Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia ESET, Bratislava-Petržalka'
za rok 2021

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
h) veda a výskum 1 600 € Projekt "Hack Kosice 2022" - organizačné náklady súťaže hackathon Hack Kosice 2022, príprava vzdelávacích aktivít združenia Hack Slovakia
h) veda a výskum 4 000 € Projekt "Popularizácia vedy a výskumu v rámci medzinárodnej konferencie psychológie zdravia EHPS 2022 v Bratislave" - tech.a org.náklady
h) veda a výskum 1 000 € Projekt "TEDxUniverzitaKomenskéhoLive" - tech.a org.náklady
h) veda a výskum 2 400 € Projekt "Letná Akadémia KaSMED a Žurnalistika pre mladých vedcov" - náklady súvisiace s Letnou Akadémiou, obed pre víťazov súťaže
h) veda a výskum 5 000 € Projekt "Festival vedy - Európska noc výskumníkov 2022" - tech.zabezpečenie podujatia
h) veda a výskum 5 000 € Projekt "Vedatour 2022" - honoráre rečníkom, moderátorom na akciách Vedatour, prenájom priestorov, zhotovenie záznamu
h) veda a výskum 2 000 € Projekt "Regeneračná medicína" - vytvorenie platformy a personálne náklady pracovníkov
h) veda a výskum 3 000 € Projekt "Inovatívna verejná správa s behoviorálnymi poznatkami" - vytvorenie krátkych videí a podcastov, dofinancovanie plánovanej publikácie
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Projekt "Vojna na Ukrajine sa týka nás všetkých" - kurz slovenského jazyka pre psychológa z Ukrajiny, nákup zdravotníckeho materiálu, liekov, hyg.potrieb a potravín pre odídencov z Ukrajiny
h) veda a výskum 5 000 € Projekt "Budovanie spolupracujúcej komunity slovenských vedcov doma a v zahraničí" - materiálovotechnické zabezpečenie tvorby a propagácie podcastov konferencie Žijem vedu naživo
b) podpora a rozvoj športu 1 700 € Projekt "Rodinný cyklistický park Kamzík" - zostavenie Skill parku (vrátane materiálu, terénnych úprav a zhutnenia), obslužných plôch, základného mobiliáru
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 600 € Projekt "Podpora rodín s deťmi so zrakovým znevýhodnením" - organizácia a zabezpečenie občerstvenia a pomôcok na stretnutia pre rodičov a detí, nákup špeciálnych pomôcok
e) podpora vzdelávania 2 000 € Projekt "Učebnica informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá" - tlač učebníc
e) podpora vzdelávania 1 400 € Projekt "Učenie je hra, hra je určenie" - zakápenie špeciálnych manipulačných pomôcok, hier a edukačných materiálov, kreatívnych pomôcok, potravín na prípravu pokrmov.
e) podpora vzdelávania 1 400 € Projekt "Vybavenie chemického a fyzikálneho laboratória" - nákup vybavenia a pomôcok pre chemické a fyzikálne laboratórium
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 500 € Projekt "Buddíci pre Ukrajincov" - mzdy pre kľúčových manažérov a adm.poplatky spojené s projektom
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Projekt "Potravinové poukážky a oddychová zóna pre ukrajinských utečencov" - zakúpenie poukážok a umiestnenie altánkov na vytvorenie tieňa na školskom ihrisku
h) veda a výskum 1 000 € Projekt "Príbeh kvapľa" - výskum, spracovanie a realizáciu expozičného diela
e) podpora vzdelávania 800 € Projekt "Spoznávaj svet, spoznáš sám seba" - financovanie podlahy drevodomu
h) veda a výskum 30 000 € Zmluva o spolupráci - mentoring uchádzačov o ERC granty
h) veda a výskum 351 631 € ESA 2022 - organizačné a technické zabezpečenie projektu, komunikácia, mediálne partnerstvo, prenájom priestorov.
Spolu 429 031 €