Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia ESET, Bratislava'
za rok 2015

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 20 700 € STU použil príspevok na podporu doktorandského štúdia - mzdové náklady na jedného doktoranda spolu s nákladmi na jeho účasť na medzinárodnej konferencii, ako aj na podporu výučby v študijnom programe informačná bezpečnosť - zaangažovaním vysokokvalifikovaných bezpečnostných špecialistov, ktorí budú viesť prednášky, cvičenia a kvalifikačné práce.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Learn2Code vyvinula aplikáciu Learn2Code pre deti a jej prispôsobenie pre deti. Použila príspevok na náklady na inštruktorov, marketing a management súvisiaci so vzdelávacím konceptom Learn2Code pre deti. Koncept Learn2Code pre deti vytvorí vzdelávacie moduly pre školy (učebnica, videá, príklady, dobrovoľné úlohy) a zabezpečí podporu určiteľom základných škôl, ako aj marketing a manažnent projektu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 15 000 € Nadácia Pontis vytvorila matchingový fond s názvom "Matchingový fond Nadácie ESET" na podporu pravidelného darcovstva na DobraKrajina.sk. Podporou neziskovej organizácie cez DobraKrajinka.sk môžu darcovia pomôcť ľuďom bez domova, ochranárom prírody, deťom a mladým, aby mohli svoj čas tráviť zmysluplne, rodinám v núdzi či bojovať za transparentnosť a proti korupcii v našej krajine.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 15 000 € Divadelné združenie GUnaGU použil príspevok na náklady spojené s prípravou, naštudovaním a produkciou štyroch nových plánovaných divadelných hier divadelnej sezóny 2017 divadla GUnaGU - "Sat@nove dcéry", "KOZMONAUTI", "YOUTUBERI" a "Láska a terpentín".
c) poskytovanie sociálnej pomoci 20 000 € Nadácia Pontis obdržala dar na účely charitatívneho projektu Srdce pre deti konaného 03.12.2016, konkrétne na podporu neplnoletých detí zapojených do projektu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € Deťom s rakovinou použil príspevok na financovanie nákladov na projektovú dokumentáciu pre stavebné a rekonštrukčné práce Dennej kliniky Kliniky detskej hematológie a onkológie (KDHaO) v Bratislave, náklady na stavebné a rekonštrukčné práce a prístrojové vybavenie Dennej kliniky KDHaO v Bratislave.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Nadácia Kvapka nádeje použila príspevok na vybudovanie a materiálno-technické zabezpečenie pracoviska Referenčného centra pre diagnostiku detských leukémií a lymfómov na Oddelení laboratórnej medicíny DFNsP Bratislava.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Združenie použil príspevok na rehabilitačno-vzdelávacie centrum BIVIO - na materiál na rekonštrukciu a úpravu objektu, na stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou a úpravou objektu BIVIO v Bratislave Rači na Alstrovej ulici.
e) podpora vzdelávania 8 000 € iKid použil príspevok na financovanie nákladov na prestavbu iKid portálu (http: //competition.ikid.sk/) a jedho prispôsobenie novej stratégii celoslovenskej súťaže iKid, ako aj na vyvorenie celoslovenskej verejnej výzvy pre základné školy.
e) podpora vzdelávania 2 000 € STU použil príspevok ako finančnú dotáciu Ceny Dekana FIIT pre rok 2016 v súlade s príslušnými vnútornými predpismi a štatútom Ceny dekana. Túto časť príspevku možno použiť ako finančné ocenenie udeleného spolu s Cenou deka pre rok 2016 pre jedného alebo viacerých vynikajúcich študentov, ktorí dosiahli výnimočné a nadpriemerné výkony v oblasti odborného zamenia FIIT a zároveň vedúceho diplomovej práce najlepšieho absolventa inžinierskeho štúdia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 200 € Dom detí Božieho milosrdenstva použil príspevok na opravu rehabilitačnej vane technikom, vrátane výmeny náhradných dielcov, dopravy a montáže
e) podpora vzdelávania 2 000 € Satori použil príspevok na finančné odmeny a vecné ceny pre výhercov súťaží podujatia Demobit konaného 27.-29.01.2017 v Bratislave - medzinárodnej prehliadky počítačového umenia špecifickej IT subkultúry.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € Bratislavské dobrovoľnícke centrum použil príspevok na výrobu ocenenia Srdce na dlani - ocenenia dobrovoľníkov Bratislavského dobrovoľníckeho centra za dobrovoľnícku činnosť vrátane materiálu, mzdu koordinátorky projektu "Srdce na dlani", odmeny moderátorom a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 490 € UP Down syndrom použil príspevok na materiálno-organizačné a technické náklady na predstavenie pôvodnej hry "Vec: Žiadosť o prijatie" ktoré vzniklo a bolo odohrané pri príležitosti 10.výročia vzniku Divadla Dúhadlo, ako sú prenájom technického zariadenia priestorov, kostýmy, fotograf, plagáty a propagácia projektu, odmeny animátorom a pod.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Lampášik nádeje použil príspevok na vybavenie centra - pomôcky bObles, stropný závesný systém pre uchytenie rôznych pomôcok, hojdaciu pneumatiku, hojdaciu platformu, boxovací vak, detský steper, tatami, basketbalový kôš, zrkadlový paraván, prístroj na vodnú masáž dolných končatín, rôzne pomôcky na rovnováhu, jemnú a hrubú motoriku.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Občianske združenie použil príspevok na kúpu dvoch sád robotických stavebníc LEGO MINDSTORMS Education EV3, metodické materiály a registračný poplatok do súťaže First Lego League.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Občianske združenie použil príspevok na nákup PC zostavy: PC, monitor, myš, klávesnica a reproduktory.
f) ochrana ľudských práv 1 500 € Liga za ľudské práva použila príspevok na čiastočné pokrytie výdavkov na právnika Ligy za ľudské práva poskytujúceho právnu pomoc utečencom a cudzincom, ďalej pre supervízorov študentov Kliniky azylového práva zapojených do poskytovania právnej pomoci a výdavkov na asistentku pomáhajúcu klientom v intergrácii a pri hľadaní zamestnania.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Návrat použil príspevok na dotlač: A/ publikácie "Rob(í)me Knihy života", B/ publikácie "Ako sa stať detským ihriskom", C/ hrových tričiek TATABLET a Pestuj
e) podpora vzdelávania 2 000 € Future Generation Europe použil príspevok na organizačno-technické zabezpečenie projektu Mini-Erasmus konaného 20.-24.11.2016 simultánne v 6 mestách na Slovensku (Bratislava, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Prešov, Košice) počas 5 dní, ktorého súčasťou bolo aj podujatie Networking Night - nákladov pre zhotovenie visačiek na krk, welcome balíčky pre účastníkov (perá, kľúčenky, zápisníky, tašky), roll-upy a pod., taktiež na náklady na fotografa a kameramana.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 000 € Nadácia Pontis vytvorila matchingový fond s názvom "Matchingový fond Nadácie ESET" na podporu pravidelného darcovstva na DobraKrajina.sk. Podporou neziskovej organizácie cez DobraKrajinka.sk môžu darcovia pomôcť ľuďom bez domova, ochranárom prírody, deťom a mladým, aby mohli svoj čas tráviť zmysluplne, rodinám v núdzi či bojovať za transparentnosť a proti korupcii v našej krajine.
e) podpora vzdelávania 2 000 € ZŠ použila príspevok na projekt "Technologické krúžky v Ludaniciach", ktorého cieľom je hravou formou zvýšiť záujem detí o technologické predmety, najmä programovanie a robotiku. Nakúpila pomôcky pre krúžky Roboti a krúžok Veselé programovanie: 2ks robot LEGO Mindstorms Education EV3so sieťovým adaptérom, notebook Dell Inspiron 13z Touch, Rubikové kocky, Gigaminx, Pyramix.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom použila príspevok na dokončovacie stavebné práce murovanej dielne - zasieťkovanie objektu, zašúchanie vonkajšej fasády a náter, ako aj na terénne úpravy s prípravou podložia na stavbu dreveného senníka pre dopestovanú ďatelinu.
e) podpora vzdelávania 3 500 € HARPÚNA použil príspevok na odmenu lektora/programátora na výučbu "Budovanie kľúčových znalosti", prípravu pred výúčbou a opravu domácich prác a zabezpečenie grafických prác na popularizáciu myšlienky budovania kľúčových znalostí a výsledkov projektu.
e) podpora vzdelávania 1 010 € Vlk, ktorý nikdy nespí použil príspevok na technické a fotografické vybavenie (projektor, plátno, objektív), súčiastky (oprava bicyklov), náradie, propagáciu (letáky, bannery, brožúrka o bezpečnosti na cestách a o zdieľaných bicykloch, promo podujatia, propagačné predmety, reflexné vesty), režijné náklady (kúrenie), kancelárske potreby, občerstvenie na podujatia.
e) podpora vzdelávania 4 237 € Bratislavský spolok medikov použil príspevok na náklady na vývoj mobilnej aplikácie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pre Android a iOS platformu, ktorá má prispieť ku zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu formou in-time feedbackov praktickej a teoretickej výučby a ku angažovanosti študentov na vyučovacom procese.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € bratislava-inline použila príspevok na náklady spojené s doprovodom Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) , sanitky, ako aj cyklisticko-korčuliarskeho teamu zdravotníkov Medica Bratislava, ďalej na náklady na presun organizačného teamu mimo Bratislavy a vysielačky pre organizačný team.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Gymnázium použilo príspevok na náklady spojené s kreatívnym konceptom pedagóga tohto gymnázia p. Rastislava Halamíčeka - projekt "Matematika za 3 minúty", na úhradu vybavenie potrebného na výrobu videí, ktoré bolo súčasne využívané gymnáziom na výučbu študentov. Príspevok bol použitý na kúpu kamery a zariadenia učebne - koberca, flipchart tabuke, popisovacej a projekčnej tabule, Tuli vakov a samotnú výrobu videí popisovaného konceptu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € PUNKT použil príspevok na jazykový preklad webstránky projektu www.whatcity.sk a interný workshop členov organizačného teamu.
e) podpora vzdelávania 3 000 € AMAVET organizoval projekt "Súťažná konferencia Junior Internet", ktorý podporuje talentovaných žiakov pre štúdiom a prácu v IT sektore. Príspevok použil na ubytovanie s raňajkami pre mimobratislavských účastníkov, stravu počas konferencie (2x obed, 1x večera, 1x snack), prepravu mestskou hromadnou dopravou v čase konania konferencie, ďalej na kúpu ocenení - pohárov a cien pre víťazov, tlač diplomov, certifikátov, visačiek, informačných letákov o súťaži pre školy a propagačné materiály (šnúrky na krk a pod.).
b) podpora a rozvoj športu 1 350 € Cyklokoalícia vybudovala exteriérové plochy pre komunitnú cyklodielňu, tzv. Cyklokuchyňu umiestnenú na cyklotrase Eurovelo 6 v Bratislave. Príspevok použila na stavebný materiál potrebný na vybudovanie dvoch terás - dolná terasa s možnosťou prechodného zastrešenia pre dažďom primárne slúžiaca na prepojenie cyklodielne s exteriérom, opravu bicyklov a letné premietanie s kultúrno-eduačným charakterom a horná terasa so strechou slúžiaca ako slnečná clona pred prehrievaním cyklodielne a na relaxačný účel s výhľadom do okolia pre návštevníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Rodinné centrum Macko kúpil novú kosačku a iné záhradnícke potreby potrebné na údržbu záhrady.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 6 450 € poskytnutie sociálnej pomoci rodine v núdzi
c) poskytovanie sociálnej pomoci 399 € Materské centrum Budatko použil príspevok na projekt "Teplá voda v Budatku" , kúpil 3ks tlakových prietokových bojlerov pod umývadlo a uzamykacie skrinky na mieru s príslušenstvom.
e) podpora vzdelávania 1 991 € SČK použil príspevok na projekt súťaže "Prvá pomoc pre základné a stredné školy", ktorý každoročne zvyšuje záujem detí ZŠ a SŠ o vzdelávanie v oblasti poskytovania prvej pomoci, na model/figurínu, ktorý bude využívaný pri súťažiach, resp. aj pri iných akciách SČK, taktiež na mzdu školiteľom a na režijné náklady súvisiace s kurzom pre učiteľov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € Svetielko pomoci kúpila automobil Škoda Octavia Combi na prepravu detských pacientov a tiež na výjazdy k detským onkologickým pacientom v terminálnom štádiu choroby v rámci Košického a Prešovského kraja.
e) podpora vzdelávania 3 760 € Dôstojný život pre všetkých použil príspevok na nákup 4ks notebookov, na náklady na odmenu certifikovaných lektorov a publicitu projekt "Informačné a komunikačné technológie pre seniorov" zameraný na získanie a rozvoj praktických zručností pre prácu s osobným počítačom, využívanie internetu a sociálnych sietí.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 900 € Centrum sociálnych služieb KA kúpila 2ks notebookov pre svojich klientov pri zvyšovaní ich počítačovej gramotnosti, pomoc pri spisovaní životopisov, žiadostí a iných podaní, ako aj pomoci deťom klientov pri plnení ich školských povinností.
e) podpora vzdelávania 1 150 € Domov MUDr. Dallosa použil príspevok na projekt Infovek - výučba klientov - seniorov s prácou s internetom a programami SKYPE, EXPLORER, kúpil 2ks notebookov, tlačiarne a zavedenie WI-FI pripojenia do zariadenia. Nadácia ESET darovala 2-ročnú licenciu na 4 PC na antivírusový produkt Eset Smart Security.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € DELF použilo príspevok na projekt "Do nebies a ešte vyššie", špecifický program umelej lezeckej steny zabezpečovanej výlučne dobrovoľníkmi - lezeckými inštuktormi, ktorá je umiestená v priestoroch vonkajšej terasy mládežníckeho centra Kontakt. Na financovanie odborných kurzov dobrovoľníkov, ako aj na materiálne zabezpečenie lezecky steny (karabíny, žinenky, lezecká sieť a pod.), propagáciu lezeckej súťaže a na tričká pre dobrovoľníkov.
e) podpora vzdelávania 950 € MŠ zakúpila digitálne hračky RoboBee pre deti - aktívny nástroj na vytváranie jednoduchých algoritmov a rozvíjanie ďalších kľúčových kompetencií.
e) podpora vzdelávania 600 € Domka použil príspevok na technické zabezpečenie detského letného tábora "Stroj času" konaného 21.-26.08.2016, výrobu reklamného materiálu pre združenie Domka, ktoré bude použité počas projetku letného tábora a na zabezpečenie vecných cien pre víťazov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Základná škola použila príspevok na vytvorenie Arboréta a náučného chodníka na otvorenom a nevyužitom areály školy s typickými slovenskými drevinami a kríkmi. Ďalej na nákup zelene, drevín a krov, fixačné koly a zeminu, potrebné na samotnú výsadbu arboréta, ktorý bude realizovať Základná škola a dobrovoľníci z radov obyvateľov obce. Projekt je nadstavbou výučby v MŠ a ZŠ, bude slúžiť na praktickú východu a vzdelávanie.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Progres 2000 použil príspevok na cestovné a ubytovacie náklady, propagáciu tímu - jednotné tričká s potlačou, registračné poplatky, poistenie, stravu súťažných tímov v počte 7 žiakov + 2 osoby ako doprovod na finále súťaže Robocup 2016 v Lipsku spojené s presúťažným sústredením.
e) podpora vzdelávania 5 500 € STU použije príspevok na organizáciu podujatia TECH INNO DAY 2017 konaného v apríli 2017 v Bratislave - prenájom priestorov, hostesky, organizačné práce na dohodu o vykonaní práce, catering, vyhotovenie a spracovanie fotodokumentácie z podujatia, propagáciu - roll-upy a propagačné materiály s logom podujatia, grafickú úpravu loga a propagačných materiálov a ďalšie výdavky spojené s propagáciou podujatia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € Inštitút použil príspevok na spolufinancovanie "Správy o stave a vývoji demokracie na Slovensku" a tiež na spolufinancovanie projektu "Otvorene o doprave - Zvyšovanie transprarentnosti v aktuálnych PPP projektoch a v dopravných tendroch".
e) podpora vzdelávania 2 000 € Detský domov COMPASS použil príspevok na zakúpenie 4 ks notebookov a kúpu výkonnej tlačiarne.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 485 € Zabezpecenie pomocok na prevenciu dekubitov a bazalnu stimulaciu
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 800 € Projekt "Cura Ludus",nákup softwarového riešenia Newron, nákup 2ks TV Sony Bravia a 2ks Xbox One s Kinectom
e) podpora vzdelávania 1 000 € Nákup softwaru pre potreby výučby informatiky na ZŠ
e) podpora vzdelávania 15 000 € Organizácia matematickej súťaže SEZAM a SEZAMKO
e) podpora vzdelávania 20 000 € Vývoj učebníc Matematika pre 3.r ZŠ-metóda prof. Hejného, školenia učiteľov
e) podpora vzdelávania 8 000 € Projekt Komenského inštitútu - inšpiratívny priestor pre pedagogických lídrov
e) podpora vzdelávania 1 500 € Organizácia 2. ročníka konferencie PyCon SK 2017
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Nákup pasívnych a aktívnych antidekubitných matracov
e) podpora vzdelávania 4 000 € Portál Demagog.SK, nákup licencie datawrapper a fotografií, školenie fungraisingu a online marketingu
e) podpora vzdelávania 2 000 € Robotická súťaž FIRST LEGO League (FLL)
e) podpora vzdelávania 1 000 € Organizácia konferencie "Informačná bezpečnosť 2017"
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Výstava Data: Demokracia, ktorá je venovaná témam demokracie v post-digitálnej dobe, monitorovania dát, algoritmickej pre-selekcie informácií, koncentrácie a produkcie poznania a nerovností z toho vyplývajúcich.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € Urýchlený návrat pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode (NCMP) do každodenného života, nákup 2ks notebookov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Zakúpenie 15 - 20 ks infúznych stojanov a košíkov na infúzne flaše
e) podpora vzdelávania 10 000 € Projekty 2017: SMARTA a Danube Valley Innovation Cluster
f) ochrana ľudských práv 2 000 € Projekt "Rozvoj schopností a zručností rómskeho poslanca II" realizovaný v spolupráci s National Democratic Institut Slovensko
e) podpora vzdelávania 1 500 € Projekt vzdelávania učiteľov informatiky stredných a základných škôl v SR v programovaní a v metodike vyúčovania programovania v jazyku Python - úhrada cestovných a ubytovacích nákladov na realizáciu 15 školení v rôznych regiónoch SR.
e) podpora vzdelávania 500 € Konferencia "Na káve s možnosťami" ponúkajúca zahraničné štúdium, krátkodobé či dlhodobé pobyty, súťaže, semináre - welcom tašky a občerstvenie
e) podpora vzdelávania 3 000 € Projekt "Inteligentne proti hejtu online" - výroba motivačného videoklipu podporujúceho zodpovednú reakciu na hejt online, školenie aktivistov.
e) podpora vzdelávania 2 380 € Kúpa 4ks počítačov do IT učebne diagnostického centra.
e) podpora vzdelávania 2 500 € projekt "(Ne)bezpečne v sieti" zameraný na rozvoj kri
e) podpora vzdelávania 1 000 € metodický portál www.lepsiageografia.sk
f) ochrana ľudských práv 3 000 € projekt "Mladí ľudia a riziká extrémizmu"
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 200 € Príspevok na opravu strechy objektu Resocializačného zariadenia RESOTY
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Projekt "Nie si sám" - vybavenie klubového centra pre osalených starších ľudí s nízkym príjmom, nákup konvektomatu a umývačky riadku
e) podpora vzdelávania 2 000 € Kúpa 2ks germicídneho žiariča GM36WA/SPHO2 so spínacími hodinami, vybavenie škôlky detskými šlapacími vozidlami.
e) podpora vzdelávania 2 000 € projekt Wake up - tvorba multimediálneho e-learningového kurzu
e) podpora vzdelávania 2 000 € Projekt "Podpora nadaných študentov" - podpora tímu študentov strednej školy, náklady na súťaž v Novom Mexiku (USA).
e) podpora vzdelávania 1 900 € Nákup interaktívnej tabule ELITE BOARD D 82 10 TOUCH, projektora EPSON EB-520, notebooku HP Intel Core I5 a výučbových programov Stiefel.
e) podpora vzdelávania 400 € nákup sedacích vakov a kníh v anglickom jazyku
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 650 € nákup zariadenia a náradia potrebného pre chod a údržbu práčovne a žehliarne: sady náradia, akumulačný prípkepový uťahovač ...
e) podpora vzdelávania 1 000 € projekt "3D - Corvus = technológie pomáhajúce nevidiacim", nákup 3D tlačiarne a tlačovej struny pre 3D tlačiareň
e) podpora vzdelávania 10 000 € Programátorská súťaž Galaxiáda pre žiakov základných škôl - vývoj a customizácia hry GalaxyCord za účelom súťaže.
e) podpora vzdelávania 2 000 € projekt "IT krok za krokom", nákup 2ks podložiek, 4ks notebookov, 1ks dataprojektoru, 1ks premietacieho plátna, 1ks tlačiarne, 1ks dátového úložiska, 1ks pevného disku
Spolu 303 502 €