenie v oblasti krízovej intervencie.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Príspevok na mzdové náklady na zamestnancov Komunitného centra Bunky, ktorí dlhodobo vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť s rómskymi deťmi a mládežou a terénnu sociálnu prácu.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Príspevok na náklady na organizáciu a technické zabezpečenie konferencie TEDx Bratislava, ktorá sa konala 04.07.2021 (prenájom priestorov, catering, technické zabezpečenie a podobne).
e) podpora vzdelávania 100 € Projekt "Webinár na tému EKO drogéria" - odborná konzultácU pre účely webinára.
b) podpora a rozvoj športu 900 € Projekt "Majstrovstvá Bratislavského kraja družstiev ZŠ a SŠ v ONLINE šachu 2021" - zabezpečenie cien pre súťaže (poháre, medaily, diplomy, šachová literatúra, softvér, materiál), technické zabezpečenie súťaže (prenájom techniky a obsluhy na zabezpečenie online prenosu, anticheatingová kontrola a nástroje na ňu).
e) podpora vzdelávania 5 000 € Čiastočné pokrytie personálnych nákladov na senior analytikov, expertov na overovanie výrokov, grafika a na náklady na prístup do mediálneho archívu Newtonmedia.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Medzinárodnú súťaž FIRST LEGO League - nákup stavebníc LEGO pre školy a vzdelávacie organizácie, na finančnú podporu pre organizátorov regionálnych súťaží v maximálnej výške 80€/tím pri očakávanom počte 100 tímov, na materiálne zabezpečenie pre nových regionálnych organizátorov súťaží, finančná podpora celoštátneho finále súťaže určená na pokrytie organizačných nákladov, finančná podpora tímov zapojených do súťaže formou preplatenia časti registračného poplatku, finančná podpora novovznikajúcich tímov formou príspevku na registráciu alebo kúpou LEGO stavebnice.
h) veda a výskum 306 345 € Projekt Eset Science Award - prenajom priestorov na gala večer, priamy prenos, technika, produkcia dokrutok finalistov, komunikácia a PR projektu, manažment projektu, preklad odborných textov a pozvánky na galavečer, preprava porotcov a ďalšie organizačné zabezpečenie galavečera 2020
h) veda a výskum 10 000 € Projekt "Komplexná analýza zdravotných dopadov pandémie COVID-19 a ich prediktorov v regiónoch Slovenska ako model pre zlepšenie pripravenosti pre budúce pandémie" - úhrada personálnych nákladov, poplatky súvisiace so získaním štatistických dát a náklady na publikovanie vo vedeckom časopise.
e) podpora vzdelávania 300 € Projekt: Staviame na prekážkach - nákup spotrebného materiálu súvisiaceho s maľovaním jazdných prekážok v skateparku vedľa Námestia republiky (farby, štetce, valčeky, papierové pásky, vrecia na odpad, lepiace pásky, ochranné pomôcky)
Spolu 365 869 €