Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia ESET, Bratislava'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 3 000 € Mentorský program "Lead Up" - realizácia štyroch stretnutí mentees, progress meeting, training day a záverečné vyhodnotenie celého ročníka.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Finančná podpora na pokrytie nákladov (letenka, ubytovanie) reprezentanta Slovenska (absolútneho víťaza súťaže) na celosvetovom súťaže Global Student Entrepreneur Awards v apríli 2020
e) podpora vzdelávania 9 000 € Projekt "Školy, ktoré menia svet 4" - realizácia tréningov pre školských koordinátorov
e) podpora vzdelávania 5 000 € Projekt "Šanca na vzdelávanie" - mzdové náklady na projektového manažéra, školiteľa a supervízora, náklady na výlety a zážitkové aktivity, náklady na kativity zvyšovania kompetencií
e) podpora vzdelávania 5 000 € Projekt "Omama - lepší štart pre deti z vylúčených komunít" - náklady na rozšírenie programu do ďalších komunít
e) podpora vzdelávania 3 000 € Školenie "4vé akadémii rozvoja kritického myslenia" - náklady na mzdy hlavného školiteľa, pomocného školiteľa, PR manažéra, koordinátora projektu, náklady na cestovné, strava účastníkov školenia a prenájom priestorov na školenia
e) podpora vzdelávania 4 000 € Projekt "Mimoškolský vzdelávací program Budúcnosť INAK" - čiastočné pokrytie mzdových nákladov na odborného pracovníka centra, pracovníka s mládežou, na programového manažéra
e) podpora vzdelávania 2 000 € Nákup didaktických pomôcok pre predškolákov, pracovných zošitov, pomôcok pre jazykovú výchovu, hudobnú a výtvarnú činnosť, pomôcky na rozvoj zmyslového poznania ...
e) podpora vzdelávania 1 700 € Projekt "Učenie má zmysel" - mzdové náklady a režijné náklady na chod centra
e) podpora vzdelávania 2 000 € Projekt "Aj ty máš šancu! Program podpory rómskych uchádzačov o štúdium na Ekonomickej Univerzite v Bratislave" - mzdové náklady na koordináciu projektu, odmena úre vyučujúcich, náklady na ubytovanie, administráciu a finančné riadenie projektu
e) podpora vzdelávania 1 700 € Projekt "MyMachine Slovakia" - výroba vynálezov, cestovné pre žiakov a študentov a odmena pre koordinátora
e) podpora vzdelávania 3 000 € Príprava a organizovanie Kybernetickej súťaže - opríprava a inštalácia web stránky kybersutaz.sk, príprava grafických podkladov pre prezentáciu súťaže...
e) podpora vzdelávania 19 000 € Pokrytie nákladov spojených s organizáciou jednotlivých vzdelávacích aktivít Trojstenu
e) podpora vzdelávania 3 000 € Projekt "Štart do života" - pokrytie cestovných nákladov pre lektorov a pomocníkov, odmeny pre lektorov
e) podpora vzdelávania 3 000 € Projekt "Neformálne vzdelávanie detí a mladých z Centier pre deti a rodiny v programe BUDDY prostredníctvom nástroja Outcome Star (Hviezda)" - mzdové náklady na odmeny koordinátoriek za supervíziu, podpora dobrovoľníkov
e) podpora vzdelávania 6 650 € Projekt "Kyberbezpečnosť optikou internetovej populácie SR" - metodická a technická príprava projektu, terénny zber údajov, štatistické spracovanie a analýza údajov
e) podpora vzdelávania 1 000 € Projekt "Človek proti korone" - mzdové náklady na podporu aktivít občianskeho združenia na pomoc rodín žijúcich v generačnej chudobe a ich prevenciou pred ochorením COVID-19.
h) veda a výskum 269 901 € Projekt Eset Science Award - prenajom priestorov na gala večer, komunikácia, manažment projektu, preklad odborných textov a pozvánky na galavečer, preprava porotcov a ďalšie organizačné zabezpečenie galavečera 2019
h) veda a výskum 9 537 € Projekt Eset Science Award - prenajom priestorov na gala večer, komunikácia, manažment projektu, preklad odborných textov a pozvánky na galavečer, preprava porotcov a ďalšie organizačné zabezpečenie galavečera 2020
Spolu 353 988 €