Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia ESET, Bratislava'
za rok 2016

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 50 000 € Príspevok na náklady spojené s projektom Teach for Slovakia pre školský rok 2017/2018, ktorý je súčasťou globálneho programu Teach for All. Cieľom projektu je zlepšenie školstva na Slovensku formou pritiahnutia najlepších absolventov univerzít, ktorí učia v najchudobnejších prostrediach pre získanie skúseností a osobného rozvoja v školstve a následne sa stávajú lídrami zmien.
e) podpora vzdelávania 6 000 € Podpora podujatia TECH INNO DAY 2018, ktoré organizuje Univerzitný technnologický inkubátor InQb - ide o networkingové podujatie približujúce svet inovácií, nových technológií a start-upovej scény. Na podujatí prezentujú účastníci svoje projekty a následne sú najlepšie projekty ocenené.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Projekt časopisu v partnerstve s Teach for Slovakia o vzdelávaní - príspevok na obsahové a projektové riadenie a odmenu redaktora prílohy.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Súťažné podujatie "Demobit 2018 Resonation" - príspevok na organizáciu podujatia - medzinárodnej prehliadky počítačového umenia špeciálnej IT sub-kultúry.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Projekt "Vzdelávanie na podporu kritického myslenia a demokracie" - cestovné, mzdové a ubytovacie náklady, náklady na projektový manažment, interného školiteľa a účtovníctvo.
e) podpora vzdelávania 20 000 € Dve víkendové školenia MaMat pre učiteľov matematiky 1.stupňa ZŠ, tlač a distribúcia slovenskej a anglickej verzie učebníc matematiky.
e) podpora vzdelávania 4 200 € Projekt "Školy, ktoré menia svet 2" - organizácia zážitkového vzdelávacieho seminára pre učiteľov občianskej náuky a spoločenskovedných predmetov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Organizácia festivalu Sensorium 2018 - inovatívnej kreativity so zameraním na vzdelanie v oblasti kreatívnych technológií.
e) podpora vzdelávania 1 120 € Projekt "To naj z vedy" - náklady spojené s usporiadaním vedecko-popularizačných prednášok Dušana Valenta.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Projekt "Kariérne poradenstvo" - organizácia vzdelávacieho víkendu a nákup počítača s operačným systémom, antivírusom a fotoaparát.
e) podpora vzdelávania 3 900 € Projekt "Edukačná robotika vo vzdelávaní" - nákup troch druhov stavebníc (každú v počte 7ks) Sphero Mini, Ozobot EVO, Edison robot a 7ks tabletov s klávesnicou.
e) podpora vzdelávania 350 € Projekt "Digitálna kriminalistika" - nákup SCIO NIR senzora s príslušenstvom.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Projekt "Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi" - nákup materiálu na tvorivé dielne.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 400 € Projekt "Informačný web pre zdravotne znevýhodnených a ľudí v núdzi" - registrácia internetovej domény, prevádzka webovej stránky, dizajn a príprava webovej stránky.
e) podpora vzdelávania 20 000 € Na pokrytie nákladov na vzdelávacie aktivity TROJSTENu pre žiakov stredných a základných škôl s cieľom rozvoja talentov a popularizácií matematiky, fyziky a programovania. Organizuje 10 dlhodobých súťaží, pre najúspešnejších riešiteľov pripravuje týždňové sústredenia s atraktívnym programom, ako aj ďalšie akcie. Príspevok bol použitý na prevádzkové a rozvojové náklady na organizáciu korešpondenčných sústredení, letných škôl a súťaže Náboj.
e) podpora vzdelávania 15 000 € Združenie použilo príspevok na organizačné a materiálne zabezpečenie korešpondenčného seminára SEZAM - pobytové náklady účastníkov a organizátorov na sústredeniach riešiteľov, náklady korešpondenčnej časti a propagáciu súťaží SEZAM a SEZAMKO.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Podpora nadaných študentov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Projekt "Modelová konferencia 2018" - bezpečnostná sekcia konferencie kybernetickej bezpečnosti, propagačné materiály a realizačné náklady (občerstvenie, coffee break).
e) podpora vzdelávania 2 000 € Projekty "Malá logická olympiáda" a "Logická olympiáda" - príprava a tlač testov, nákup logických hier na Večer talentov.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Príprava a realizácia 14. ročníka celonárodnej súťaže "Novinárska cena 2017" - ide o celonárodnú súťaž určenú pre všetky typy médií a novinárov. Cieľom súťaže je vytvárať fórum kvalitnej žurnalistiky a podporovať štandardy novinárskej práce.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Projekt "Kamaráti Jabĺčka" pokračovanie programu Zippyho kamaráti - preklad a tlač manuálu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Projekt "Aby veda nebola bieda" - podpora výskumu Parkinsonovej choroby a cervikálnej dystónie. Použitie na štatistické spracovanie výsledkov, darčekové poukážky za účasť vo výskume.
e) podpora vzdelávania 2 495 € Znásobenie finančných darov v pomere 1:1 darované zamestnancami Esetu v rámci kampane Giving Tuesday.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Organizácia 3. ročníka konferencie PyCon SK 2018.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Organizácia súťaží jednotlivcov a družstiev SR a na podporu reprezentačných družstiev na ME a MS.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Pokrytie nákladov na organizáciu, ubytovanie a dopravu rečníkov konferencie TEDx Bratislava 2018.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 500 € Čiastočné pokrytie mzdových nákladov na zdravotníckeho pracovníka DKC Náruč, pokrytie nákladov na lieky a zdravotné pomôcky pre deti.
e) podpora vzdelávania 1 867 € Dar: licencie ako ceny pre výhercov celoslovenskej prehliadky "Stredoškolská odborná činnosť".
e) podpora vzdelávania 1 000 € Projekt "Bratislava Game Jam 2018" - čiastočná úhrada nákladov na prenájom priestorov Novej Cvernovky, honorár pre moderátora a honorár pre grafickú dizajnérku.
e) podpora vzdelávania 1 000 € 5. ročník TEDxTrenčín 2018 - pokrytie nákladov na preplatenie cesty a ubytovanie pre rečníkov a vyhotovenie videozáznamomv z jednotlivých prednášok rečníkov a promvoidea na Youtube
e) podpora vzdelávania 990 € Projekt "Bezpečnosť na prvom mieste" - náklady na prednášajúceho, tvorba werb stránky, inštalácia zariadenia a nákup inteligentného dátového úložiska.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Projekt "Digitálni anjeli" - organizácia workshopov pre neziskové organizácie a náklady na propagáciu projektu.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Častočné pokrytie personálnych nákladov na projektového manažéra a senior analytika projektu "Demagog.sk: odhaľujeme nepravdy a zavádzanie politikov", platená reklama na FB, tvorba webu.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Náklady na hudobných hostí na podujatí "Biela vrana 2018", prenájom priestorov a techniky na podujatie, profesionálne fotografie laureátov a tlač portrétov, videoprofily laureátov, cestovné náklady (prípadne ubytovanie) pri overovaní laureátov, mzdové náklady na expertov na overovanie laureátov, občerstvenie pre dobrovoľníkov na podujatí, grafické služby, koordinácia projektu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Programovanie portálu chemvediet.sk, na server, organizačné náklady hackthonu a komunikačné náklady.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Zakúpenie 18ks robotov Edison Robot V2, 9ks hracia kocka A1, elektrotechnický spotrebný materiál - zapichovacia univerzálna doska, univerzálna doska na letovanie, Motor driver L298N, sada odporov a kondenzátorov, káble a iné pomôcky pre krúžok pre deti.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Mzdové náklady na zamestnancov Komunitného centra Bunky, ktorí dlhodobo vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť s rómskymi deťmi a mládežou a terénnu sociálnu prácu.
b) podpora a rozvoj športu 1 272 € Zakúpenie a montáž cyklostojana v rekreačnom areáli Kamzík na Kolibe v Bratislave.
e) podpora vzdelávania 1 690 € Náklady na vybavenie a úpravu miestnosti, iný materiál na vytvorenie nábytku a materiály pre workshopy.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 248 € Zakúpenie expresného nožnicového stanu 3x3 m pre aktivity Slovenského červeného kríža - Územný spolok Bratislava - okolie.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Pomoc pri prefinancovaní nových prevádzkových nákladov - teplo ÚK, elektrická energia, studená a teplá voda, zrážková voda, OLO a zimná údržba.
e) podpora vzdelávania 1 900 € Zakúpenie 4 počítačových zostáv pre OZ Lastovička. Príjemca je združenie, ktorého záujmom je podpora výchovnej činnosti detí z narušeného rodinného prostredia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Materiálne náklady, kancelárske potreby, komunikačné náklady, notebook, zdravotnícke materiály a mzdové náklady, náklady na prenájom a energie pre komunitné centrum K2 v bratislavskom Pentagone.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Pokrytie nákladov spojených s rekonštrukciou budovy alebo na nákup potrebných súčastí rekonštrukcie (okná, dvere, svetlá).
e) podpora vzdelávania 2 000 € Projekt "Do známa i do neznáma" - náklada na tvorivý materiál, odmeny a darčeky pre deti, príprava a administratíva. Projekt vytvára voľnočasové aktivity pre deti z detských domovov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Projekt "Zo srdca deťom" - ide o tábor, ktorého snahou je vytvoriť pre deti z detských domovou priestor pre vlastnú sebarealizáciu, posilniť v nich pocit vlastnej sebahodnoty a tak napomôcť k vytváraniu pozitívnej identity. Náklady na ubytovanie a stravu, cestovné a pohonné hmoty, poistenie, materiálno-technické zabezpečenie tábora pre deti z detských domovov.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Prestavba existujúcej bikrosovej dráhy v Petržalke a jej úprava na "pumptrack" pre širokú verejnosť.
h) veda a výskum 30 000 € Podpora výučby informačnej bezpečnosti na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
h) veda a výskum 2 000 € Konferencia "Žijem vedu naživo 2018" - catering, propagácia, registrácia, dokumentácia online prenos a fotograf a operatívne náklady.
e) podpora vzdelávania 25 000 € Príspevok na náklady spojené s projektom Teach for Slovakia pre školský rok 2018/2019, ktorý je súčasťou globálneho programu Teach for All. Cieľom projektu je zlepšenie školstva na Slovensku formou pritiahnutia najlepších absolventov univerzít, ktorí učia v najchudobnejších prostrediach pre získanie skúseností a osobného rozvoja v školstve a následne sa stávajú lídrami zmien.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Projekt "Omama" - náklady na rodičovské kluby, omamy a mentorky, vzdelávanie omám a mentoriek, cestovné na supervízie, metodičky, herné pomôcky a metodické materiály.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Projekt "Mini-erazmus" - organizačno-technické zabezpečenie projektu, náklady pre zhotovenie vysačok, welcome predmetov pre účastníkov.
e) podpora vzdelávania 3 300 € Nákup špeciálneho programu Lambda a nákup prenosných počítačov.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Projekt "Farebnejší svet" - nákup počítača pre klientov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Projekt "Mapa slovenského inovatívneho ekosystému" a "Danube Valley Innovation Cluster" - náklady na koordinačné a propagačné aktivity, tovrba grafickej identity projektu atď.
f) ochrana ľudských práv 5 000 € Projekt "Prvý chatbot, ktorý bojuje proti fake news" - náklady na vývoj prvých verzií chatbota a komunikačnú kampaň.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Projekt "UVOstat" - náklady spojené s vývojom nových služieb.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Podujatie "TEDxBratislava Women 2018" - náklady na organizáciu a prenájom priestorov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Realizácia 19. medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov "JEDEN SVET 2018", honoráre umelcov, účinkujúcich a hostí.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Pokrytie časti registračného poplatku, ktorý tímy platia za vstup do súťaže FIRST LEGO League, nákup stavebníc LEGO Mindstorms a nákup cien pre víťazov súťaže.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Pokrytie nákladov spojených s úpravou, rekonštrukciou a preprogramovaním vlastného robota pre medzinárodnú súťaž RoboRave International 2018 v Číne.
e) podpora vzdelávania 19 236 € Organizácia dvoch víkendových školení MaMat pre učiteľov 1.stupňa ZŠ - pobytové náklady, nákup literatúry súviacej s projektom, mzdové náklady pre administráciu.
e) podpora vzdelávania 4 000 € Workshop "Vplyv umelej inteligencie, digitalizácie a automatizácie na slovenské školstvo" - náklady spojené s prenájmom priestorov, na občerstvenie, cestovné náklady a ubytovanie účastníkov.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Podpora občianskeho združenia Aj ty v IT - Projekt "Women Tester Academy" - honoráre pre lektorov, náklady na koordináciu projektu, grafika, tlač materiálov.
h) veda a výskum 9 600 € Projekt Vedecka cena - strategicke planovanie eventu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Podpora aktivít Fondu pre transparentné Slovensko
Spolu 360 068 €